675 document(en) met "wordt" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
LEUVEN -- Lucinda Childs wordt beschouwd als een van de grote koreografen van de Verenigde Staten...Opvallend zijn Childs voorkeur voor het dansen langs diagonalen en het opsplitsen en verdubbelen van het beeld, in "Available Light" wordt dat effect b.v

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
en die wordt dan overgenomen door andere dansers...Die fascinatie wordt vooral opgewekt omdat de dansers als volkomen autonome elementen, die zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van iets of iemand anders, op scène bewegen volgens bijna altijd...De tweespalt tussen de drang naar precisie en beheersing en een grote onthechting, een zekere speelsheid misschien ook wordt hier koudweg op scène geplaatst, zonder te proberen een brug te slaan

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Over Van Deene wordt met geen woord gerept in de voorstelling, maar deze tragikomische figuur staat wel model voor de ideëen van Mirjam Koen, die regisseerde, Gerrit Timmers en Marc Warning over de...De link met Van Deene wordt gelegd via de installatie op de tentoonstelling "Doch Doch", waar parallel op twee videoschermen fragmenten uit het dagboek van de schilder worden voorgelezen, en waar een...Toch wordt de moderne schilderkunst niet genadeloos afgekraakt; er is veeleer sprake van een ontroerde vertedering bij zo veel onschuldige onnozelheid van kunstenaars

Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
Dit is ook geen romantische vertoning waar je in kan "zwelgen". De opvoering wordt getekend door een tedere ironie over de man-vrouw relatie, waarbij vooral de man "in zijn hemd gezet" wordt...Zo ontstaat de suggestie van een verhaal, hoewel dat er eigenlijk niet is; maar in het structureren van contrasten wordt toch een emotioneel perfect begrijpelijk geheel geschapen...wordt naar een climax toe gebouwd

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
Op een na die kleiner is, beantwoorden de dansers nauwelijks aan het beeld dat doorgaans van hen gevormd wordt

Booth en Paxton dansen improvizatie • 2 november 1985
Die vorm wordt ook hier af en toe om de voorstelling voort te stuwen...Soms, en vooral Laurie Booth is daar sterk in, met zijn uitgestreken gezicht dat af en toe vertrekt in een vreemde grimas, wordt dat komische rechtstreeks gesignaleerd

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
En passant wordt er ook behoorlijk de draak gestoken met de operarage, het verlangen weer grote gevoelens te zien...Nero's (Frank Groothof) voorspelbaarheid wordt zo dik in de verf gezet dat zijn waardigheid en macht uiteindelijk die van een klein kind worden...idylle (enfin...) tussen Otho (René Groothof) en Drusilla (Daria Mohr). Tijdens dit stuk wordt nogal wat geïmprovizeerd, maar de akteurs staan zo sterk in hun schoenen dat de improvizaties naadloos

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Het gevolg is wel, hoewel er op de vertolking en de regie weinig of niets af te dingen valt, dat het verhaal lichtjes ongeloofwaardig wordt

De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
lichamelijke sensaties gekoppeld aan een rituele, "kosmische" inhoud, maar de vraag wordt gesteld of het wel mogelijk is terug te gaan tot de essentie van primitieve dansrituelen, zonder in kitsch te vervallen...De fascinatie die daarmee opgewekt wordt, verschuift echter geleidelijk naar het rituele karakter -- en dat heeft veel te maken met de teatersituatie op zich -- van die handelingen

Open Compagny opent teaterruimte: Nieuwe versie van... • 22 november 1985
Voorlopig zit een echte programmatie er nog niet in, daarvoor zijn de zalen ook niet voldoende uitgerust, maar er wordt wel naar fondsen gezocht om vanaf '86-'87 een volledige programmatie te brengen

