33 document(en) met "waardigheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
waardigheid van een vergane glorie...Nero's (Frank Groothof) voorspelbaarheid wordt zo dik in de verf gezet dat zijn waardigheid en macht uiteindelijk die van een klein kind worden...Seneca (Herman Vinck) had met zijn zelfmoord nog enige waardigheid kunnen vertonen, had Amor zijn vertoning niet bruusk onderbroken, "omdat het allemaal te lang duurt". En hetzelfde gebeurt met de

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Met valse sentimentaliteit, gespeelde hulpeloosheid en verontwaardiging probeert hij zijn waardigheid op te houden en de zoon voor zijn wagen te spannen

De leegte tussen koper en verkoper • 23 februari 1987
Zijn melancholie draait rond de povere waardigheid van een rechtvaardigheid die enkel mogelijk is binnen het paradigma van de handel; "II est obscène de donner et d'accepter que l'on vous donne

Stuiptrekkingen van marionetten: "Mort de rire" van... • 23 oktober 1987
Het rechtop komen geeft de dansers hun waardigheid niet terug: ze zien eruit en handelen als een soort polichinellen die gehoorzamen aan de onvoorspelbare grillen van een verveelde poppenspeler

In zichzelf verzonken lichamelijkheid: "Blackgraywhite" van Ariadone • 2 december 1989
een ultieme, onmenselijke waardigheid ontstaat

Een allegorie van macht en waanzin • 1 juni 1990
Ze staat voortdurend wat geïsoleerd in het gebeuren, met een soort lijdzame waardigheid tegenover de zich eindeloos herhalende confrontatie tussen keizer en nar

Tapijtjes tegen het bloeden • 20 mei 1992
De woorden komen in hun blootje te staan, zonder akteurs die ze met hun kunde waardigheid hadden kunnen geven, ze hadden kunnen beschermen tegen een al te ongenadige registratie van hun inhoud door

Dans wikkelt zich om muziek in "Mozart/Koncertaria's" • 1 augustus 1992
Waardigheid De voorstelling heeft dus wel iets van een balkoncert, maar dan niet in de zin van een oogverblindend poppenspel, maar als metafoor voor de wijze waarop mannen en vrouwen elkaar...ontmoeten met een uitgesproken individualiteit, maar ook met de uitgesproken waardigheid van het dansritueel waarin ze zich tegelijk aan elkaar vertonen én verhullen

Entoesiasten sleutelen aan vader-zoonrelatie • 3 november 1992
Laat staan dat de personages hun waardigheid hervonden

Waanzin in eetzaal van "grand hotel" • 21 januari 1993
Maar zo hebben de anderen het allerminst begrepen: hij is de klant, zij zijn de bediende, en aan die duidelijkheid, of aan de waardigheid van de respektieve posities dient door ongepaste familiarileit

Fabre toont sadistisch universum: Koreografie verwijst naar... • 1 oktober 1993
Dit fragment geeft de eerste van de vele opposities die telkens als spiegelbeelden in het stuk voorkomen: plechtigheid en waardigheid, tegenover vernedering en kans op falen

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Maar omgekeerd spreekt De Keersmaeker in interviews steeds vaker over menselijke waardigheid

Sprookje vol kwaadaardige grappen • 28 november 1993
Maar als het eenmaal zo ver is, heeft psychologische constructie van de personages al lang de bodem geslagen uit het maatschappelijke model dat dit sprookje zijn belang en waardigheid verleent

Amerikaanse Droom op zijn Vlaams • 10 december 1993
Het weerhoudt mommy er echter allerminst van haar "waardigheid" tot het uiterste te laten gelden als ze inkopen gaat doen

Helden uit bordkarton • 20 mei 1994
Achter die lege ballon vind je domheid en wreedheid, als medelijden vermomd zelfmedelijden, vreselijke eigenwaan en een totaal gebrek aan waardigheid

Barkey belicht troebele zones van het verlangen • 3 maart 1995
Beiden zijn op zoek naar menselijke waardigheid, maar Don Quijote denkt die te verwerven bij gratie van zijn hersenschimmen, terwijl Camus ons bezweert ze alle te verwerpen, hoe lelijk het gewone

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
Persoonlijk heeft ook de koning wel oren naar Posa's boodschap van menselijke waardigheid en goed staatsbeheer (een twee-eenheid bij Schiller), maar hij kan of wil er, in zijn positie, niet op ingaan

Droeve wereld met een sprankeltje hoop :... • 22 september 1995
De mensen die er rond lopen hebben geen behoefte aan decorum, aan groot vormelijk vertoon om het belang en de waardigheid van hun leefwereld te onderstrepen...Integendeel, zoals je ze ziet heb je voortdurend het gevoel dat ze zoeken naar een beetje waardigheid, maar niet al te best weten hoe ze die vorm moeten geven, waar ze die moeten halen, hoe ze die aan

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
was in het burgerlijk tijdperk dat zich eerder voor comfort en winst dan voor waardigheid, pracht en praal interesseerde

Mossoux en Bonté betoverd door melancholie • 6 mei 1996
Het is een groteske aanfluiting van de statige waardigheid van een koningsbegrafenis, zoals we die kennen, van oude doeken