"De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering

Anon., 1931-10-14


Source

De Standaard, 1931-10-14


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ C.Q.: "De Barbier van Sevi... 1931-10-16
 2. ◼◼◼◼◻ J.V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1931-10-10
 3. ◼◼◻◻◻ W.R.: De opvoering van "Bo... 1931-08-23
 4. ◼◼◻◻◻ Jan Boon: Argument bij Barraba... 1931-10-01
 5. ◼◼◻◻◻ Pieter G. Buckinx: Boefje, door het Vla... 1931-09

"De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering

De "Matin":

Een overvolle zaal bezorgde gisteren aan De Barbier van Sevilla een volledig sukses. De uitbeelding is buitengewoon merkwaardig. Alle spelers werden luidruchtig toegejuicht. Maar het grootste sukses ging naar Renaat Grassin. Een wondergeslaagde avond.

De "Metropole":

"Meer dan alle plaatsen waren bezet. Het Vlaamsch Volkstooneel beschikt over schitterende krachten. Het publiek was dol van blijdschap en juichte als bezeten toe."

De "Dordrechtsche Courant" zegt:

" 'n Frissche, kostelijke farce was 't; door van de Velde pittig ten tooneele gebracht. 'n Spel zoo snaaksch en leutig, zoo satirisch en ongedwongen vroolijk, dat ik genoot. Hoewel 't tempo - 't was de eerste opvoering - wat sloom was.

Renaat Grassin, die geniale speler, was 'n Figaro om van te smullen. Met 'n vaart van Comme-ça tolde hij in z'n, uitgedacht, costuum als de vleeschwording van wat handig, schelmsch en gevat is over de planken, goochelend met van de Velde's geestige dialoog. Zijn verschijning, zijn spel waren dwaas, maar algemeen menschelijk. Doet 't menschelijk ons soms net dwaas aan?

En de anderen? Volkomen pasten zij in het door van de Velde zelf ontworpen dekor, dat simpel, maar zonnig als 'n dwaze lentedag was. Karel Albert leverde leutige tooneelmuziek en had klinkende ariëtti uit z'n mouw geschud. En de opviering met haar zotheden, kwinkslagen, balletjes sloeg in. Zij deed 't publiek, 't volk schaterlachen. Niet om goedkoope, flauwe aardigheden. Gelukkig! Maar - en dit wil ik vastleggen - 't V.V.T. verloochende zijn aard niet, zelfs in de kluchtige klucht bracht het iets van onzen tijd, van onze eeuw; gaf het gestalte aan gedachten die ons, 20ste eeuwers, vervullen.

Het "Handelsblad":

"De Vrede Willebrords was proppensvol en het sukses in evenredigheid."

Heden avond gaat De Barbier te Brussel. Allen daar naartoe. De vertooning gaat door in Patria te 8 u. Lokatie vandaag van 10 tot 1 en van 2 tot 6 alsook één uur voor de vertooning.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ C.Q.: "De Barbier van Sevi... 1931-10-16
  Anton Van de Velde • (date-month) 1931-10 • Karel Albert • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1931 • Renaat Grassin • Le Barbier de Séville
 2. ◼◼◼◼◻ J.V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1931-10-10
  Anton Van de Velde • (date-month) 1931-10 • Karel Albert • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1931 • renaat grassin • Le Barbier de Séville • Renaat Grassin
 3. ◼◼◻◻◻ W.R.: De opvoering van "Bo... 1931-08-23
  renaat grassin • Vlaamsch Volkstooneel • Renaat Grassin • (date-year) 1931
 4. ◼◼◻◻◻ Jan Boon: Argument bij Barraba... 1931-10-01
  Karel Albert • Anton Van de Velde • Vlaamsch Volkstooneel • (date-month) 1931-10 • (date-year) 1931
 5. ◼◼◻◻◻ Pieter G. Buckinx: Boefje, door het Vla... 1931-09
  renaat grassin • Vlaamsch Volkstooneel • Renaat Grassin • (date-year) 1931
 6. ◼◼◻◻◻ V.G.: Het VIIe Landjuweel:... 1929-02-11
  Karel Albert • Anton Van de Velde • Vlaamsch Volkstooneel
 7. ◼◼◻◻◻ Anon.: "Het Wederzijds Huwe... 1930-01-25
  (author) Anon. • Vlaamsch Volkstooneel • Handelsblad
 8. ◼◻◻◻◻ C.: Onze Tooneelintervie... 1931-08-06
  Anton Van de Velde • Karel Albert • Vlaamsch Volkstooneel • (date-year) 1931 • renaat grassin • Renaat Grassin
 9. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Tooneel. Tooneelkrin... 1931-10-24
  (date-month) 1931-10 • (date-year) 1931
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brugge: De opvoer... 1932-03-03
  (author) Anon. • Renaat Grassin • Vlaamsch Volkstooneel