675 document(en) met "wordt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Dit proces van voortdurende betekenisverschuivingen wordt af en toe nog expliciet gestimuleerd door de dansen te laten contrasteren met woordelijke commentaren over racisme, publiekshoudingen...Het absurdisme wordt gemimeerd, geïllustreerd zonder enige dubbelzinnigheid, terwijl de sterkte van Becketts stukken net ligt in de onmogelijkheid tot klassieke zingeving, tengevolge van de...de aangewende muziek, van het requiem van Fauré tot Japanse disco, waarvan het binnen de voorstelling niet duidelijk wordt of ze bewust ontluisterend gebruikt worden dan wel of ze enkel op ons

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
De reactie is zo primitief denk ik: de vorm van het stuk wordt verward met de realiteit waar het over gaat...En dat wordt nu wel geaccepteerd...Wolfson, nog iemand die, door een merkwaardig ziektebeeld, wijst op de relatie tussen psychose en samenleving, wordt volgend seizoen bij Globe opgevoerd in Louis Wolfson - De Schizo en de talen

Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
de regie wordt nu het hele stuk voorgesteld als een opendeurdag van een psychotherapeutisch centrum waarin een aantal patiënten hun verleden "herbeleven...Het publiek zit meer als een voyeur te kijken naar de twee hoopjes miezerige ellende, en wordt met anderen (cursief) gelachen...Logischerwijze wordt er vrij naturalistisch, zelfs vaak met de grote middelen uit het komische theater, geacteerd; Bij de radicale feministe Kattrin (Katrien Devos) en Meret (Bhora de Winter

Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
Dat proces, die eigenheid is van een andere orde dan taal, en wordt er eigenlijk door verraden...Dat effect wordt soms versterkt door dia’s die erop geprojecteerd worden, of sterk tegenlicht waardoor je enkel schimmen ziet...En zoals in vorige producties zijn er op de achtergrond, als ondertoon bijna, weer heel wat verwijzingen naar het onderscheid natuur-cultuur, zonder dat dit thema expliciet wordt

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Wat de voorstelling structureert, zijn gewoon steeds weerkerende handelingen, niet eens erg veel, en er wordt ook niet geprobeerd ze "perfect" uit te voeren, integendeel...Persoonlijke hypothese die gesteund wordt door de opening: een vrouw (Alfa Waldhor) leest in het Frans een zeer omstandige definitie van "amour" voor (Larousse...vertoont daarbij steeds meer zenuwtics en speelt steeds meer kledingsstukken uit, tot ze hierbij door een nogal bedremmelde jongen betrapt wordt

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
dat gevecht met woorden (soms letterlijk beschreven alsof de schrijver woorden dood slaat) duiken ook andere lijnen op: de schrijver die opgeslorpt wordt door zijn personages, de samenhang met zijn...Deze productie kwam tot stand met de bijdrage van Hypothesesarts, of het duo Christian Leblicq (spelleiding en klank) en Xavier Rijs (scenografie-. In het decor van Xavier Rijs wordt die wereld van...Woorden worden echt doodgeslagen, de schrijver grijpt gepijnigd naar zijn oog als een woord binnendringt, en dat wordt allemaal nog eens dik onderstreept met een uiterst "betekenisvolle" klankband

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
Telkens wanneer zo de omtrekken van een verhaal zichtbaar worden, wordt de bal opnieuw in het kamp van de toeschouwer gelegd...Er wordt in de voorstelling telkens gebalanceerd op de grens van pure beweging en uitbeeldend theater...Niets anders daarentegen dan loodzware en dodelijk vermoeiende ernst bij de voorstelling van ’t Sirkus Danslab, hoewel die pretentie nergens gerechtvaardigd wordt door werkelijk danstalent, of door

Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Het komt wat aarzelend en onzeker op gang, er wordt iets te overdreven tragisch geacteerd, maar zodra de krachtlijnen zichtbaar worden, winnen regie (Mark Steemans) en acteren (Ilse Uiterlinden) aan...Maar als een dissident door een vuurpeloton letterlijk aan flarden wordt geschoten, staat zij genietend toe te kijken...Na de oorlog wordt dat niet meer aanvaard

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
dat een logische samenhang zichtbaar wordt...Het beeld van het dansen wordt daardoor schimmiger, alsof je vooral contouren ziet; en dat roept de schimmige foto's van de sportmanifestaties op, maar wat je hier ziet zijn geen foto's maar tableaux...De gang wordt steeds langer, steeds schaarser verlicht, het lijkt alsof er steeds minder gedanst wordt omdat de dansers vaak nog slechts op een grote afstand in een diep perspectief te zien zijn

