165 document(en) met "Rosas de" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Hier opnieuw dezelfde fouten, maar de werkelijkheid binnen de dans is een stuk nauwer verbonden met de concrete boodschap die de dansers moeten vertellen...schijnbeelden van de eigenheid van de artiest) waarmee de volkomen onpersoonlijkheid en trivialiteit hun intrede doen...De meeste dansers hebben de neiging om de eigen informatie te onderdrukken door een personage te acteren of door te veel zelfkritiek

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
Telkens wanneer zo de omtrekken van een verhaal zichtbaar worden, wordt de bal opnieuw in het kamp van de toeschouwer gelegd...Betekenis De ruimte waarin de dans plaatsgrijpt wordt grotendeels bepaald door de belichting...De bewegingen liggen meer dan voor de hand, zijn weinig gecoördineerd en lukraak gerangschikt enkel de muziek valt best mee

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
De verloren paradijselijke vrede van kinderen is een konstante in de voorstelling; je voelt het in de sprongetjes waarbij de hielen tegen elkaar geslagen worden; in het tippelen over de scène van...Door de heel persoonlijke manier waarop de vier dansen, waar onvermogen en kwetsbaarheid, maar ook humor en grapjes bijhoren; door de ontstellend intieme en direct inkleding van de voorstelling, nog...onderstreept door de weinig flatterende belichting en de grote kamer waarin het gebeuren zich afspeelt; door de lucide struktuur van de dans gekoppeld aan een sterke emotionaliteit, ondersteund door tekst- en

Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
De groei van Rosas als modern dansgezelschap in Brussel is in grote mate afhankelijk van de financiële steun van de overheid...Om de produktie van Bartók/ Aantekeningen mogelijk te maken, moest de artiestenvereniging SCHAAMTe vzw, waarbij Rosas organizatorisch behoort, ook deze keer weer geld gaan zoeken in het buitenland...Anne Teresa De Keersmaeker zelf ziet deze vijfde produktie -de derde met de groep "Rosas" -- als een logisch vervolg op haar vroeger werk, hoewel er enkele belangrijke verschillen zijn

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Van buiten Brabant "De Mannen van den Dam" ontweken overigens nog eenmaal hun thuishaven Antwerpen voor de première van "De Thuiskomst" van Harold Pinter in de Beursschouwburg...De uiterst zorgvuldige regie van Woudstra, de introduktie van dit stuk van een hier nog vrij onbekende auteur en de sterke akteursprestaties maakten er een van de hoogtepunten van een vrij vlak...Théâtre 140 storm voor) kwam Roxanne Huilmand van "Rosas" met haar uitstekende solo-debuut "Muurwerk" en "Rosas" zelf in een koreografie van Anne-Teresa De Keersmaeker met "Bartók/Aantekeningen

Spanning tussen man en vrouw dansen: "Face... • 7 november 1986
BRUSSEL -- Met de solo- en groepsprodukties van "Rosas" gaat het stilaan dezelfde weg op als destijds b.v...Michèle Anne De Mey's "Face a face", haar tweede grote eigen produktie na "Balatum", bevestigt dat nog eens, bevestigt ook dat zij, ondanks de duidelijke verwantschap met het werk van Rosas, in haar...De scène is omgeven door biljartgroene gordijnen, met in de achtergrond een laag podium met aan de ene zijde een tafel, een stoel en een bureaulamp, aan de andere zijde een stereotoren

Dansers Kollektief kokketeert met blues • 22 november 1986
LEUVEN -- "Blues" in deze tijd speelt zich niet meer af in mistroostige bars, maar in de koele design-salons van de grootstad...Dat schokt heel even, het kontrast op hetzelfde moment met een eenzaam rondtollende vrouw, of het kontrast met de manier waarop zij even tevoren in een lijn in de fauteuils zaten en elk tuurden in hun...Maar het blijft wel, ondanks de schokeffekten, een bij nader inzien vrij stereotiepe beeldvorming over de ontworteldheid van de stadsmens, die, mede door de nogal modieuze en gezochte vormgeving, af

