Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen

Anon., 1929-04-15


Source

De Standaard, 1929-04-15


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ C.O.: "Gods Vagebonden" va... 1930-01-20
 2. ◼◻◻◻◻ Cr.: Kath. Tooneelliefheb... 1929-04-12
 3. ◼◻◻◻◻ V.G.: Het VIIe Landjuweel:... 1929-02-11
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Het Wederzijds Huwe... 1930-01-25

Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen

Onze correspondent schrijft ons;

"Gods Vagebonden" hebben het Mechelsch publiek verleden Dinsdag op een heerlijken Tooneelavond vergast. De faam van onzen jongen stadsgenoot-deklamator Rik Haesen, van het "Vlaamsche Volkstooneel", dient niet meer gemaakt en de gewone vergaderzaal in het lokaal der Wollemarkt, bleek dan ook veel te klein om de talrijke belangstellenden te omvatten die voor dezen uitzonderlijken kunstavond waren opgekomen.

Rik Haesen droeg een bloemlezing voor uit het repertorium van het "Vlaamsche Volkstooneel" en gaf aldus een overzicht van de verschillende "genre's" inzake tooneelliteratuur. Achtereenvolgens deklameerde hij brokken uit "Marieken van Nijmegem", de proloog uit de "Paradijsvloek" en enkele passage's uit de "geschiedenis van den Soldaat" en uit "Tijl". Tusschen in droeg hij verder het "Sprookje" voor van Ernest Van der Hallen, waarvoor Joris de Meutter, passende onderlijnende muziek schreef en den deklamator alsmede den componist tevens klavierbegeleider een welverdiend applaus bezorgde.

Met deze voordracht eindigt de reeks openbare ontwikkelingsavonden die dezen winter door "Gods Vagebonden" werden op touw gezet ten einde de nieuwe strekkingen inzake Tooneel en Regie beter te leeren kennen en begrijpen.

Al de aandacht dezer werkzame jonge Tooneelliefhebbers gaat nu naar de aanstaande opvoering van het tweehonderd vijftigjarig oude "St-Rombautspel" van Claudius Banul, voor de St-Rombautsjubelfeesten van 1630 geschreven, en door de Z.E.H. Jos Van den Eynde gemoderniseerd.

De Regie van deze creatie, die op Maandag 22 April e.k. plaats heeft en door alle Mechelsche Tooneelliefhebbers met belangstelling wordt te gemoet gezien, staan onder leiding van Jef Contrijn; architekt Jan Lauwers zorgt voor het decor; Staf Nees, beiaardier en leeraar aan het Lemmensgesticht, voor de muziek, en kunstschilder Prosper De Troyer voor de de kostumes.

Zij heeft plaats ten voordeele van het Jongenstehuis van den Z. E. H. Dr. Cornelis en wordt in de feestzaal "Het Volksbelang" gehouden waar van heden af de plaatsen kunnen worden besproken en genummerd.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ C.O.: "Gods Vagebonden" va... 1930-01-20
  Prosper Troyer • Vlaamsch Volkstooneel • Gods Vagebonden • Marieke van Nijmegen
 2. ◼◻◻◻◻ Cr.: Kath. Tooneelliefheb... 1929-04-12
  (date-year) 1929 • Vlaamsch Volkstooneel • (date-month) 1929-04 • Tijl
 3. ◼◻◻◻◻ V.G.: Het VIIe Landjuweel:... 1929-02-11
  (date-year) 1929 • Vlaamsch Volkstooneel • Tijl
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
  (author) Anon. • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Het Wederzijds Huwe... 1930-01-25
  (author) Anon. • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel
 6. ◼◻◻◻◻ Pieter Buckinx: Het Vlaamse Volkstoo... 1929-01-11
  (date-year) 1929 • Vlaamsch Volkstooneel • De geschiedenis van de soldaat
 7. ◼◻◻◻◻ C.Q.: "Lucifer" door het V... 1929-03-05
  (date-year) 1929 • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brugge: De opvoer... 1932-03-03
  (author) Anon. • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel
 9. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Alph. Laudy : "De Pa... 1926-03-24
  De Paradijsvloek • Vlaamsch Volkstooneel • Tijl
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: "De Anarchist" van R... 1929-01-13
  (date-year) 1929 • (author) Anon. • De Paradijsvloek