92 document(en) met "traditie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Zo nieuw als de dans is, veel beoefenaars raken niet verder dan het citeren van een recent verworven traditie, weinigen komen toe aan directe lichamelijkheid...begrijpelijk binnen een westerse traditie...Hij situeert zichzelf in zijn eigen traditie, en geeft er, gedwongen door zijn fysieke falen, een ironische commentaar op (cfr

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Maar in deze tijd wordt iets nieuws snel oud, het lijdt snel aan bloedarmoede, tenzij je daarin een verband legt met de traditie van de dans, én met "non-dance" onderwerpen...Dans is iets vreselijk vluchtigs, en het werken met traditie is een middel - en het is op dit ogenblik ook de grootste uitdaging -- om de dans minder efemeer te maken...tradities en in de muziek en de dans wordt die traditie eigenlijk doorlopen, van de ridderlijke, hoofse manieren van de eerste beweging tot de moderne tijd (het heden speelt trouwe voortdurend mee, waardoor

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
Veel duidelijker is de erfenis van de "commedia dell'arte"-traditie

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Haar Juste Ciel in de Raffinaderij van Plan K is een aaneenschakeling van korte fragmenten, die geïnspireerd zijn op voorstellingen, ex-voto's en overleveringen uit de katolieke traditie...De voorstelling wordt dan ook niet gekenmerkt door een sober gebruik van bewegingsmateriaal: er wordt geput uit een heel rijke traditie, maar de verdichting, de heftige motorische vervorming van vrome

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
Dat kontrast tussen een hoge graad van zelfsbewustzijn en een naamloze traditie zou een mogelijke invalshoek kunnen zijn om de spanningsboog waarin de dans opgesloten zit te benaderen

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
kneuterige illusie van een vreedzame handelswereld, in de lijn van een denkbeeldig harmonieuze traditie uit de 17e eeuw...Opgeblazen en protserig als die is, draagt ze nog altijd proportiesystemen in zich die teruggaan op traditie en uiteindelijk op de menselijke figuur...De gevel van het Zuiderpershuis ontleent nog wel elementen aan de traditie, maar op een bijna bandeloze, brutale manier die reminisceert aan het werk van Ledoux (een Frans architect die vooral op

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
Daarbij hebben sommigen zich expliciet laten leiden door de alchemistische traditie

Gerhard Bohners rekonstruktie vol poëzie: Schlemmers "Das... • 26 februari 1988
Door dit, spel met vormen en kleuren herschiep Schlemmer, in de lijn van de expressionistische traditie, de sfeer van cultische, prototypische teatervormen, waarbij hij, in tegenstelling tot veel van

Maatschappij Discordia brengt "Kean" met dubbele bodems • 14 mei 1988
De traditie van het omgaan met die problemen is wat Discordia hier bezighoudt

Is dat nu niet om te lachen?:... • 15 november 1988
traditie

Over een Duitse kladschilder en een joodse... • 9 februari 1989
Maar de draagwijdte van een en ander is door de vlotte afhandeling van wat voorafging niet zo duidelijk, tenzij je echt goed thuis bent in de joodse traditie

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Traditie Een oud argument voor het gebrek aan kwaliteit was dat wij in Vlaanderen geen traditie hebben...Een hamvraag bleef natuurlijk: waarom -- er zijn tenslotte toch echt redenen om klassiek repertoire binnen een goed begrepen traditie op scène te brengen -- niet één gezelschap i.p.v

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Nu zijn weinig auteurs als Tsjechov zo beladen met traditie, die bijna even oud is als de eerste opvoeringen van zijn werk

Maatschappij Discordia ondervraagt traditie • 22 september 1990
De bronnen is de zoveelste, ditmaal zeer geslaagde demonstratie van Discordia's onteatrale, persoonlijke omgang met de grote traditie

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Hij rakelt deze traditie op, maar zonder haar grandeur, zonder leven, als een ijsgekoelde weerschijn van wat eens was

Kaaitheater schetst landschap van de dood • 9 december 1993
BRUSSEL -- Het Brusselse Kaaitheater heeft de lovenswaardige traditie om zijn voorstellingen te omkaderen met randactiviteiten, die het theaterwerk in een maatschappelijk en artistiek kader proberen

Flauwe Pulcinella van Michèle-Anne De Mey • 27 april 1994
ballet-traditie van het begin van deze eeuw als de "commedia". De ingezette middelen zijn enorm: een somptueus decor, twaalf dansers, drie zangers, een pianist en het hele orkest van Bretagne onder leiding

Goddelijke oneindigheid : Wereldpremière van Merce Cunninghams... • 19 mei 1994
Hun werk dient, in de Zen-traditie, "om de geest van de luisteraar leeg te maken, zodat hij open staat voor goddelijke invloeden". Als je de vriendelijke, geestige man die Cunningham is zelf zwijgend

Rieks Swarte betoverend als Oosterse verteller • 20 januari 1995
Ze behoren tot een orale traditie