Advanced Search found 4 item(s) featuring "Lindemans"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
  • . . . Studentenverbond regisseert Johan de Meester in het najaar te Amsterdam "Het Geding van Onzen Heer" van Paul de Mont . E.H.C. Lindemans maakte een Vlaamsche lustige bewerking van de oude Fransche klucht van Maitre Patelin. - Anton Van de Velde legt de laatste hand . . .
1927-02-22 Pr. C. Lindemans leest "De Blinde" in "Met Tijd en Vlijt" (Anon.)
  • . . . Pr. C. Lindemans leest "De Blinde" in " Met Tijd en Vlijt " Vrijdag hield E.H.C. Lindemans een lezing van een nieuw stuk in . . .
  • . . . Pr. C. Lindemans leest "De Blinde" in " Met Tijd en Vlijt " Vrijdag hield E.H.C. Lindemans een lezing van een nieuw stuk in " Met Tijd en Vlijt ". Alhoewel het stuk nu ingestudeerd wordt onder leiding van
1927-04-08 Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" (E.H.C. Lindemans) (J.B.)
  • . . . Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" ( E.H.C. Lindemans ) De verdienstelijke Leuvensche tooneelkring " De Hulst " heeft met de hulp van Staf Bruggen van het Vlaamsche Volkstooneel voor . . .
  • . . . van den auteur voor dekor en kostumeering, in Leuven-Palace een mooie en plezant getinte kreatie gegeven van een nieuw spel van E.H.C. Lindemans : "De Blinde". Reeds een heele serie jaren geleden heeft E.H.C. Lindemans zijn eerste proeven als tooneelauteur geleverd. Zijn twee jongste tooneelprodukten . . .
  • . . . en plezant getinte kreatie gegeven van een nieuw spel van E.H.C. Lindemans : "De Blinde". Reeds een heele serie jaren geleden heeft E.H.C. Lindemans zijn eerste proeven als tooneelauteur geleverd. Zijn twee jongste tooneelprodukten "Geerken en de duvel" en dit spel van "De Blinde" behooren tot de . . .
1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
  • . . . de actie des Volkstooneels opbloeiden in de middens der Katholieke dilettanten-vereenigingen. Zelfs onze eigen literatuur vond hier bate bij. Ik noem bijv. een LINDEMANS , wiens stukken «DE DUIVELSSCHUUR» en «DE BLINDE» een frischen klank brachten in wat men, aleens met ongewettigd misprijzen, pleegt patronage-tooneel te noemen. Ook de . . .