Advanced Search found 5 item(s) featuring "Le Barbier de Séville"

1931-10-14 "De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering (Anon.)
  1927-02-19 "Le Barbier de Séville" in de Munstschouwburg (E.V.D.V.)
   1931-10-16 "De Barbier van Sevilla" door het Vl. Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
    1931-10-10 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" (J.V.G.)
     1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)