Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jos van den Eynde"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
  • . . . aanstaande opvoering van het tweehonderd vijftigjarig oude "St-Rombautspel" van Claudius Banul , voor de St-Rombautsjubelfeesten van 1630 geschreven, en door de Z.E.H. Jos Van den Eynde gemoderniseerd. De Regie van deze creatie, die op Maandag 22 April e.k. plaats heeft en door alle Mechelsche Tooneelliefhebbers met belangstelling . . .