Advanced Search found 6 item(s) featuring "De Sint-Augustinuskring"

1931-07-30 Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever (Anon.)
  • . . . 5 (van de Groenplaats) en 17 (van de Middenstatie) brengen de toeschouwers tot voor den ingang van het Park. De opvoeringen worden ingericht door Sint-Augustinuskring , onder regie van Gust Maes , hoofdregisseur van den Kon. Vl. Schouwburg , Brussel, met de medewerking van mevr. Rezy Verschueren en . . .
  • . . . boekhandels Veritas, Huidevetterstraat, en de Standaard, Kathelijnevest, in het Fotohuis Academia te Berchem, St-Lambertusstraat, 46, en in het Huis Bussart, Turnhoutschebaan, 253, te Borgerhout. Sint-Augustinus' tooneelkring spant zijn allerbeste krachten in om een vertolking te bezorgen waardig van de landjuweeloverwinnaars. Sedert maanden zijn de repetities aan gang. De laatste . . .
  • . . . en naar we mochten vernemen zal Holland een sterk contigent toeschouwers leveren. Niet gedraald om uw plaatsen te bestellen. Schriftelijk aan het adres van Sint-Augustinuskring , Kanonstraat, 10; Kammenstraat, 59; Everdystraat, 10, te Antwerpen; ofwel kunnen plaatsen worden afgehaald iederen avond van 8 tot 9 uur in het lokaal, Kanonstraat, . . .
1929-11-20 Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk (Anon.)
  • . . . de loting gingen de afgevaardigden samen maaltijden en de dag werd besloten met een bezoek aan het stedelijk museum. Het tornooi wordt ingezet door Sint Augustinuskring uit Antwerpen, die op den tweeden Zondag van Januari een vertooning zal geven van Paul de Mont 's Geding van Onzen Heer. . . .
1927-02-25 De creatie van "Jezabel" te Antwerpen (Rob)
  • . . . De creatie van "Jezabel" te Antwerpen Deze eer was Dinsdag avond aan St. Augustinuskring in den "Katholieken Kring". Daarmee is om het opzet allereerst al deze voornaamste liefhebberskring uit onze kunststad te loven. De droeve klucht in . . .
  • . . . geschaad aan de Franciscaansche Missien (Oever). Een der weinige gelegenheden waarop men in die stijf-deftige Katholieke Kring veel vroolijke gezichten ziet. De jongens van St. Augustinus zijn met Ward vol geestdrift van Brussel gekomen en ze werden nog meer aangevuurd tot "spel" door de tegenwoordigheid van . . .
  • . . . Gust Persoons viel als componist en orkestleider in den smaak. Wanneer "Jezabel" overal en bij elke gelegenheid zoo zal gepresteerd worden lijk hier St. Augustinuskring het gedaan heeft, dan twijfelen wier niet aan of 't stuk van Ward Schouteden , als is het zoo wat "hoog-laag, hoog-laag", . . .
1930-01-20 Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie (P.D.)
  • . . . gezien het late uur niet doorgaan. Na 'n propagandawoordje voor "Tooneelgids" kondigt Eerw. spreker eene toonveelvertooning aan van "Het Geding van Onzen Heer" door Sint-Augustinuskring , in Vrede Sint-Willibrordus , op 30 Januari a.s. en de creatie van "De Hemelsche Salomé" van Felix Timmermans , op 24 Februari . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . ingezet met "De Stem" van Herman Bahr . Flinke krachten werden gevormd; de heeren De Winter en De Vocht, nu de hoofdspelers van Sint-Augustinus-kring , de tooneelspelers Bonefske, Greta Lens, Carry Ceurvels die later in beroepskringen hun weg vonden. Bij ons kreeg Lode Geysen ook het eerste . . .
1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
  • . . . van den heer W. Benoy andermaal op Mevr. H. Peeters en Douliez en den heer Piet Bergers. De overige speelsters, die in St. Augustinuskring werden aangeworven, droegen de sporen van het patronagetooneel nog in hun optreden, al was de uitspraak ongemeen zuiver. Allen lof zwaaien wij