21 document(en) met "Koreografisch" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Patricia Kuypers waagt zich, samen met Lutgard Behiels, aan een koreografisch onderzoek van voetbal

Yves Musard danst "Antipodes": Verwarrende vermenging van... • 18 februari 1987
België is hij deze week te gast in Théatre 140 met "Antipodes". Deze solo-voorstelling, die uiteenvalt in een abstrakt-koreografisch (skulpturaal) eerste deel en een zeer grillig, kwasi-verhalend

Nachtmerrie als een visuele tuin der lusten:... • 8 mei 1987
Maar ook hier is er geen echte ontwikkeling-van een koreografisch idee, en de samenhang met de "boodschap" is in ieder geval vaak ver te zoeken

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
Kompositorisch bestaat hun werk steeds uit een juxtapositie van een installatie als decor, een koreografisch en literair deel, die op zichzelf te smaken zijn, maar struktureel en inhoudelijk op elkaar...koreografisch en beeldend zeer gedateerd is. Koreografisch blijft de rest van de voorstelling ook nogal tweedehands

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
Koreografisch maakte het geheel wel een eerder krampachtige indruk, alsof de dans nog niet voltooid, niet voldoende uitgezuiverd was

Gerhard Bohners rekonstruktie vol poëzie: Schlemmers "Das... • 26 februari 1988
gewicht, zodat Schlemmer zijn koreografisch-ritmisch koncept eraan diende aan te passen

Blue Ran Dances boekt vooruitgang: "Take off... • 19 april 1988
met de Batsheva Dance Company werkte -- maar overtuigde niet echt door de wisselvalligheid van het koreografisch koncept

Nieuwe ontwikkeling in Paxtons oeuvre: "Flip side"... • 23 januari 1989
met zijn koreografisch werk

Weemoed en vitaliteit bij Vandekeybus • 25 januari 1992
dezelfde lijn kan je ook opmerken dat er, puur koreografisch, weinig vernieuwing te bespeuren valt

Virtuoos met boodschap • 26 november 1992
De zwaargebouwde Lawrence Goldhuber daarentegen heeft koreografisch een veel lager zwaartepunt

Nieuwe dans op oude vormen • 15 december 1992
CHARLEROI - "Charleroi/Danses" werkt in Wallonië met een eigen gezelschap aan een kwalitatief hoogstaand koreografisch repertoire

Rosa, Erts en Mozart: driemaal Rosas • 5 februari 1993
De voorstelling is sterk bewerkt, onder andere door de toevoeging van heel wat nieuw koreografisch materiaal dat veel sterker op de persoonlijkheid van de dansers toegespitst is. Een schitterend

Ballet zonder blad voor de mond: "Limb's... • 24 april 1993
Het gaat allemaal te snel om na een visie de vinger te kunnen leggen op de verschuivingen die in het koreografisch materiaal zelf optreden

Koele obsessie en leuke hallucinatie • 22 oktober 1993
het koreografisch medium oplegt

"Microkosmos" keerpunt in evolutie Rosas • 12 december 1993
Het treedt ook puur-koreografisch niet meer op de voorgrond in latere voorstellingen

Verstilde poses van Piet Rogie • 4 maart 1994
gebruikt koreografisch middel

Flauwe Pulcinella van Michèle-Anne De Mey • 27 april 1994
Hier toont De Mey een koreografisch idee dat de moeite loont: de kombinatie van dansen onder het vangnet met stuntelig gehuppel van een aantal onkundige trapezisten in het net, terwijl een echte

Leuvens Stuc legt nieuwe aksenten : Broedplaats... • 27 september 1994
Klapstuk voegt aan dit Atelier nog een koreografisch deel toe

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
LEUVEN -- De projektsubsidie die Alexander Baervoets kreeg voor zijn eerste koreografisch projekt, bleek te klein om de geplande voorstelling te maken

L'Esquisse piekert over nakende rampen • 22 februari 1995
Een scène als deze zit koreografisch en technisch bijzonder goed in elkaar, maar toch laat ze je koud