Adriana Boriello speels en intiem: "Allegro, vivace... • 4 april 1987
Op het einde kijken ze met een samenzweerderige blik naar elkaar, grissen haastig de rokjes en bloesjes bij elkaar die ze in de loop van de voorstelling uitspeelden -- en verdwijnen weer haastig van...Soms ontstaat daarbij de suggestie van een man-vrouw verhouding door de spelsituatie, de manier waarop twee van de drie met elkaar omgaan...Een sonate voor cello van Zoltan Kodaly klinkt op tussen de stille fragmenten van dit spel, en is telkens als een soort zweepslag die een nieuwe dynamiek geeft aan de verhoudingen op de scène

Een zeer verstaanbare Tsjechov, in het Hongaars • 2 juli 1987
Voor een deel heeft dat te maken met het verhaal zelf: bij herlezen van de tekst na de voorstelling kun je alleen maar opnieuw konstateren dat de plot van Tsjechovs stukken werkelijk flinterdun is, om...De voorstelling van het Katona Jószef theater nu, is -- met de uiterlijke verschijning van een zeer klassiek-realistische voorstelling -- een zeer ver doorgedreven oefening in het "tussen de regels...Al versta je er dan letterlijk geen woord van, na vrij korte tijd krijg je door de hele mimiek, tot en met de manier van bewegen en spreken, door de keuze van de kleding, de manier waarop ze elkaar

Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
Aan de basis ligt het werk van Rosas, met twee koreografieën van Anne Teresa De Keersmaeker: een nieuwe op fragmenten uit Bartóks pedagogische Mikrokosmos en de fragmenten met muziek van zijn Quatuor...Doordat de eigenheid van de dansers zo impliciet sterk aanwezig is in de voorstelling, is dit een uiterst fragiele voorstelling, die maar mogelijk is door het intense plezier en de overgave van alle...De intense koncentratie, de heftigheid van het dansen die zich uit in veelvuldige kreten en gesis van de dansers maken het moeilijk onverschillig te blijven voor de dramatische kracht van dit werk

Nederlandse en Spaanse middelmaat op Klapstuk • 24 oktober 1987
De film is goed gemaakt en het is deze vondst die, samen met de muziek van Niew Hip Stilen en Paolo Conte, de tekortkomingen van de voorstelling wat kompenseert...De dans is gebouwd op de discomuziek van de groep Yello, en draagt een gedragskode van afstandelijkheid en mechanische koelheid uit...Oogkontakt wordt vermeden, en als het incidenteel voorkomt, is het als het kontakt tussen de lenzen van twee camera's. De groepsbewegingen ontstaan dan ook niet vanuit een aanvoelen van de groep door

Uitgesleten rituelen in dwingende symboliek: A.T. De... • 30 december 1987
BRUSSEL -- Vlak voor Kerstmis was in de "Halles de Schaerbeek" de officiële première van Rosas' Verkommenes Ufer/Medeamaterial/Landschaft mit Argonauten te zien...meer dan een berg dood vlees en verrotting meebrachten -- bij de aardappelschillen als op de vuilhoop van de geschiedenis -- wordt door Johan Leysen biezonder "juist" verbeeld: hij zegt het verhaal...Het heeft een soort realisme dat in de ingehouden furie van Kitty Kortes Lynch ook al aanwezig was: binnen het gegeven van de tekst doet deze enscenering aan als de enig denkbare

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
Rosas, Epigonentheater ZLV (de voorloper van Needcompany), Radeis e.a...De nieuwe produktie Ottone, Ottone van Rosas, voor de gelegenheid uitgebreid tot een groep van acht vrouwelijke en acht mannelijke dansers, een voorstelling op basis van Monteverdi's opera...De bescheidenheid van de diverse subsidies, en de wispelturigheid waarmee ze toegekend worden, is des te meer een bedroevende zaak daar de organizatie moeilijk van slecht beheer kan verdacht worden

