73 document(en) met "werkelijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Daarin verschillen ze niet van de vader, die zijn hele leven lang geregeld spoorloos verdween, zijn droombeeld van de ideale vrouw najagend, zonder veel bekommernis om zijn werkelijke vrouwen

Mooi is nog niet interessant: Ginette Laurin:... • 5 december 1985
Maar de fascinatie die kan uitgaan van een lichamelijk onderzoek van het werkelijke vallen van het werkelijke lichaam, verdwijnt hier onder de zucht om het publiek te behagen

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
De vader is een mytomaan, die voortdurend sterke verhalen ten beste geeft over zijn heldendaden met een Mac Gregor; de werkelijke toedracht van die heldendaden is minder heldhaftig: klaarblijkelijk

BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
Geregeld komt de auteur zelf aan het woord om een en ander toe te lichten, ook wel duidelijk te maken dat zijn weergave maar een zwakke afspiegeling is van de werkelijke gevoelens, de onuitgesproken

BKT brengt indringend stuk over mensenrechten: "De... • 10 december 1986
uiteindelijk maar een spelletje blufpoker is zonder werkelijke inzet

Pijnlijk weerzien De Mannen van den Dam:... • 12 december 1986
Misschien waren De Mannen van den Dam er beter mee ge stopt, vooraleer ze verwerden tot werkelijke "Outlaws van den Dam" zoals ze zichzelf nu nogal bitter betitelen

Charles Vandenhoves geslaagd debuut als decorontwerper: Attributen... • 25 januari 1988
Het stuk is voor hem een spel waarin iedereen zich van alles verbeeldt om de werkelijke feiten te ontlopen...Een werkelijke ruimte versterkt ook: de muzikaliteit van de taal...Het decor werd dus een werkelijke ruimte, met een plafond en gesloten wanden, met een grote trap in het midden waarlangs de akteurs de ruimte betraden

Nicole Mossoux danst "Les petites morts": Uitzonderlijke... • 24 februari 1988
zijn, die de semantische en werkelijke ruimte van de dans zeer sterk beperkten

Het plezier van misverstanden: "K!T" in Beursschouwburg • 26 maart 1988
verdichting van de werkelijke situatie dat vier mensen die elkaar niet kennen, elkaars taal -- letterlijk en artistiek -- niet spreken, met vallen en opstaan een voorstelling maken

Maatschappij Discordia brengt "Kean" met dubbele bodems • 14 mei 1988
En een met een gewone vrouw, een vurige bewonderaarster die alles van hem aanneemt en de werkelijke figuur niet van de teatrale kan scheiden

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Het gaat er in die dans, die niets met exotisme te maken heeft, maar een werkelijke wetenschap is, om een focus, een energie te vinden in het lichaam zelf

Is dat nu niet om te lachen?:... • 15 november 1988
Het gebrek aan akteerhoogstandjes tegenover het scenische geweld van de andere twee, wordt in de loop van het zich steeds langer voortslepende stuk een kwaliteit: hun werkelijke kunde, pianospelen, en

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
hoe dat schilderen en de teorievorming daarrond ook hun identiteit (als kunstenaar) overeind houdt, al is de werkelijke drang tot schilderen al lang verdwenen

Sterven en herleven in "La Anqâ" van... • 13 oktober 1989
Tot verdriet van de clown, Pierre-Maurice Nouvelle (ook in het werkelijke leven een clown en geen danser), die heimelijk verliefd op haar is, maar daar geen uiting aan kan geven

"Sigmaringen (France)" is staaltje vakmanschap van Daniel... • 21 april 1990
Iedereen tracht wanhopig de oude schijn op te houden, maar in het laatste bedrijf komen de werkelijke motieven van deze marionetten aan de oppervlakte: geld en machtshonger schuilen achter hun

Nieuw West speelt perverse Pygmalion • 11 mei 1990
Over de werkelijke toedracht van de situatie geeft het stuk geen aanduidingen, de personages hebben geen maatschappelijke of andere kontekst

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
deze tijd is de werkelijke macht van de pausen al sterk getaand - alleen, het gebeurt op plechtige, waardige wijze

Preselektie voor Rencontres Choréographiques de Bagnolet • 27 januari 1992
Aanvankelijk opgezet als een wedstrijd voor jonge koreografen zonder werkelijke podiumervaring, waren zij een steuntje in de rug voor de ontluikende dansscène in Frankrijk

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
De ironie van de tekst, die haarfijn uiteenzet wat het werkelijke verhaal van de schipbreuk was en hoe Géricault dat manipuleert, wordt door Wijs en Roofthooft op een amusante manier alle recht

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
De opeenvolging van die scènes, met zijn patiënt Dora, met Freuds echtgenote, met zijn vrienden Breuer en Fliess, respekteert grosso modo wel de werkelijke feiten van Freuds leven, maar de nood aan