Advanced Search found 4 item(s) featuring "De geschiedenis van de soldaat"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
    1929-01-11 Het Vlaamse Volkstooneel (Pieter Buckinx)
      1928-12-28 "Orpheus" van Cocteau. "De geschiedenis van den soldaat" van Strawinsky (Willem Putman)
        1929-01-04 "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent (Cr.)