Rosas brengt dansteater met emotionele intensiteit: "Ottone,... • 28 september 1988
Door het invoeren van een ceremoniemeester en het nadrukkelijke manipuleren van de klankband, wordt het gegeven van de voorstelling zelf een soort kaderverhaal En het is ook op dat punt dat de...voorstelling interessant wordt; je merkt een konstante spanning tussen de personages van het verhaal, het temperament van de dansers (en er zijn er enkele karaktervolle zoals -Saez, De-Mey en Ikeda) en de...Op de première gaf de voorstelling de indruk dat ze nog niet volledig in de plooi gevallen was

Flip side van Steve Paxton • 12 januari 1989
wordt in een van de repetitieruimtes van het Kaaitheater-huis in de O. L. Vrouw van Vaakstraat, wil hij nagaan hoe het lichaam zich door de ruimte weeft...Maar wat deze kreatie zeker belangwekkend maakt, is dat Paxton hier voor de eerste maal een aantal narratieve gegevens in zijn werk probeert te betrekken, om na te gaan hoe die de beweging inkleuren...Dat werden Fumiyo Ikeda (van Rosas), Ryszard Turbiasz en Johan Dehollander (van Needcompany) en de Engels-Amerikaanse Julian Hamilton

Nieuwe ontwikkeling in Paxtons oeuvre: "Flip side"... • 23 januari 1989
die zone voorbij de grens, het vreemde land -- de nieuwe situatie van dansers die elkaar voordien niet kenden -- gaan de dansers aanvankelijk voorzichtig maar steeds intenser op exploratie naar...Het respekt en de gevoeligheid waarmee dat gebeurt -- er zijn enkele prachtige pas de deux -- op een manier die de improvisatorische oorsprong van de dans nog duidelijk laat aanvoelen, staat in een...De dansfragmenten staan hier trouwens erg dicht bij "contact improvisation", een improvisatiemetode die Paxton jaren geleden ontwikkelde, zij het dat de dansers elkaar hier wel met de handen aanraken

Een ander repertoire • 4 juli 1989
Als je kijkt naar hun schitterende programmatie dit jaar, krijg je dadelijk een antwoord op hoe je "repertoire" ook zou kunnen begrijpen, al kwam daar in het debat geen antwoord op, en hielden de...Discordia en individuele kunstenaars als Josse De Pauw, Steve Paxton en sinds dit jaar ook Johan Leysen (de opsomming is niet volledig) zijn onder onze neus bezig een corpus teaterwerk te bouwen van...De enorme buitenlandse bijval kan dat alleen maar bevestigen

"Mikrokosmos", een scharniervoorstelling: Opening Klapstuk '89 • 6 oktober 1989
De allereerste voorstelling van Klapstuk '89 was echter een "dernière", en wel van het prachtige Mikrokosmos van Rosas, uitgevoerd met live muziek van het pianistenduo Walter Hus en Stefan Poelmans en...Anne-Teresa De Keersmaeckers Rosas is al sinds jaren een vaste gast op Klapstuk...de koreografie zo op een abstrakte manier juist en spannend gestruktureerd, in de keuze en de stilering van de bewegingen ontstaat er ook zo iets als een intense emotionele dialoog tussen de muziek en

"Stella" van Rosas weergaloos • 22 maart 1990
De vraag die De Keersmaecker indringend op de toeschouwer overbrengt, is: "Hier staan we. We moeten iets doen...Daarmee is nog niets gezegd over de struktuur van de voorstelling, en de relatie die gelegd wordt met de muziek...Want het verbluffend effekt van de direktheid waarmee de akteurs zonder meer aanwezig zijn en daarbovenop afspiegelingen zijn van de maker van de voorstelling, is een ongeziene vermenigvuldiging van

Michèle-Anne De Mey maakt autentieke Sinfonia Eroica • 20 april 1990
Er is nog de belofte van wat nog niet echt gerealizeerd is; de relaties tussen de mensen zijn nog niet uitgekristallizeerd, de grenzen van het kunnen liggen nog niet vast...element is de relatie tussen de twee meisjes Olga de Soto en Françoise Rognerud, die af en toe een uitstapje maken naar één van de mannen, maar als duo blijven samenklitten...De tema's die hier aangesneden worden zijn toch heel anders dan bij Rosas, en ondanks allerhande schoonheidsfoutjes voel je een grote autenticiteit in het maken van de voorstelling