Advanced Search found 1 item(s) featuring "Roomsch Katholiek Nederlandsch Studentenverbond"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
  • . . . mooi Gezelle programma mag Antoon Van der Plaetse van het Vlaamsche Volkstooneel worden aanbevolen adres: Voskenslaan 2, Gent. -Voor het Roomsch Katholiek Nederlandsch Studentenverbond regisseert Johan de Meester in het najaar te Amsterdam "Het Geding van Onzen Heer" van Paul de . . .