Date 1986-05-21

Publication De Standaard

Performance(s) Bartók/Aantekeningen

Artist(s) De Keersmaeker, Anne Teresa

Company / Organization Rosas

Keywords schaamterosasmuurwerkroxannehuilmanduitgesteldgreeffacebartókhugo

Geld uit het buitenland

De groei van Rosas als modern dansgezelschap in Brussel is in grote mate afhankelijk van de financiële steun van de overheid. Om de produktie van Bartók/ Aantekeningen mogelijk te maken, moest de artiestenvereniging SCHAAMTe vzw, waarbij Rosas organizatorisch behoort, ook deze keer weer geld gaan zoeken in het buitenland. Dat onderstreepte Hugo De Greef op een perskonferentie. Het geld werd gevonden bij het Holland Festival en bij het "Festival d'été de Seine Maritime"; bovendien is er nog steun van het Zürcher Theater Spektakel en van de Munt, evenals van partikuliere sponsors. Nu de première achter de rug is, wekt het bij zoveel klasse wel enige verwondering dat "Rosas" zijn geld voor het grootste deel bij buitenlandse festivals moet gaan zoeken. De raadselen zijn de wereld niet uit.

Anne Teresa De Keersmaeker zelf ziet deze vijfde produktie -de derde met de groep "Rosas" -- als een logisch vervolg op haar vroeger werk, hoewel er enkele belangrijke verschillen zijn. Voor het eerst werd met buitenstaanders gewerkt: Walter Hus zorgde voor een muziekanalyse voordat met de koreografie een aanvang werd gemaakt; Marianne Van Kerkhoven stond in voor een dramaturgische begeleiding van het repetitieproces; voor de eerste maal werd een decor ontworpen (door Gisbert Jakel van het Schauspielhaus Frankfurt). De repetities waren over een jaar gespreid. Er is een nieuw lid van Rosas, Johanne Saunier; zij vervangt Roxanne Huilmand, wanneer die voorstellingen van Muurwerk moet geven.

Voor Bartók/Aantekeningen werd een nieuwe scène en toeschouwersruimte opgetrokken in het teater van de Centrale Brussels Amateurtoneel te Anderlecht Afgezien van de Muntschouwburg is er in Brussel namelijk geen zaal waar deze voorstelling in past, ofwel omdat hij niet de nodige afmetingen heeft (12 m scène-opening en diepte) ofwel omdat hij sfeer mist ("ziel" van de zaal noemt A.T. De Keersmaeker dat).

Hugo De Greef kondigde ook andere aktiviteiten van de artiesten van SCHAAMTe aan. Roxanne Huilmand komt met Muurwerk, de eerste kreatie van \ SCHAAMTe in 1986, terug naar België in september-oktober. Pat Van Hemelrijck brengt in de zomer in De Warande te Turnhout een herwerkte versie van Terracotta. Michèle Anne De Mey heeft om persoonlijke redenen "Rosas" tijdelijk verlaten, maar komt in oktober met haar nieuwste koreografie Face à face. Zoals reeds eerder werd aangekondigd, is de première van Josse De Pauws Wolf met een jaar uitgesteld, en ook een projekt van Jan Lauwers van het Epigonenteater is uitgesteld tot 1987, omdat er nog steeds vraag is naar voorstellingen van Incident.