242 document(en) met "mij" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Tussen Cunningham en poëtische beelden: "blue rAn... • 28 januari 1987
Maar dat lijkt mij nogal halfslachtig

A boring chap, man!: Graham Chapman met... • 24 februari 1987
Wat mij betreft, had hij evengoed weg kunnen blijven

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
Bij het ensceneren van dit stuk stond mij een video voor ogen over tien- tot twaalfjarige Oegandese kinderen wier ouders onder hun ogen vermoord werden

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
Het komt mij voor dat dat in Europa nauwelijks het geval zal zijn, maar niettemin gaat het hier om een biezonder boeiende en vaak intuïtief zeer "juiste" bewerking en regie

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
de opvoering van dit stuk wezenlijk iets toevoegt aan de lezing ervan, is mij niet duidelijk

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
Het is een werk dat mij sterk gekleurd lijkt door Fabres ervaringen als beeldend kunstenaar, die overgebracht zijn naar de scène...Het lijkt mij typisch dat je op de duur erop begint te letten of ze het eigenlijk wel goed doen, en dat is niet steeds het geval

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Waar het Gallotta om gaat, lijkt mij, is met alle denkbare middelen, die kwasi-mytische situaties een nieuw leven in te blazen

Symbolizeringspoging van diepste: "Nadir" door het "Théâtre... • 21 oktober 1987
Nu lijkt de ruimte van de Vlamingenstraat mij iets te groot om dat soort intimiteit echt te laten ontstaan...Het is ook een beetje, voor mij althans, de vraag welke waardering je voor dit soort ritueel teater kan opbrengen; het is essentieel dat de vreemdheid/herkenbaarheid ervan op een zeker ogenblik zo

Stuiptrekkingen van marionetten: "Mort de rire" van... • 23 oktober 1987
Het was voor mij een voorlopig hoogtepunt van Klapstuk '87

Steve Paxton en Lisa Nelson besluiten Klapstuk... • 3 november 1987
Een verrassing bij deze voorstelling, voor mij dan toch, was het verschijnen van Lisa Nelson

Uitgesleten rituelen in dwingende symboliek: A.T. De... • 30 december 1987
Wat bij een oppervlakkige blik hermetisch en statisch spel is, bleek voor mij (bij tweede visie) een zeer intens aftasten van de naden van de tekst -- los van de vele gebeurtenissen die het Medea

Gemoralizeer zonder diepgang: "Cash Flow" van D.B.... • 16 januari 1988
Gilles is een jong Amerikaans toneelauteur die, als je het mij vraagt, te lang en te veel naar televisieseries heeft gekeken en van de weeromstuit er niet in slaagt een toneelstuk anders te

Adieu, was het maar waar: "A.Dieu" van... • 29 januari 1988
De produktie vertoont rommeligheid, slordigheden en een ondoordachte keuze van cliché-beelden waarvan ik mij niet meer kan voorstellen dat ze nog iemand kan raken

"Rit over Bodenmeer" als agressieve ontlading: Regisseur... • 18 februari 1988
hoeverre Strijards hiermee trouw blijft aan de oorspronkelijke schriftuur van Handke, bleef voor mij een open vraag; meer bedaagde speelwijzen zijn alleszins denkbaar

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
Die afkeer is zeer terecht, dunkt me, maar wat hij daar met zijn regie van zijn eigen stuk Gilles, geschreven voor Jan Decleir, tegenover plaatst, lijkt mij ook niet werkelijk een na te volgen

Nicole Mossoux danst "Les petites morts": Uitzonderlijke... • 24 februari 1988
De voorstelling is in haar huidige vorm zeer afgewerkt, maar was voor mij, ondanks Mossoux' grote kwaliteiten, niet totaal bevredigend

Bohner geeft oude en nieuwe interpretaties: "Abstrakte... • 5 maart 1988
Slechts één fragment uit deze koreografie leek mij minder geslaagd, waar het eigenaardige hoofd van de abstrakte figuur voor Bohners buik wordt gemonteerd en hij met dat hoofd op handen en voeten met

Blue Ran Dances boekt vooruitgang: "Take off... • 19 april 1988
Een van de redenen dat de voorstelling toch niet volledig overtuigt, is volgens mij dat er in het struktureren van de dans weinig geselekteerd is, zodat je vaak met een overdadige opeenstapeling zit

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
Het heeft mij geholpen om te zien dat je al die stukken veel liberaler moet zien, libertijnser...Het woord is wel een eigen leven gaan leiden, maar dat denkbeeld hangt er voor mij nog steeds mee samen

Loze diepgang, loze humor: "Ballet in wit"... • 9 september 1988
ANTWERPEN -- Het valt mij nogal moeilijk om u iets te vertellen over Ballet in wit, de jongste koreografie van Marc Vanrunxt, woensdagavond gecreëerd in de Singel...Het valt dan ook nauwelijks te betwijfelen dat de koreograaf en zijn dansers zich emotioneel verregaand geëngageerd hebben in deze voorstelling, maar wat mij blijft verbazen, is dat daarbij zelden