Advanced Search found 22 item(s) featuring "Tijl"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
  1929-02-11 Het VIIe Landjuweel: Opvoering van "Tijl" door de Vlaamsche Tooneelstrijders (Mechelen) (V.G.)
   1928-04-27 Een belovend jong regisseur: Lode Geysen (Paul de Mont)
    1926-03-24 Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
     1927-02-25 De creatie van "Jezabel" te Antwerpen (Rob)
      1929-04-12 Kath. Tooneelliefhebbers: "Baas Best... en... St. Antonius" van E. Barbaix en M. Notte, door het Kath. Tooneelgezelschap van Gent (Cr.)
       1938-11-30 Het realistisch tooneel: Jos Janssen (Willem Putman)
        1926-07-15 Piet Langendijk : "Don Quichot" in den binnenkoer der Hallen, te Brugge (Willem Putman)
         1926-02-20 Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" (Willem Putman)
          1930-01-30 De twee Volkstoneelen (Brunclair)
           1937 De Lucifer van Johan De Meester (Willem Putman)
            1926-04-03 Paul de Mont: Het geding van Onze Heer (Lode Monteyne)
             1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
              1926-12-12 Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes (Anon.)
               1927-09-21 Nawoord (Willem Putman)
                1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
                 1926 Anton van de Velde: "Tijl" (Lode Monteyne)
                  1927-01-09 Ward Schouteden: "Jezabel" (Lode Monteyne)
                   1928-01-21 Michel van Vlaenderen: "De Tragedie van Judas" (Lode Monteyne)
                    1930-10 De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau (Aloïs de Maeyer)
                     1926-02-09 Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis, Brussel (Willem Putman)
                      1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)