Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever

Anon., 1931-07-30


Source

De Standaard, 1931-07-30


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
 2. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: "De mees... 1931-12-11
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
 4. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: "De Gebr... 1931-10-16
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Het Voorste Legioen... 1937-03-06

Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever

De Vlaamsche creatie, van die machtige tragedie, gaat dus bepaald door te Antwerpen, op Zaterdag, 8, Maandag, 10, en Dinsdag, 11 Augustus, te 9 uur 's avonds, in het Park "Den Brandt" (Nachtengalenpark). Trams 5 (van de Groenplaats) en 17 (van de Middenstatie) brengen de toeschouwers tot voor den ingang van het Park.

De opvoeringen worden ingericht door Sint-Augustinuskring, onder regie van Gust Maes, hoofdregisseur van den Kon. Vl. Schouwburg, Brussel, met de medewerking van mevr. Rezy Verschueren en J. Belloy-Van Troyen.

Duizendtallen prospectussen werden over het Vlaamsche Land verspreid om deze vertooningen aan te kondigen. Al de dag- en weekbladen hebben er melding van gemaakt. Iedereen spreekt er van. Foto's met betrekking tot het stuk zijn tentoon gesteld in de boekhandels Veritas, Huidevetterstraat, en de Standaard, Kathelijnevest, in het Fotohuis Academia te Berchem, St-Lambertusstraat, 46, en in het Huis Bussart, Turnhoutschebaan, 253, te Borgerhout.

Sint-Augustinus' tooneelkring spant zijn allerbeste krachten in om een vertolking te bezorgen waardig van de landjuweeloverwinnaars. Sedert maanden zijn de repetities aan gang. De laatste weken volgden een honderdtal figuranten de herhalingen. Van af deze week zullen ook aan de repetities deelnemen de Antwerpsche Kajotters welke de aanvullende figuratie op zich hebben willen nemen, verder een twaalftal leden der vereenigde Krachtmeters, de Meisjesstudiekring "Zonnewende" met 25 deelnemers, daarbij nog 24 turners, en een twaalftal danseressen.

Zal deze geweldige inspanning door ons Vlaamsch publiek worden gewaardeerd? Zullen uit alle hoeken van het Vlaamsche Land de toeschouwers naar Antwerpen toestromen om te genieten van deze eenige tooneelprestatie? Duizenden en duizenden personen worden verwacht, en naar we mochten vernemen zal Holland een sterk contigent toeschouwers leveren.

Niet gedraald om uw plaatsen te bestellen. Schriftelijk aan het adres van Sint-Augustinuskring, Kanonstraat, 10; Kammenstraat, 59; Everdystraat, 10, te Antwerpen; ofwel kunnen plaatsen worden afgehaald iederen avond van 8 tot 9 uur in het lokaal, Kanonstraat, 10. Leden van Algemeen Katholiek Tooneelverbond, of van Vlaamsche Toeristenbond bekomen 20 [??] vermindering. Voor groepen gelden de reeds aangekondigde redukties.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
  (author) Anon. • vlaamsche • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: "De mees... 1931-12-11
  Gust Maes • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel • (date-year) 1931
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  (author) Anon. • vlaamsche • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: "De Gebr... 1931-10-16
  Gust Maes • (date-year) 1931 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Het Voorste Legioen... 1937-03-06
  (author) Anon. • Gust Maes • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
  (author) Anon. • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Vondels "Lucifer" in... 1931-06-30
  (author) Anon. • (date-year) 1931
 8. ◼◻◻◻◻ J.B.: Vier zomersche uren ... 1931-07-30
  Park Den Brandt, Antwerpen • (date-month) 1931-07 • vlaamsche • Antigone • (date-year) 1931
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
  (author) Anon. • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
  (author) Anon. • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel