Advanced Search found 5 item(s) featuring "Halewijn"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
  1938-11-30 Modernistische experimenten: Michel De Ghelderode (Willem Putman)
   1930-10 De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau (Aloïs de Maeyer)
    1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
     1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)