Date 1986-05-16

Publication De Standaard

Performance(s) Outer Sink

Artist(s) Triffit, Nigel

Company / Organization Los Trios Ringbarkus

Keywords ringbarkussinkoutergrappenschutgebaartjeszielepotenslapstick-humorvoorgewendekearney

Wild komisch duo uit Australië: "Los Trios Ringbarkus"

BRUSSEL -- Een van de Australische teatergroepen die voor het ogenblik door de Lage Landen toeren, heet "Los Trios Ringbarkus". Het land van herkomst doet vermoeden dat dit een zo uitzonderlijk gezelschap is dat het de moeite loont hen te laten overkomen. Dat is niet echt het geval, maar de pure slapstick-humor van Outer Sink is toch erg goed gebracht.

Aan de ingang van de Ancienne Belgique worden de tickets gescheurd door twee bloednerveuze kerels, die in zowat alles behalve hun kledij elkaars tegendeel zijn. De lange en de korte, in plaats van de dikke en de dunne, zo zou je hen als komisch duo kunnen omschrijven.

Verder drijft hun humor grotendeels op de spanning tussen uitvoerder en publiek, tussen de fiktie van het "verhaal" en de realiteit van wat op scène gebeurt. Zij stellen zichzelf voor als min of meer mislukte potsenmakers, en tussen de verschillende sketches en gags door verontschuldigen zij zich dan ook voortdurend bij de toeschouwers. Daarvan maken ze af en toe op een subtiele manier gebruik om het publiek zelf voor schut te zetten. Op een bepaald ogenblik, als er nogal wat gelach is in de zaal om op zich vrij onnozele gebaren van het duo, proberen zij een paar andere, even idiote klopjes en gebaartjes uit. Aanvankelijk wordt er minder gelachen, maar uiteindelijk krijg je onwillekeurig weer een lachstuip, al ben je dan half met je eigen situatie aan het lachen.

De voorgewende stunteligheid van de akteurs kontrasteert nogal met hun eigenlijke behendigheid, die ze vooral etaleren in woeste "gooi- en smijtpartijen" waarin naar het einde toe het halve decor eraan moet geloven. Dat is ook een van de mindere kanten van deze voorstelling: het is allemaal nogal sterk in de verf gezet, en het geheel vertoont niet erg veel samenhang. Het is meer een serie losse grappen, met als rode draad een tocht van twee zielepoten met spookachtige valiezen in de hand.

De overdreven nadrukkelijkheid van enkele grappen belet echter niet dat Outer Sink van Stephen Kearney en Neill Gladwin, in een regie van Nigel Triffitt, een erg leuke voorstelling is.