Advanced Search found 1 item(s) featuring "Staf Nees"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
  • . . . Mechelsche Tooneelliefhebbers met belangstelling wordt te gemoet gezien, staan onder leiding van Jef Contrijn ; architekt Jan Lauwers zorgt voor het decor; Staf Nees , beiaardier en leeraar aan het Lemmensgesticht, voor de muziek, en kunstschilder Prosper De Troyer voor de de kostumes. Zij heeft plaats . . .