Advanced Search found 4 item(s) featuring "Patria, Brussel"

1931-10-14 "De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering (Anon.)
  • . . . Willebrords was proppensvol en het sukses in evenredigheid." Heden avond gaat De Barbier te Brussel. Allen daar naartoe. De vertooning gaat door in Patria te 8 u. Lokatie vandaag van 10 tot 1 en van 2 tot 6 alsook één uur voor de vertooning. . . .
1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
  • . . . leggen. -Het uitzendingsstation Hilversum (Nederland) heeft zaterdagavond 23 maart "Judas" van Verschaeve uitgezonden. -Het Vlaamsche Volkstooneel heeft verleden Donderdag in Patria bij de opvoering van "Barabbas" volk moeten weigeren. -Bij politiebevel mag het Vlaamsche Volkstooneel voortaan in Patria geen rechtstaande toeschouwers meer . . .
  • . . . verleden Donderdag in Patria bij de opvoering van "Barabbas" volk moeten weigeren. -Bij politiebevel mag het Vlaamsche Volkstooneel voortaan in Patria geen rechtstaande toeschouwers meer toelaten. -Wederopvoering van "Barabbas" op Donderdag 11 april. Laatste abonnementsvoorstelling op Woensdag 17 april "Koning Oedipus". -Als deklamator, met een . . .
1935-02-20 Christus' Paladijn (F. Gerebern)
  • . . . Christus' Paladijn door P. Dr. Bertrand Kort geleden, werd voor een uitgelezen publiek in de " Patria " te Brussel een tooneelstuk opgevoerd door de " St-Michielsgezellen ", dat een groot succes heeft mogen boeken: "Le Paladin du Christ" van P. . . .
1927-05-15 "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
  • . . . Brussel Als laatste opvoering van dit tooneelseizoen, gaf het Vlaamsche Volkstooneel , Donderdagnamiddag, "Jacob van Artevelde", van Verschaeve , in het Patria-theater te Brussel. Het Vlaamsche Volkstooneel dat niets ongedaan laat om het cultureel bezit van Vlaanderen te verrijlen, heeft er blijkbaar prijs op gesteld, . . .