29 document(en) met "Lamers" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Maatschappij Discordia met Kipphardtkomedie • 5 december 1986
Lamers...Dat repetitiekarakter van de voorstelling wordt natuurlijk in eerste instantie veroorzaakt door de aanwezigheid van Lamers, die op een kistje en een stapeltje dekens aan de rand van de scène toekijkt...Bons, als kelner, zegt dan: "Het is 690", waarop Lamers opmerkt dat de mensen in België de omvang van dat bedrag (in gulden) niet kunnen inschatten

Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
Dit procédé wordt nog veel sterker doorgetrokken door Jan Joris Lamers, die vanachter het tweede voordoek verschijnt, en zelfs de schijn van "voorstelling" nauwelijks nog ophoudt: hele delen van zijn...uitgevoerd en het -- vooral bij Lamers -- uitsluitend spreken of vaag gestikuleren op de voorgrond

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
Lamers bracht de meest samenhangende standpunten naar voor...Lamers' opmerking dat Decorte hiermee op voorhand het gesprek sanctioneerde, en Rijnders' pertinente vaststelling dat je onmogelijk kan doen alsof komedies zomaar uit het niets te voorschijn komen...Lamers: "Af is iets verschrikkelijks geworden sinds 1933, hoewel men misschien niet houdt van een dialoog op het toneel". Bons: "Een toneelstuk dat af is, dat is zowat hetzelfde als zeggen dat een

Discordia ontdekt: mot in Hugo Claus' myte:... • 2 maart 1988
Als klap op de vuurpijl haalde Lamers plots een toneelkijker uit zijn zakken om de teksten op het balkon op zijn gemak te kunnen lezen

Maatschappij Discordia brengt "Kean" met dubbele bodems • 14 mei 1988
Lamers speelt Kean, maar moet voortdurend gesouffleerd worden door Frida Pittoors, die zichtbaar vooraan op de scène zit...Door het souffleren wordt een "gekwelde" woordenstroom van Lamers plots gerelativeerd en bekommentarieerd...Lamers wordt schitterend gesekondeerd door Ditha Vanderlinden als de bewonderaarster en Viviane de Muynck als de gravin

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
Een gesprek met Jan Joris Lamers, de officieuze woordvoerder van dit kunstenaarskollektief

Een lach en een traan, wat wil... • 3 december 1988
Joris Lamers), de ongetrouwde oudste dochter, bekommert zich nog werkelijk over haar moeder...Hoewel je, zoals steeds bij Discordia (en het inleidend praatje van Lamers terwijl de akteurs het publiek monsteren, verhoogt dat effekt), de scheiding tussen de akteur en zijn personage duidelijk

Tragi-komedie van de wanhoop: "Tulpen Vulpen" van... • 10 januari 1989
Je ziet dan ook, twee mannen en een vrouw op een miniskule scène opgesloten, tussen drie diepblauwe doeken van Jan Joris Lamers

Slechts schijnbaar een toneelstuk: "Op de hellingen... • 2 juni 1989
Leopardi, hier gespeeld door Jan Joris Lamers, was bepaald geen gelukkig man...Het interessantste moment van de voorstelling is uiteindelijk de "post-mortem" monoloog van Lamers, die hij, geheel in lijn met de tekst, vreselijk patetisch uitspreekt, zoals hij ook in Kean al een

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Zoals regisseur Jan Joris Lamers opmerkte, is er geen generatie geweest die niet zijn psychologische, sociologische of literaire interpretatie heeft meegegeven aan het stuk

Halvering aantal akteurs verdubbelt komisch effekt: "Private... • 15 juli 1989
Reduktie Vier protagonisten, gespeeld door twee akteurs, René Eljon en Lineke Rijxman, met Jan Joris Lamers in de potsierlijke bijrol van de verontwaardigde Franse huishoudster

Maatschappij Discordia ondervraagt traditie • 22 september 1990
Alvast roept Discordia zelf de sfeer van de grote dagen op door luid te joelen in de zaal terwijl Jan Joris Lamers zijn inleidend praatje houdt...Dat zou gemakkelijk zijn, was het niet dat Lamers, Muizelaar en De Koning tevoren haarscherp het immobilisme van Strindbergs driehoeksrelatie weerspiegelden in hun attributen, opstelling en

Discordia speelt Shakespeare-komedies • 5 februari 1991
Lamers als een geschifte fiddler

Het muffe van teaterspelen • 28 juni 1991
Jan Joris Lamers van Maatschappij Discordia leeft, als Bruscon, een complexe haat-liefde-verhouding met het gevestigde realistische repertoireteater uit in deze rol...Zijn voortdurende stomme aanwezigheid maakt de ontreddering van Lamers -- niemand geeft om theater en kunst, zelfs de architektuur is tegen hem -- op een verhoogde wijze tastbaar...Lamers laat zich in zijn interpretatie schaamteloos gaan in het meest vettige akteren dat denkbaar is: de patetiek druipt er gewoon af, en wordt zo een pastiche van dat akteren

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
Na De Tijd is het stuk nu ook te zien in de versie van Maatschappij Discordia, in een regie van Jan Joris Lamers, met Titus Muizelaar als Tasso...Voeg daarbij nog de uitzinnige, doldrieste akteerstijl van Titus Muizelaar, het afgrijselijk overakteren van Annet Kouwenhoven, de misplaatste interventies van de regisseur/toneelmeester Lamers, en

"De Vere" niet te missen voor wie... • 26 maart 1993
Lamers de regisseur was, en hij een personage

Peter Brook maakt Beckett herkenbaar en verbijsterend • 16 december 1995
DeSingel toont volgende dinsdag en woensdag een andere versie van ditzelfde stuk in de Zwarte Zaal: "Happy days" door Maatschappij Discordia met Sara De Bosschere als Winnie en J. J. Lamers als Willie

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Twee recente voorbeelden daarvan in ons taalgebied zijn de voorstelling van Hollandia van eind 1993 en de versie van Maatschappij Discordia met Sara De Bosschere en Jan Joris Lamers die onlangs...De overopdringerige aanwezigheid van Lamers, bij deze en andere scènes, leidt de aandacht helemaal af van de inzet van dit stuk...Dit is een definitieve afgang, nadat de twee acteurs, Lamers op kop, al het hele stuk lang als olifanten door de subtiliteiten van de tekst gebanjerd hebben

Eerste stappen van een levend tijdschrift • 16 februari 1996
Die vragen hebben op velerlei dingen betrekking en de keuze van de onderwerpen behandeld door filozoof Dirk De Schutter, schrijver en filmkenner Mare Holthof en akteur Jan Joris Lamers liepen dus...Jan Joris Lamers gaf geen echte lezing, maar bouwde zijn exposé over de voordelen van televisie op als een diskussie met Bart Meuleman

Camus' bezinning over terrorisme simplistisch: "De Rechtvaardigen"... • 11 maart 1996
Een kleine vijftig jaar later spelen De Roovers, vertegenwoordigd door Sara De Bosschere en Luc Nuyens, en Maatschappij Discordia met Jan Joris Lamers en Annet Kouwenhoven, dit stuk opnieuw...Bij dit vage, fladderende beeld, dat wel een hersenspinsel lijkt, vertelt Jan Joris Lamers een anekdote over een van de leden van de Baader-Meinhof-Gruppe...Boria (Jan Joris Lamers), de vertwijfelde intellektueel, die geen weg terug meer ziet, maar tegelijk zeer goed het heilloze van zijn daden beseft