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
Niet omdat Peyskens zelf daarin zou geloven, integendeel, maar het is de eerste verflaag die weggekrabd wordt, in een voorstelling die schrapt tot er zelfs geen bot meer over is. Het gegeven...Toch is er een groot verschil: in L'homme qui a voulu wordt een pose aangenomen, wordt het levensgevoel à la Tsjechov zelf voelbaar geënsceneerd, als voorwerp van onderzoek en kreatie...De schijnwerkelijkheid, de decor-matigheid van de voorstelling wordt aangegeven door een kleine truuk, het belichten van de scène met black-light waardoor je niets werkelijk kan onderscheiden maar

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
Een van de effekten waar het zwaarst op gespeeld wordt is abrupte ritme-versnellingen: de sprankelende afro-latijnse muziek slaat geregeld om in een veel sneller en dreunender ritme, en in de...Hoewel er alweer geen duidelijke koherentie in die visuele opzet terug te vinden is, en er vrolijk geplunderd wordt in de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw, is "La Gaia Scienza" meesterlijk in het

Mooi is nog niet interessant: Ginette Laurin:... • 5 december 1985
Olé" en "Etude II" wordt een verhaaltje verteld...Het onderstreept wel dat Ginette Laurin heel wat kan, maar dat dat kunnen eigenlijk voor niets meer of minder aangewend wordt dan vlot, onderhoudend en zeer vakkundig, maar daarom niet direkt

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Merkwaardig is dat dit psychisch proces hier tegelijk als een binnen het stuk onvermijdelijke realiteit én als een wensdroom, een hallucinatie perfekt aanvaardbaar gemaakt wordt

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Goedhoop wordt, als lastige konkurrent, door zijn vroegere spitsbroeder uit de weg geruimd...Daarbij wordt de aktie goed ondersteund door live uitgevoerde muziek van Piet Slangen en Brick, en een simpele maar erg efficiënte scenografie, met leuke maskers en enkele rekwisieten die inventief

Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
De Antwerpse produktie wordt nu hernomen, het gezelschap is uitgebreid met afgestudeerden van "Mudra", de dansschool die opgericht werd door Béjart...Deze produktie wordt tegelijkertijd in het Nederlands en in het Frans gespeeld, en de dansers zijn van verschillende nationaliteiten

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
De voorstelling wordt dan ook niet gekenmerkt door een sober gebruik van bewegingsmateriaal: er wordt geput uit een heel rijke traditie, maar de verdichting, de heftige motorische vervorming van vrome...de voorstelling van de Heilige Maagd wordt het o.a...uitgebuit wordt, om een aantal denkbeelden uit te drukken die in woorden op zo'n korte tijdsspanne slechts moeilijk te vatten zouden zijn

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Als de Brabançonne weerklinkt wordt de triomftocht al snel onderbroken door ruzies tussen de Waalse en Vlaamse danseres...Door een zwart doek dat de scène in twee deelt worden de lichamen soms gehalveerd; het aandoen van de voetbalschoenen wordt een ritmische montage, waarin twee paar voeten plotseling in faze samen

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
Zo wordt Max gespeeld door Rafaël Troch; en het is evident dat Troch geen zeventig jaar oud is. Als hij probeert de beverige motoriek van een oude man na te bootsen, wordt dat al snel belachelijk...Hetzelfde geldt voor Andreas Van De Maele en Daan Hugaert als Lenny en Joey; door hun wijze van akteren wordt het uitbreken van de koortsdroom in het banale leven het best op de planken gezet...De tekst van "De thuiskomst", in de vertaling van Alex Mallems, is uitgegeven door Dedalus en wordt in Vlaanderen via de boekhandel verspreid door Contact-Antwerpen (60 blz

Schilderen op dans met licht: "Sans Légende"... • 13 januari 1986
Dat klinkt door in de geluidsmontage van Marie Jeanne Wyckmans: als Verhoye over de grond rolt of beweegt, klinkt soms een geluid als van een blikje met steentjes dat gekanteld wordt...lege ruimte weer aan de danseres teruggegeven wordt, buiten het blikveld van de diaprojektor/het publiek...Deze voorstelling vraagt dan ook een grote inspanning van de kijker, die maar ten dele beloond wordt