110 document(en) met "Koreografie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
LEUVEN -- Het Klapstuk-dansfestival kreeg op de valreep zijn echte klapstuk met "Daphnis é Chloé", een koreografie uit 1982 van Jean-Claude Galotta met zijn Groupe Emile Dubois

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
die zin is de voorstelling enigszins schatplichtig aan de post-moderne koreografie, maar uiteindelijk blijft van de ideeën van iemand als Paxton nog weinig te merken

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
De titel van Kuypers' koreografie, Elles s'en foot, wat tegelijk "het kan hun niet schelen" en "ze vervoetballen zich" betekent, verraadt een programma, een idee achter de voorstelling over de plaats

Gevecht met kale muren: "Muurwerk" van Roxanne... • 16 januari 1986
BRUSSEL -- Zichtbaar in de war nam Roxanne Huilmand een biezonder warm applaus in ontvangst na de première van haar eerste eigen koreografie, "Muurwerk", in het Théâtre de Banlieue

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
speurtocht via bochtige redeneringen toch nuttig blijft (moet blijven); een koreografie van Rita De Corte, zeer trage en hiëratische bewegingen met vreemde kostumering; een nauwelijks te begrijpen verhaal

Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
Voor het eerst werd met buitenstaanders gewerkt: Walter Hus zorgde voor een muziekanalyse voordat met de koreografie een aanvang werd gemaakt; Marianne Van Kerkhoven stond in voor een dramaturgische...Michèle Anne De Mey heeft om persoonlijke redenen "Rosas" tijdelijk verlaten, maar komt in oktober met haar nieuwste koreografie Face à face

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Théâtre 140 storm voor) kwam Roxanne Huilmand van "Rosas" met haar uitstekende solo-debuut "Muurwerk" en "Rosas" zelf in een koreografie van Anne-Teresa De Keersmaeker met "Bartók/Aantekeningen

Spanning tussen man en vrouw dansen: "Face... • 7 november 1986
koreografie een uitgesproken partikulariteit vertoont

Esquisse danst het zware leven: "Le Royaume... • 15 november 1986
Een belangrijk en betekenisvol aspekt in de opbouw van de koreografie, is de aanhoudende groepsbeweging van de dansers, vaak mannen en vrouwen gescheiden...dansen met een enorme gedrevenheid, Patricia Marie en Cathérine Berbessou geven eerder de indruk enkel netjes een koreografie uit te voeren

Tussen Cunningham en poëtische beelden: "blue rAn... • 28 januari 1987
Aanvankelijk dansen de man, Kaiser, en de vrouw, Bloch, in een zelfde donkere maillot, als kwasi abstrakte, sexloze wezens, zoals in een Cunningham-koreografie

Koreografie van Opdenacker onaf • 7 februari 1987
BRUSSEL -- Kijkend naar "Danse pour l'atte(i)nte d'une vieille dame", een koreografie van Majella Opdenacker, uitgevoerd door haarzelf en Luc Carels, vraagt men zich af wat een jonge koreografe er

Dansprojekt toont werk van jongere koreografen • 18 maart 1987
Continuüm" van Ben Bergmans op "Drumming" van Steve Reich is veel meer pure dans, en is in zekere zin de meest gewaagde koreografie van het "koncert". Zelf was ik er niet echt weg van, omdat het er...nogal naar uitzag dat de dans te veel een andere intensiteit en frazering had dan de muziek, maar het is dan ook wel aartsmoeilijke muziek om een goede koreografie op te maken...Hetzelfde zou je kunnen zeggen van "8 songs for a mad king" van Peter Maxwell Davis in een koreografie van Aimé de Lignière, waarin hijzelf de rol van de koning waarneemt

Adriana Boriello speels en intiem: "Allegro, vivace... • 4 april 1987
Haar nieuwe koreografie, Allegro, vivace mais pas trop, waarmee ze voor het ogenblik door ons land trekt, wordt uitgevoerd door drie danseressen: Borriello zelf, Roser Montülo en Cielia Moretti

Nachtmerrie als een visuele tuin der lusten:... • 8 mei 1987
van het spektakel zit dan ook louter in de sensuele prikkeling, de estetiek om de estetiek Hetzelfde geldt eigenlijk voor de koreografie an sich

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Zijn koreografie is moeilijk onder een noemer te vatten

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
LEUVEN -- Klapstuk '87 nodigde de Newyorkse kleurlingen Fred Holland en Ishmael Houston-Jones uit om een koreografie te creëren voor het festival, met Europese kleurlingen...Nog afgezien van de onbegrijpelijkheid van veel teksten is er ook in de koreografie niet veel samenhang te bespeuren

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
Ria Decorte speelt het sterkst op de ruimtelijke gegevenheid in met haar koreografie, die ze danst met Ida De Vos op livemuziek van het (aan "Urban Sax" verwante) saxofoonkwartet "Saxioma". Tegen de

Adieu, was het maar waar: "A.Dieu" van... • 29 januari 1988
staat te lezen in de persbrochure over Marc Vanrunxts koreografie A.Dieu...Afgezien van de vaagheid van de aangehaalde begrippen -- hoewel hier een zeker parallellisme kan gekonstateerd worden met de vaagheid van de koreografie -- is hier bovendien wat de lichaamstaal...Deze struktuur is het enige dat de voorstelling zowat samenhoudt, voor het overige is er een zeer verwarde koreografie te zien, een eindeloos durende aaneenschakeling zeer "bedacht" aandoende vondsten

Patricia Kuypers: willen wegvliegen: Dansevenement: "Ceci n'est... • 4 februari 1988
zekere zin deelt deze koreografie nog de belangsteling voor zwaartekracht en snelheid die zo typerend is voor Paxtons werk

José Besprosvany en Co helder en temperamentvol:... • 5 februari 1988
Deze koreografie, op muziek met dezelfde titel van Paul Hindemith, wordt uitgevoerd door vier dansers