146 document(en) met "Kunst maken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
muzikant De opdracht: voor klapstuk '85 een nieuwe produktle maken onder de titel "An axe to grind", wat zoveel betekent als "een appeltje te schillen". Het meest dwingende gegeven waar beiden mee...zijn naar een klokgieterij hier gegaan om die foto’s te maken...Maar als je spreekt over experimentele kunst dan moet je op een bepaald ogenblik ook de vraag stellen waar je dan eigenlijk wel mee aan het experimenteren bent

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Kunst" Wat "Onafhankelijk Toneel" doet in Absolute Kunst is misschien minder gemakkelijk, maar getuigt evenmin van een sterke selektiviteit in de opbouw...Hij kwam daar samen met zijn vriend Jacob Bendien op het idee "absolute kunst" te maken...Een idee dat ontaardde in een persoonlijk drama toen de bijval uitbleef, en Van Deene zich meer en meer vragen begon te stellen over de zin en de betekenis van "absolute kunst", van kunst die geen

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
dat klimaat is de verleiding dan ook groot om te vluchten in gemakkelijk entertainment, in plaats van de konfrontatie met "moeilijke" kunst aan te gaan...mogelijk te maken, opleidingen te geven in verschillende kunsttakken en het nadenken over de kunsten te stimuleren door voordrachten, gesprekken en publikaties

"Woont hier A. Hitler?" een open performance • 28 november 1986
een stuk dat duidelijk de origine van de uitvoerders -- beeldende kunst en performance -- verraadt...Maar veel andere fragmenten hebben op het eerste gezicht maar net zo veel met Nazi-Duitsland te maken als op de duur alles met alles te maken heeft

Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
ingehouden geweld, dat door de kieren naar buiten perst maar tegelijk er onlosmakelijk mee verbonden is. Anne Teresa De Keersmaeker verstaat als geen ander de kunst om dat tema met een onthutsend realisme -- en...De intense koncentratie, de heftigheid van het dansen die zich uit in veelvuldige kreten en gesis van de dansers maken het moeilijk onverschillig te blijven voor de dramatische kracht van dit werk

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
Nu is die kunst "het op scène te laten gebeuren" precies dat wat een akteur goed maakt...En het spijtige is dat de andere akteurs nauwelijks enige ondersteuning geven om deze botsing mogelijk te maken

Tweede keer, goede keer.: "Trilogie van het... • 7 juni 1988
anderzijds door het stilistische kunst- en vliegwerk van de schrijver zeer vervreemdend werkt, zonder dat die vervreemding opgelost wordt in een nieuw inzicht...Dit jaar werd Jos Verbist aangezocht om te regisseren, maar die slaagde er niet in een afgeronde voorstelling te maken met de tekst van Strauss, zodat het bleef bij een (overigens vaak nogal komische

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
de decorstukken kun je een aantal verschillende, elkaar overlappende en in hun ambiguïteit specifiek artistieke strategieën herkennen om een betekenisvolle kontekst te maken voor een teatraal gebeuren...Zijn referentiekader ligt duidelijk dichter bij alle vormen van beeldende kunst, inclusief fotografie en film, dan bij teater

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
En ten slotte is er nog altijd plaats voor nieuwe ontdekkingen, zoals dit jaar het Russische teater van Anatoli Vasiljev van de "School der dramatische kunst" met Cerceau, die deze zomer met veel...En aangezien de hoofdoptie van het Kaaiteater blijft eigen produkties te maken, zal er niet veel overblijven van de gastprodukties, die overigens ook het grootste deel van de budgetten opslokken

Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
engagement waarin hij zich "sterk" wil maken...En passant wordt er, en zonder dat je er echt erg in hebt dat hier een volledige nevenplot ontwikkeld wordt, gesproken over de moderne kunst in het interbellum, wordt teater uit die periode...maken

Jean-Claude Gallotta een week in de Singel:... • 19 november 1988
Hij brengt twee recente kreaties die nog niet in België te zien waren: "Docteur Labus" en "Mammame Montreal". Om het plaatje vol te maken is er ook nog een filmavond waar eerder werk van Gallotta...Gallotta zelf zegt over dans dat het dé kunst van deze tijd is; een manier om door beweging, kledij, kleur, en klank en zonder woorden of zelfs maar een vooropgezette koreografie die door de dansers...Dat is dus wat Gallotta nu precies boeiend vindt aan dansvoorstellingen maken: dezelfde gebaren en gebeurtenissen krijgen op een ondefinieerbare manier een ander karakter als je de volgorde of de

