Nieuwsjes uit de tooneelwereld

J.B., 1929-03-25


Source

De Standaard, 1929-03-25


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Paul de Mont: "Vadertje Langbeen" ... 1928-02-10
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Het Vlaamsch Volksto... 1924-10-08
 3. ◼◼◻◻◻ C.Q.: "Jacob van Artevelde... 1927-05-15
 4. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Alph. Laudy : "De Pa... 1926-03-24
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: Tooneel in Vlaandere... 1928-02-17

Nieuwsjes uit de tooneelwereld

Een gemeen artikel van Rip (August Monet) verscheen in zijn weekblad "Het Antwerpsch Tooneel" waarin de smart der artisten van den Nederlandschen Schouwburg over het ontijdig afsterven van den vereerden Dr. O. De Gruyter als geveinsd wordt voorgesteld en dat diep beleedigend is voor de nagedachtenis van den bestuurder van de Nederlandschen Schouwburg. Twee der jongste acteurs van den schouwburg, nl. de heeren Joris Diels en Jozef Gevers hebben daarop verleden Zondag toen de akelige hoofdredacteur van "De Nieuwe Gazet" in den schouwburg was deze uit naam hunner kollega's bij den kraag gevat en gepoogd hem aan de deur gezet. Uit hoffelijkheid voor de dame van Rip die haren vent beschermde werd het voornemen slechts onvolledig uitgevoerd.

Volgende protestmotie werd openbaar gemaakt: "De dames en heeren artisten van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg, in vergadering van 19 maart stemmen volgende motie: Teekenen hevig protest aan tegen het artikel verschenen in "Het Antwerpsch Tooneel" van 16 maart onder der titel "Onwaardig en ergerlijk". Besluiten bij het bestuur van den Belgischen Drukpersbond een klacht neer te leggen.

-Het uitzendingsstation Hilversum (Nederland) heeft zaterdagavond 23 maart "Judas" van Verschaeve uitgezonden.

-Het Vlaamsche Volkstooneel heeft verleden Donderdag in Patria bij de opvoering van "Barabbas" volk moeten weigeren.

-Bij politiebevel mag het Vlaamsche Volkstooneel voortaan in Patria geen rechtstaande toeschouwers meer toelaten.

-Wederopvoering van "Barabbas" op Donderdag 11 april. Laatste abonnementsvoorstelling op Woensdag 17 april "Koning Oedipus".

-Als deklamator, met een mooi Gezelleprogramma mag Antoon Van der Plaetse van het Vlaamsche Volkstooneel worden aanbevolen adres: Voskenslaan 2, Gent.

-Voor het Roomsch Katholiek Nederlandsch Studentenverbond regisseert Johan de Meester in het najaar te Amsterdam "Het Geding van Onzen Heer" van Paul de Mont. E.H.C. Lindemans maakte een Vlaamsche lustige bewerking van de oude Fransche klucht van Maitre Patelin.

-Anton Van de Velde legt de laatste hand aan een spel in twee deelen: Halewijn.

-Paul De Mont eindigde "Fortinbras" drama van het modern intellekt en heeft het inzicht daarna een St. Paulusdrama te schrijven.

-Er wordt verwacht dat de volgende wedstrijd voor het Landjuweel zal gespeeld worden te Kortrijk, in den Stadsschouwburg.

-De Waalsche kunstminnaars zullen op 28 april kunnen kennis maken met het meesterwerk van den Franschen dramaturg Paul Claudel "L'Annonce faitre à Marie" in... het Vlaamsch, namelijk in de vertolking van het Vlaamsche Volkstooneel.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Paul de Mont: "Vadertje Langbeen" ... 1928-02-10
  Anton Van de Velde • Cyriel Verschaeve • Paul de Mont • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • Judas
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Het Vlaamsch Volksto... 1924-10-08
  Anton Van de Velde • Koning Oedipus • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • volkstooneel
 3. ◼◼◻◻◻ C.Q.: "Jacob van Artevelde... 1927-05-15
  vlaamsche • Cyriel Verschaeve • Patria, Brussel • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • volkstooneel
 4. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Alph. Laudy : "De Pa... 1926-03-24
  Cyriel Verschaeve • Paul de Mont • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • Judas
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: Tooneel in Vlaandere... 1928-02-17
  vlaamsche • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 6. ◼◼◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
  Vlaamsch Volkstooneel • volkstooneel • vlaamsche • vlaamsche volkstooneel • l'Annonce faite à Marie
 7. ◼◼◻◻◻ Q.: "En waar de ster..."... 1930-02-24
  Anton Van de Velde • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 8. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Marieken van Nijmege... 1924-10-04
  nederlandschen schouwburg • vlaamsche • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen
 9. ◼◻◻◻◻ Incognito: "Oidipus Tyrannos" t... 1929-04-12
  Koning Oedipus • (date-year) 1929 • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • volkstooneel
 10. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Tooneel in België: ... 1924-08-25
  vlaamsche • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • Jan Oscar De Gruyter • Johan De Meester jr. • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • volkstooneel