24 document(en) met "drang" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
De tweespalt tussen de drang naar precisie en beheersing en een grote onthechting, een zekere speelsheid misschien ook wordt hier koudweg op scène geplaatst, zonder te proberen een brug te slaan

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
hoe dat schilderen en de teorievorming daarrond ook hun identiteit (als kunstenaar) overeind houdt, al is de werkelijke drang tot schilderen al lang verdwenen

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Bij elke nieuwe voorstelling ben je bezig de krachtlijnen van de vorige te wijzigen, misschien wel uit een drang naar het onbekende, terwijl je toch voortborduurt op vroegere thema's." "In Erts

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
Rowan gaat bijzonder ver in deze drang

Goddelijke oneindigheid : Wereldpremière van Merce Cunninghams... • 19 mei 1994
ziet kijken naar zijn werk, besef je wat een uitzonderlijke onthechting van elke drang tot spreken en zich manifesteren nodig was om tot dit magnum opus te komen

Camacho raakt verloren in de wereld van... • 14 december 1994
Tenminste, dat is toch wat de voorstelling schijnt te suggereren: de drang om de wereld opnieuw uit te vinden is als een weerspiegeling van de drang om zichzelf te "stichten". Camacho verbindt

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Het theater kende nog wel zijn glorieuze momenten, maar de drang om het gedachtengoed van een maatschappelijke groep te veruitwendigen in nieuwe gebouwen was verdwenen

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
Altenhaus stelt zonder omwegen de vraag of het idealisme van Posa niet een nauwelijks verholen drang is om bewonderd en geliefd te zijn door een abstrakte "medemens". Terreur Omdat het

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Deze drang om iets naar buiten te laten komen stond echter in een schril, bijzonder bevreemdend contrast met de quasi-totale uitdrukkingsloosheid en passiviteit van haar handelen

Droeve wereld met een sprankeltje hoop :... • 22 september 1995
Wat niet wegneemt dat een grote drang om zich te manifesteren toch met de regelmaat van de klok de kop opsteekt bij een van de dansers...Maar je ziet ook dat zijn drang om te imponeren geen klankbord vindt en weer wegzinkt in de chaotische stroom van gebeurtenissen

Spel vol nuances in verhaal Dirk Roofthooft • 1 maart 1996
Die drang om alles vast te leggen, komt als een tic, de neiging om alles cijfermatig te verklaren, tot op het einde van het verhaal terug

Mossoux en Bonté betoverd door melancholie • 6 mei 1996
De koning wil maar niet doodgaan, de naakte nimfen die het beeld omlijsten willen maar niet blijven staan, en de rouwenden kunnen een dwangmatige seksuele drang maar niet onderdrukken

hedendaagse architectuur: Ie bouwwerken • 26 februari 1998
drang, het verlangen naar, steeds nieuwe beelden of stijlen, wat ken- merkend is voor de huidige samen- leving, ook de hedendaagse archi- tectuur aantast

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
Lissabon bijvoorbeeld is een stad met twee snelheden: de 'goede oude tijd' en een drang tot vernieuwing en experiment zijn hier simultaan aanwezig

De sixties zijn dood, leve de sixties! • 29 december 2000
Hoe sterk die drang is, blijkt uit het werk van bekende en minder bekende choreografen die het beeld van de dans ook bij ons bijspijkeren, zoals Christine De Smedt, Meg Stuart, Charlotte Vanden Eynde

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
Maar er was ook de drang te bewegen

Rubens in zijn geboortestad • 26 maart 2003
Die confrontatie tussen de plechtige, maar lege barokke allegorieën van Rubens en de drang naar diepzinnige symboliek bij Bogaerts leidt tot een kortsluiting

Choreograferen in vrije val: DANS - Amgod,... • 16 april 2003
Vier mannen die hun teveel aan energie en hun drang om het ook eens te zeggen, afreageerden met hanig en uitdagend gedrag

Op komst Podiumkunsten • 17 juni 2004
Ze vraagt zich daarbij af of de drang van twee mensen om op elkaar te gelijken geen dekmantel is voor een nog veel sterkere drift: die om meer gelijk te zijn dan de ander

Liefdesbeelden: GERECENSEERD DANSTHEATER • 29 juni 2004
Voortdurend is er een tastbare spanning tussen het zelfbewustzijn van de personages en een duistere, onvatbare drang