Advanced Search found 2 item(s) featuring "Gods Vagebonden"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
  • . . . Bij " Gods Vagebonden " te Mechelen Onze correspondent schrijft ons; " Gods Vagebonden " hebben het Mechelsch publiek verleden Dinsdag op een heerlijken Tooneelavond vergast. De faam . . .
  • . . . Bij " Gods Vagebonden " te Mechelen Onze correspondent schrijft ons; " Gods Vagebonden " hebben het Mechelsch publiek verleden Dinsdag op een heerlijken Tooneelavond vergast. De faam van onzen jongen stadsgenoot-deklamator Rik Haesen, van het " Vlaamsche . . .
  • . . . en den deklamator alsmede den componist tevens klavierbegeleider een welverdiend applaus bezorgde. Met deze voordracht eindigt de reeks openbare ontwikkelingsavonden die dezen winter door " Gods Vagebonden " werden op touw gezet ten einde de nieuwe strekkingen inzake Tooneel en Regie beter te leeren kennen en begrijpen. Al de aandacht dezer . . .
1930-01-20 "Gods Vagebonden" van Mechelen ter verovering van de Beukelaer-beker (C.O.)
  • . . . " Gods Vagebonden " van Mechelen ter verovering van de Beukelaer-beker Ik - 'k Las in "Hooger Leven" reeds een flink verslag over uwe vertooning te . . .