Advanced Search found 2 item(s) featuring "Antoon Vander Plaetse"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
  • . . . van "Barabbas" op Donderdag 11 april. Laatste abonnementsvoorstelling op Woensdag 17 april "Koning Oedipus". -Als deklamator, met een mooi Gezelle programma mag Antoon Van der Plaetse van het Vlaamsche Volkstooneel worden aanbevolen adres: Voskenslaan 2, Gent. -Voor het Roomsch Katholiek Nederlandsch Studentenverbond regisseert
1936-04-10 Ulenspiegel (Estheticus)
  • . . . slottooneel van het tweede zijn modellen van groot tooneelspeelkunst. Maurits Hoste speelt Klaas de kloefkapper kordaat en vol ontroering in het stil acteeren. Antoon Van der Plaets 's baljuw en Graaf van Eymont zijn uit de granietrots gehouwd: Fons Derre is een soepele, radzeggende Uil en Tilly van Speybroeck . . .