Advanced Search found 1 item(s) featuring "Rip(pseud. v.August Monet)"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
  • . . . Nieuwsjes uit de tooneelwereld Een gemeen artikel van Rip ( August Monet ) verscheen in zijn weekblad "Het Antwerpsch Tooneel" waarin de smart der artisten van den Nederlandschen Schouwburg over het . . .
  • . . . was deze uit naam hunner kollega's bij den kraag gevat en gepoogd hem aan de deur gezet. Uit hoffelijkheid voor de dame van Rip die haren vent beschermde werd het voornemen slechts onvolledig uitgevoerd. Volgende protestmotie werd openbaar gemaakt: "De dames en heeren artisten van den