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
de regie van deze stukken wordt de lach er niet "ingeramd", er wordt niet gespeculeerd op een overdreven gestiek of gags om het stuk te doen slagen; er worden eerder "leestekens" en enkele zeldzame...Maar ook op de regieaanwijzingen buiten de eigenlijke dialoog van de acteur wordt weinig acht geslagen...de laatste scène -- opnieuw gekibbel -- wordt de zegging dan ook steeds onduidelijker, alsof het beeld langzaam uitgedraaid wordt

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
De tekst die gebracht wordt, is niet veel anders dan een gesstige collage van citaten uit ‘Hamlet’, oa

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Tegelijk is er een installatie van Onafhankelijk toneel in een tentoonstelling "Doch Doch", samengesteld door Chris Dercon, waarin de vraag gesteld wordt wat beelden zijn, wat ze betekend hebben...Double Duo" is een non-formalistische verkenning van dansvormen, met verhalende elementen en citaten, waarbij een sensuele spanning wordt opgebouwd tussen danser Joseph Lennon en Karole Armitage

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Maar hoe…? Aan de andere kant wordt geregeld, en hinderlijk nadrukkelijk, de ondergang van de wereld geënsceneerd

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
Wat plaats grijpt op scène wordt voorgesteld als een initiatie-ritus, die zal moeten leiden tot het veroveren van de "zilveren mens-bokaal". De vier kandidaten worden in het oog gehouden door...Vooral in het illustreren van de wijze waarop macht uitgeoefend wordt -- en het is niet noodzakelijk degene die de leiding heeft, die ook werkelijk de macht uitoefent - zitten er zeer rake observaties...Uiteindelijk spreken ze allemaal zichzelf tegen, want een aantal vragen keert terug en wordt de ene keer met ja, en dan weer met nee beantwoord

Jennifer Muller and the Works, hoogvlieger • 7 oktober 1985
De rijkdom in de evolutie van de bewegingen wordt erdoor in een veel te nauw carcan gedrukt, dat veeleer naar de spreektaal verwijst dan naar de dans; maar precies omdat dansen geen spreken is, blijft...Ondertussen wordt door een volgende wisseling in de kostumage van enkele dansers de link gelegd tussen het eerste en het tweede tema: de ontmoeting tussen twee geliefden wordt vergeleken met het...een verwarrende kleurenwisseling van pakjes wordt zo langzamerhand teruggegrepen naar de openingsbewegingen, en het stuk wordt besloten met een syntese van de verschillende dansmotieven, terwijl

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
aanraking brengen deze kasten een geluid voort dat elektronisch versterkt wordt; soms wordt dat effect gecombineerd met het gebruik van een elektrische gitaar...bewaren die je nog in acht kan nemen als je enkel danst". Hij gebruikt ook materiaal van voorstellingen waarover hij destijds niet zo tevreden was en dat nu herwerkt wordt...de voor stellingen zitten ook fragmenten uit Buster Keatons film "Steamship Bill Junior" omdat Keaton een van zijn grote helden is. Het hele koncept wordt in de aankleding van de ruimte sterk

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
Intensiteit Er wordt gebruik gemaakt van alledaagse bewegingen maar -- hoewel hier met woorden nauwelijks iets zinnigs over te vertellen valt -- de emotionele en fysieke intensiteit waarmee die...De intensiteit waarmee gedanst en gemusiceerd wordt deelt mee dat er iets gezegd wordt, maar waar de woorden en klanken waarmee iets gezegd wordt vandaan komen is niet meer te achterhalen, zodat de...toeschouwer verplicht wordt zijn eigen waarnemingen en ervaringen aan te spreken om een coherent geheel op te bouwen uit wat er te horen en te zien valt

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
Omdat deze magie met een buitengewone lichamelijke precisie wordt uitgevoerd, maar ook omdat tussen de arabesken van het klassieke ballet en de dreunende muziek van David Linton onverwacht iets anders...Zelf noemt Karole Armitage de wijze waarop die thematiek behandeld wordt klassiek". Het gaat wel over emoties, maar dan zonder de onmiddellijkheid van -- meer expressionistisch getinte dansen

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
De dans wordt gekenmerkt door abrupte veranderingen en abrupte stops...Er wordt gebruik gemaakt van het vocabulaire van klassiek ballet, maar tegelijk wordt er voortdurend van afgeweken...tradities en in de muziek en de dans wordt die traditie eigenlijk doorlopen, van de ridderlijke, hoofse manieren van de eerste beweging tot de moderne tijd (het heden speelt trouwe voortdurend mee, waardoor

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
Behalve dan dat het dagelijks leven waarschijnlijk door geen mens ervaren wordt als een niet aflatende stroom uitermate betekenisvolle, verscheurende en/of exalterende gebeurtenissen die -- o cliché...Geen middel wordt geschuwd om dit alles dik in de verf te zetten...Daarbij moet aangestipt worden dat dit eigenlijk geen dans-, maar veeleer een pantomime-voorstelling is. Zoals te verwachten en te voorzien wordt er dus -- afgezien van het reeds vermelde bekken