Advanced Search found 1 item(s) featuring "Ernest van der Hallen"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
  • . . . de "Paradijsvloek" en enkele passage's uit de "geschiedenis van den Soldaat" en uit "Tijl". Tusschen in droeg hij verder het "Sprookje" voor van Ernest Van der Hallen , waarvoor Joris de Meutter , passende onderlijnende muziek schreef en den deklamator alsmede den componist tevens klavierbegeleider een welverdiend applaus . . .