90 document(en) met "land" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
Zo staat zij ten slotte alleen voor de spiegel die haar bevestigt dat Max Gericke de mooiste van het land is, maar dat ver over de bergen een sneeuwwitje woont dat nog honderdmaal mooier

Wild komisch duo uit Australië: "Los Trios... • 16 mei 1986
BRUSSEL -- Een van de Australische teatergroepen die voor het ogenblik door de Lage Landen toeren, heet "Los Trios Ringbarkus". Het land van herkomst doet vermoeden dat dit een zo uitzonderlijk

Tussen Cunningham en poëtische beelden: "blue rAn... • 28 januari 1987
Het gezelschap bestaat uit twee dansers, Avi Kaiser en Naomi Bloch, Israëli's die beiden in België wonen, en de Israëlische koreografe Ronit Land...Maar, zegt Ronit Land, in de abstraktie van Cunningham wil ik opnieuw poëzie leggen, wil ik een soort verhalende herkenbaarheid leggen, zonder echt een verhaal op te dringen...Via kleine hints wordt een wijzigende verhouding gesuggereerd, dat wat Land poëzie binnen de abstraktie noemt

Adriana Boriello speels en intiem: "Allegro, vivace... • 4 april 1987
Haar nieuwe koreografie, Allegro, vivace mais pas trop, waarmee ze voor het ogenblik door ons land trekt, wordt uitgevoerd door drie danseressen: Borriello zelf, Roser Montülo en Cielia Moretti

Deelder praat onevenwichtig • 19 mei 1987
een kwartier vol over het feit dat de Amsterdammers alles naar zich toetrekken terwijl de Rotterdammers toch eigenlijk de (ekonomische) voortrekkers van het land zijn

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
Gedwongen door de bedreiging van de oorlog, vluchtte zij het land uit en belandde zij na diverse omzwervingen in New-York en uiteindelijk in Los Angeles, waar ze weer snel aansluiting vond bij de

Vandekeybus' verdienstelijk debuut: "What the body does... • 6 februari 1988
Sant zijn in een ander land is duidelijk de snelste weg naar sukses voor een jonge Vlaamse koreograaf

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
Het zijn de laatste hoogdagen van een woeste, plunderende en tegelijk praalzieke edelstand in een door de oorlog verzwakt land

Blue Ran Dances boekt vooruitgang: "Take off... • 19 april 1988
STROMBEEK-BEVER - Verleden jaar debuteerde de Belgisch-Israëlische groep "Blue Ran Dances" in de Beursschouwburg met het duet "Two by one". Deze voorstelling, in een koreografie van Ronit Land, liet...de dans sterk schatplichtig aan het werk van Cunningham, waar Ronit Land haar dansopleiding van kreeg, de inkleding ervan met decor en kostumering en de manier waarop met de dans betekenis

De afwezigen hadden ongelijk: "Groupe Emile Dubois"... • 29 november 1988
ANTWERPEN - Jean-Claude Gallotta is met zijn "Groupe Emile Dubois" al weer het land uit, na een volle week optredens in DeSingel

Dialoog tussen danser en pianist: "Goldberg Variations" • 9 december 1988
BRUSSEL - Goldberg Variations van Steve Paxton was al eerder te zien in ons land, op Klapstuk '87

Nieuwe ontwikkeling in Paxtons oeuvre: "Flip side"... • 23 januari 1989
die zone voorbij de grens, het vreemde land -- de nieuwe situatie van dansers die elkaar voordien niet kenden -- gaan de dansers aanvankelijk voorzichtig maar steeds intenser op exploratie naar

Knappe dansers in valstrik van futiele koreografie:... • 7 februari 1989
Dansers zijn Avi Kaiser en Naomi Bloch, Ronit Land koreografeert...Want de koreografie van Ronit Land blijft steriel en verhakkeld, een weinig gedurfd samenraapsel van vondsten en ideeën zonder veel oorspronkelijkheid...En net op dat moment onderbreekt Land: opnieuw synkroon huppelen met kleine gestes tegen een hoog tempo, in een stukje koreografie dat op dat ogenblik stijf blijkt te staan van gekunsteldheid

"Ward Comblez" door Josse de Pauw • 22 maart 1989
Elliot uit The waste land: "What the thunder did". Het roept de verstikkende droogte van een rotswoestenij op

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
het isolement van een ver land komen ze ertoe elkaar hun levensverhaal, hun frustraties te vertellen

"Rapta" van Vicente Saez: aantrekking en afstoting • 30 oktober 1990
BRUSSEL -- Vicente Saez is een Spaanse koreograaf en danser die in ons land enige bekendheid verwierf met de Klapstuk-kreatie Ens in 1987, en met zijn optreden in Rosas' Ottone Ottone

De hand van de meester • 1 december 1990
Een wat gematigder onthaal in eigen land sloeg ondertussen ook om in een massale publieke bijval

Mystifikatie van een simpel idee • 27 juni 1991
danser het hele lichaam te laten spreken -- suggereert zij het verhaal van Bismarcks schoondochter (zie kadertje). Weer een wisseling van jas later overstemmen herinneringen aan het leven op het land

Weemoed en vitaliteit bij Vandekeybus • 25 januari 1992
ANTWERPEN -- Met Immer das selbe gelogen trekt Wim Vandekeybus met zijn .gezelschap Ultima Vez overvolle zalen in deSingel, en dat zal wel niet anders zijn als hij later op het jaar elders in het land

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Wat de Beurs overkomt, is waarschijnlijk een voorbode van wat andere kunstencentra in het land te wachten staat...Binnen vijf jaar moeten we er weer helemaal staan, en dat zal ook in de rest van het land zijn sproen nalaten