Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg

Anon., 1920-11-01


Source

De Standaard, 1920-11-01


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
 2. ◼◼◼◼◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
 3. ◼◼◼◻◻ Karel Van de Woestijne: NESTOR DE TIERE... 1920-09-30
 4. ◼◼◼◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
 5. ◼◼◼◻◻ Cr.: Het repertorium van ... 1922-06-07

Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg

Zaterdagavond werd onder zeer groote belangstelling de openingsvertooning van den Kath. Vl. Schouwburg gegeven.

De heer H. Teirlinck sprak en gelegenheidsrede uit en wees erop hoe het bestaan van den Vlaamschen Schouwburg afhankelijk is van het Vlaamsche publiek van Brussel en hoe het plicht is aan de Vlaamsche burgerij der hoofdstad door geregeld bezoek deze uiting van Vlaamsche cultuur te versterken. Een korte, maar zeer juiste bepaling van de plaats van Nestor de Tière in onze literatuur en zijn waarde als tooneelschrijver besloot deze inleiding.

Het kon moeilijk anders of die avond moest gewijd zijn aan het werk van de Tière, wiens borstbeeld links van het tooneel prijkte en die zijn naam en zijn roem aan den Vlaamschen Schouwburg van Brussel verbonden had. De "Folies-Bergère" had Roze Kate een paar dagen te voren weggekaapt; zo viel dan de keuze van het Bestuur op "Wilde Lea"

Veel meer dan Roze Kate staat dit stuk in het melodramatische, zo in opvatting en uitbeelding van scherp contrasteerende karakters als in het effekt bejag. Dit werd dan ook onderlijnd door een weemoedig viool.

Mevr. C. Van de Wiele heeft een zeer lastige taak op de meest eervolle wijze vervuld. Het vergt meer dan een gewone vertrouwdheid met de planken deze buitengewoon hevig gekleurde rol tot haar recht te laten komen. Mevr. Van de Wiele heeft het gedaan met een echte virtuositeit.

Van menig andere rol zou nog veel goeds te zeggen vallen. Vooral opvallend waren de heeren Spranger en Vanderlee in de bijrollen der twee oud-soldaten; de heer Dubois, als generaal Martin leverde goed spel terwijl de heer Duvosel en Renders zeer pathetische oogenblikken hadden.

Indien men wil inzien hoe vlug alles moest gaan bij het samenstellen van het gezelschap en het voorbereiden dezer openingsvertooning, dan mag men zoowel voor het bestuur als voor de spelers een warm woord van lof over hebben. Daar werd flink werk verricht en wij beamen ten volle den woorden van H. Teirlinck die de schuld van een minderwaardig tooneel te Brussel op de Vlamingen legde. De Vlaamsche burgerij van Brussel heeft in vorige jaren de schuld gedragen dat draken noodzakelijk moesten opgevoerd worden om financiële redenen. De ontwikkelden smaalden dat het peil van onzen Vlaamschen Schouwburg laag stond, maar zij vergaten erbij te voegen dat het de fout was van henzelf die het Schouwburgbezoek overlieten aan den minderen man.

De heer Poot is met de beste voornemens bezield, het hangt af van de Brusselsche Vlamingen of zijn poging slagen zal.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
  (author) Anon. • Jan Poot • (date-month) 1920-11 • vlaamschen schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel • (date-year) 1920
 2. ◼◼◼◼◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Jan Poot • (date-month) 1920-11 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◼◼◻◻ Karel Van de Woestijne: NESTOR DE TIERE... 1920-09-30
  Wilde Lea • Roze Kate • (date-year) 1920 • Herman Teirlinck • Nestor de Tière • roze kate
 4. ◼◼◼◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
  (author) Anon. • heer • (date-year) 1920 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◼◼◻◻ Cr.: Het repertorium van ... 1922-06-07
  heer • Jan Poot • schouwburg • vlaamschen schouwburg • vlaamsche • Folies Bergère, Brussel • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel • Herman Teirlinck
 6. ◼◼◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  (author) Anon. • heer • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◼◻◻◻ Anon.: De windmolen van Stu... 1920-01-15
  (author) Anon. • (date-year) 1920 • Nestor de Tière • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◼◻◻◻ J.B.: Te Brussel: Kon. Vla... 1923-10-08
  vlaamsche • Jan Poot • Nestor de Tière • schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◼◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
  (author) Anon. • vlaamsche • Herman Teirlinck • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel