19 document(en) met "Jan Joris Lamers van Maatschappij Discordia"


Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
Dit procédé wordt nog veel sterker doorgetrokken door Jan Joris Lamers, die vanachter het tweede voordoek verschijnt, en zelfs de schijn van "voorstelling" nauwelijks nog ophoudt: hele delen van zijn...Discordia is hier eigenlijk, op Bernhards eigen aanwijzing, tot het uiterste gegaan in het demonteren van de toneelmachine...De aanpak van Discordia is dan wel zeer efficiënt om de bittere humor op nogal ontwrichtende manier duidelijk te maken, maar maakte van "Ritter, Dene, Voss" geen zeer bevredigende voorstelling

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
Nederlandse teaterestablishment, maar in dit verband vooral interessant als schrijver van absurde komedies als Dolly, of avocado's bij de lunch), Jan Joris Lamers, Gerrit Bons en René Eljon van Maatschappij...Discordia, en Jan Decorte...Lamers: "Af is iets verschrikkelijks geworden sinds 1933, hoewel men misschien niet houdt van een dialoog op het toneel". Bons: "Een toneelstuk dat af is, dat is zowat hetzelfde als zeggen dat een

Discordia ontdekt: mot in Hugo Claus' myte:... • 2 maart 1988
BRUSSEL - Wie verwacht had dat Maatschappij Discordia voor haar Kaaiteater-produktie Hugo Claus/Eugène Scribe een rechttoe-rechtaan lezing zou geven van De dans van de reiger of Serenade, kwam...De personen uit de Dans van de reiger zijn nog min of meer te herkennen in een akteur: moeder Frieda Pittoors, zoon Jan-Joris Lnmers, vrouw Annet Kouwenhoven en minnaar Titus Muizelaar...De groep staat er dan ook een beetje bij van "zie eens wat we hier nu hebben". Net als bij Scribe ben je na het doorworstelen van het stuk niets wijzer geworden, de tema's en formuleringen zijn

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
BRUSSEL -- "Maatschappij Discordia" heeft in de loop van de jaren een grote bekendheid verworven, zeker in Nederland maar ook, en in groeiende mate, in Vlaanderen...Naar Discordia gaan kijken is delen in de lasten en lusten van het teatermaken...Een gesprek met Jan Joris Lamers, de officieuze woordvoerder van dit kunstenaarskollektief

Een lach en een traan, wat wil... • 3 december 1988
Zoals ze al eerder op een perskonferentie aankondigden, plant Maatschappij Discordia voor dit jaar, na de cyclus 19de eeuw, een reeks hedendaagse stukken waar ze zelf schrijfopdrachten voor geven...Joris Lamers), de ongetrouwde oudste dochter, bekommert zich nog werkelijk over haar moeder...Hoewel je, zoals steeds bij Discordia (en het inleidend praatje van Lamers terwijl de akteurs het publiek monsteren, verhoogt dat effekt), de scheiding tussen de akteur en zijn personage duidelijk

Slechts schijnbaar een toneelstuk: "Op de hellingen... • 2 juni 1989
Merkwaardig genoeg biedt dit nieuwe stuk door zijn historische situering en de schrijfstijl aanknopingspunten met het vroegere onderzoek van Discordia naar het 19de-eeuwse teater, zoals dat te zien...Leopardi, hier gespeeld door Jan Joris Lamers, was bepaald geen gelukkig man...Het interessantste moment van de voorstelling is uiteindelijk de "post-mortem" monoloog van Lamers, die hij, geheel in lijn met de tekst, vreselijk patetisch uitspreekt, zoals hij ook in Kean al een

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
BRUSSEL -- De reeks van tien voorstellingen die Maatschappij Discordia geeft tijdens "Bruzzle", opende met Oom Wanja van Tsjechov...Zoals regisseur Jan Joris Lamers opmerkte, is er geen generatie geweest die niet zijn psychologische, sociologische of literaire interpretatie heeft meegegeven aan het stuk...de reeks voorstellingen van Discordia kan je nog gaan kijken naar "Op de hellingen van de Vesuvius" van Wanda Reisel op 5 en 6 juli, "Am Ziel" van Bernhard op 7 en 8 juli, "Der Schein trügt" van

Halvering aantal akteurs verdubbelt komisch effekt: "Private... • 15 juli 1989
BRUSSEL - Te elfder ure zijn de voorstellingen van Marivaux, die Maatschappij Discordia wou brengen op Bruzzle '89, afgelast...Maar in ruil voor dit experiment met komedie -- een versnijding van twee stukken van Marivaux om de essentie van de "marivaudage" te tonen -- brengen ze voor een derde keer Private Lives van Noel...Reduktie Vier protagonisten, gespeeld door twee akteurs, René Eljon en Lineke Rijxman, met Jan Joris Lamers in de potsierlijke bijrol van de verontwaardigde Franse huishoudster

Maatschappij Discordia ondervraagt traditie • 22 september 1990
BRUSSEL -- Maatschappij Discordia's De bronnen is de teatrale "plat de résistance" van het Bruzzle-festival...Alvast roept Discordia zelf de sfeer van de grote dagen op door luid te joelen in de zaal terwijl Jan Joris Lamers zijn inleidend praatje houdt...De bronnen is de zoveelste, ditmaal zeer geslaagde demonstratie van Discordia's onteatrale, persoonlijke omgang met de grote traditie

