Advanced Search found 1 item(s) featuring "Claudius Banul"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
  • . . . kennen en begrijpen. Al de aandacht dezer werkzame jonge Tooneelliefhebbers gaat nu naar de aanstaande opvoering van het tweehonderd vijftigjarig oude "St-Rombautspel" van Claudius Banul , voor de St-Rombautsjubelfeesten van 1630 geschreven, en door de Z.E.H. Jos Van den Eynde gemoderniseerd. De Regie van deze creatie, die . . .