"Cerceau" als een late Tsjechov: Intrigerende kennismaking... • 1 december 1988
BRUSSEL -- Tot vandaag is de Russische "School voor dramatische kunst" op uitnodiging van het Kaaiteater in het Théâtre National te gast met "Cerceau", een stuk van Victor Slavkin...bol staat van de zeer lange monologen, getuigen van een manier van teater maken en -beleven die ons min of meer vreemd is. Enerzijds is er een sterk realisme in de zegging van de monologen, maar

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
Uitgangspunt voor dit stuk is het levensverhaal van twee Nederlandse schilders, Van Deene en Bendien, die in 1910 in Parijs de "absolute" kunst, de volledige abstraktie, gingen uitvinden...Oorspronkelijk heette het stuk Absolute kunst, en die eerste versie was te zien op Klapstuk '87...voorstelling: door hun (humoristische) aktie proberen de twee te achterhalen hoe ze het schilderen weer zinvol kunnen maken

Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
En dat terwijl er nauwelijks houvast te vinden is in de tekst -- een beschouwing in interviewvorm over kunst -- om een psychologische omkadering te geven aan de personages...Die laatste interviewt de klankregisseur, terwijl parallel de schoonheidsspecialiste aan de ontdubbelde journaliste/omroepster de kunst van de schone schijn, de "valse" maar overtuigende perfektie uit...van de regisseur, anderzijds degene die op een schijnbaar objektieve manier de regisseur bevraagt over de ernst van zijn kunst

Associaties met beeld en klank: "Stukken I... • 31 januari 1990
kunst, verschijnen achter dat gat allerlei miniatuurtaferelen zoals een bos, een woestijn...Dat betekent dat je de voorstelling voortdurend voor jezelf moet maken, de elementen met elkaar moet associëren...Dat heeft veel te maken met een structuur die voortdurend op de limiet van de chaos balanceert

Akteurs en niets meer dan dat • 18 september 1990
Wat ze doen heeft meer weg van een performance in de beeldende kunst: de associatieve impact van de handelingen, de beelden die ze tonen, de muziek die ze maken is minstens zo belangrijk als de tekst

Vernuftige charme • 9 februari 1991
Ook daar proef je door de elementaire, bijna abstrakte vormen de fascinatie voor het onversneden effekt, de felle kleuren, het bijna mechanische, geoliede verloop van een naïeve kunst als circus...Bij Schlemmer maken de kostuums het de dansers nagenoeg onmogelijk om anders dan als marionetten in een kompositie te bewegen, maar ook in deze Triton zie je die affiniteit met marionetten opduiken...De schaatser heeft bij voorbeeld een grote ring om zijn lijf zitten, die er een vliegend wiel van maken

Titanic negentiende-eeuws, Wagneriaans totaalspektakel • 7 maart 1992
dilemma van onze moderne maatschappij, waar kunst en techniek pal tegenover elkaar staan" behandelt...En net zoals film in veel opzichten een opvolger is van het Wagneriaanse spektakel, was ook deze voorstelling beter als film uitgevoerd, want met de scène van nu heeft dit biezonder weinig te maken

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
De evolutie van mijn stukken heeft grotendeels te maken met het ritmisch en struktureel verder en beter ineenpassen van de puzzle...Maar toch heeft het vooral met een manier van werken te maken...Het heeft misschien ook met een basiseerlijkheid te maken, "Don't cheat", blijf bij jezelf

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Onhoudbaar "De grote veranderingen in de Beursschouwburg hebben niets te maken met het feit dat er mensen weggegaan zijn, wel met het feit dat we onze manier van werken drastisch herdacht hebben...wilden de programmatie met de artiesten zelf maken...En daarin is de Beursschouwburg dan weer een koploper aan het worden, in het opnieuw, en expliciet, formuleren van de positie en de inzet van de kunst