Het muffe van teaterspelen • 28 juni 1991
Jan Joris Lamers van Maatschappij Discordia leeft, als Bruscon, een complexe haat-liefde-verhouding met het gevestigde realistische repertoireteater uit in deze rol...Zijn voortdurende stomme aanwezigheid maakt de ontreddering van Lamers -- niemand geeft om theater en kunst, zelfs de architektuur is tegen hem -- op een verhoogde wijze tastbaar...Waar ik zelf evenwel steeds minder mee kan lachen, en het is een belangrijke schoonheidsfout aan deze anders uitstekende voorstelling, is dat Lamers het gewoon vertikt zijn tekst van buiten te leren

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
Na De Tijd is het stuk nu ook te zien in de versie van Maatschappij Discordia, in een regie van Jan Joris Lamers, met Titus Muizelaar als Tasso...Al is het moeilijk om de voorstelling van Discordia echt op een eenduidige interpretatie vast te pinnen, de evolutie van de hoofdfiguur (en het stuk) naar een gigantisch schijngevecht, een...Voeg daarbij nog de uitzinnige, doldrieste akteerstijl van Titus Muizelaar, het afgrijselijk overakteren van Annet Kouwenhoven, de misplaatste interventies van de regisseur/toneelmeester Lamers, en

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Twee recente voorbeelden daarvan in ons taalgebied zijn de voorstelling van Hollandia van eind 1993 en de versie van Maatschappij Discordia met Sara De Bosschere en Jan Joris Lamers die onlangs...Vernietiging Het volstaat om de laatste scène van Brook en Parry met deze van Maatschappij Discordia te vergelijken om het storend gebrek aan inzicht in de werking van de tekst bij Discordia te...De overopdringerige aanwezigheid van Lamers, bij deze en andere scènes, leidt de aandacht helemaal af van de inzet van dit stuk

Camus' bezinning over terrorisme simplistisch: "De Rechtvaardigen"... • 11 maart 1996
Een kleine vijftig jaar later spelen De Roovers, vertegenwoordigd door Sara De Bosschere en Luc Nuyens, en Maatschappij Discordia met Jan Joris Lamers en Annet Kouwenhoven, dit stuk opnieuw...Bij dit vage, fladderende beeld, dat wel een hersenspinsel lijkt, vertelt Jan Joris Lamers een anekdote over een van de leden van de Baader-Meinhof-Gruppe...Boria (Jan Joris Lamers), de vertwijfelde intellektueel, die geen weg terug meer ziet, maar tegelijk zeer goed het heilloze van zijn daden beseft

Discordia speculeert over fictie en realiteit • 28 november 1997
Brussel -- Maatschappij Discordia was niet zo lang geleden een toonaangevend theatergezelschap...Helemaal anders van aard is een interview met Rainer Werner Fassbinder dat Jan Joris Lamers voorleest...Het is een proeve van een nieuwe theaterpraktijk die de onttoverde werkelijkheid van de twintigste eeuw een nieuw elan willen geven met een tegelijk ernstig en lichtzinnig spel, een bombardement van

Discordia houdt zen-oefening • 18 december 1998
Wat oude rommel, enige zitbanken en een stevige vloer zijn al wat nodig is voor Maatschappij Discordia om er op een avond twee stukken door te jagen, met nog een feestje toe...Het eerste "stuk" van de avond bleek op 15 december geen "echt" stuk, maar een monoloog van Jan Joris Lamers, waarin hij improviseert...Wie naar "well-made plays" op zoek is, zal bij Discordia weinig van zijn gading vinden

Reünie van oude Nederlandse toneelvrienden • 6 februari 1999
Daaronder Hedda Hedda, een voorstelling waarvoor Maatschappij Discordia als gast werd gevraagd...Het oude Discordia verrees voor de gelegenheid uit zijn as. Maatschappij Discordia was al een vaste gast in het Stuc toen Titus Muizelaar er deel van uitmaakte en Gerardjan Rijnders artistiek...Grappig genoeg werd de snerende bijnaam "De Toneelfabriek" bedacht door Discordiaman Jan Joris Lamers

Crave. Pornografie en wanhoop • 3 maart 2001
STUC in Leuven is bijna de enige plek in België waar Maatschappij Discordia nog te zien is. Jammer...Met als toemaatje nog een behartenswaardig inleidend praatje van Discordia-voorman Jan-Joris Lamers...Maatschappij Discordia speelt "Crave", 1 maart, Stuc (Leuven). De groep is nog in Leuven op 8 en 9 maart en van 28 tot 30 maart

Spelen met gebouwen: Een sluimerend reservoir • 1 maart 2003
Discordia Nog sterker is de manier waarop Jan Joris Lamers heel vaak de ruimtes waarin hij speelt manipuleert...de hoogtijdagen van zijn Maatschappij Discordia speelde het gezelschap met de regelmaat van de klok in de oude zaal van 't Stuc op de campus in de Van Evenstraat, een zaal die nooit bedoeld was als...Die aandacht voor de concrete aspecten van de ruimte en de zorgvuldige voorbereiding van de speelplek zelf, vormden het onderwerp van Lamers' inleidende praatje, waarbij hij boeken ter hand nam die

'Het gaat erom de afstand tussen acteur... • 11 december 2004
Het gaat erom de afstand tussen acteur en publiek te doorbreken' Theatericoon Jan Joris Lamers kijkt terug op zijn carrière (tijd) - De Nederlandse acteur en regisseur Jan Joris Lamers...De monoloog van Jan Joris Lamers past in de serie 'Portret van de artiest als ouder wordende man/vrouw'. In die serie spreken artiesten van boven de vijftig die een langdurige artistieke band hebben...Jan Joris Lamers: 'Ik kom uit een familie van toneelspelers