Advanced Search found 1 item(s) featuring "Het Volksbelang, Mechelen"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
  • . . . de de kostumes. Zij heeft plaats ten voordeele van het Jongenstehuis van den Z. E. H. Dr. Cornelis en wordt in de feestzaal " Het Volksbelang " gehouden waar van heden af de plaatsen kunnen worden besproken en genummerd. . . .