Advanced Search found 1 item(s) featuring "Joris De Meutter"

1929-04-15 Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen (Anon.)
  • . . . "geschiedenis van den Soldaat" en uit "Tijl". Tusschen in droeg hij verder het "Sprookje" voor van Ernest Van der Hallen , waarvoor Joris de Meutter , passende onderlijnende muziek schreef en den deklamator alsmede den componist tevens klavierbegeleider een welverdiend applaus bezorgde. Met deze voordracht eindigt de reeks . . .