44 document(en) met "sociaal-kritisch" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Te veel teorie, te weinig teater: "Familiendialog"... • 17 november 1987
Die sociaal-psychologische tesis ondermijnt echter de uitwerking van een verhaal dat kan boeien; er is geen meerduidigheid, maar veel "illustratie bij". Nu is dans, of zelfs teater, niet het

Forced Entertainment maakt alleen beeldjes • 9 november 1990
Wat niet wegneemt dat de makers toch een sociaal-kritisch portret van (de zelfkant van) de samenleving willen geven

Nieuwe dans op oude vormen • 15 december 1992
Ook zij gaat uit van een oud gegeven: de dans als sociaal kommunikatieritueel, met hof- en salondansen als typevoorbeeld

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
Toch is er een direkte link met rap: het moordend speeltempo en de bijtend-statirische toon van de vooorstelling laten een sociaal-politieke woede doorschemeren die er erg aan verwant

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
de boom van theater groepjes niet een indicatie van een sociaal-economisch probleem

Avignon bekijkt Russisch theater : Gogol-bewerking zegt... • 23 juli 1997
zijn "handelswaar". Het ironische contrast tussen zijn dromen, waarin hij de dochter van de gouverneur huwt, en zijn bedenkelijk sociaal statuut als verarmde edelman-schurk, zet dat extra in de verf

Open Stad discussieert over cultuur en ruimte • 10 oktober 1997
Onderliggend treft men vaak een zeer precair functionerend sociaal weefsel aan

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Vandaar samenwerking met sociaal-culturele instellingen, de speelkansen die gegeven worden aan jonge artiesten, en de opening naar andere media dan theater, die jongeren uit de onmiddellijke buurt

Tweemaal bevreemdende lichamen • 5 maart 1998
heroïsche expressionistische of zelfs sociaal-realistische beeldengroep

Treurmis voor de marginale mens: Duitse theatermaker... • 5 november 1998
Als bastaard leefde hij met zijn moeder alleen, sociaal gemarginaliseerd

Platel kiest "rare kwieten" voor Klapstuk: Dansfestival... • 8 september 1999
Studiedagen over de sociaal-economische situatie van dansers en over de politieke betekenis van de dans, ronden het programma af

Zwartgallige gedachten op de bouwwerf: Waarom investeren... • 1 oktober 2002
De roep naar een sociaal-artistieke praktijk is hier niet vreemd aan...Een welbegrepen sociaal-artistieke praktijk, die de participanten in hun waarde laat, is lovenswaardig en, denk ik, ook mogelijk...Irritant is echter dat de vraag naar dit soort nieuwe sociale communicatie niet noodzakelijk in de eerste plaats de belangen van de vermeende doelgroep dient, maar het sociaal comfort van degene die

Over engelen en mensen • 19 maart 2003
Marcs aanwezigheid is daarom sociaal heel juist

De stad als acteur: KUNSTENFESTIVALDESARTS • 30 april 2003
Hoe toevallig is, even later, als je voorbij een toren van grof huisvuil aan de deur van een sociaal woonblok rijdt, haar opmerking dat sommige vrouwen geen orde kunnen houden

De ontvoogding van het moderne Montréal • 10 mei 2003
De 'Ecole sociale populaire', geleid door jezuïeten, laakte openlijk de greep van vreemde economische machten op de samenleving, en propageerde een programma van sociaal herstel...De oude notabelen en de clerus werden haast van de ene op de andere dag uitgerangeerd.Aan de andere kant ging het ook om een uitgesproken nationalistische revolutie van sociaal-progressieve signatuur

Vrij als de tijd • 27 augustus 2003
Het festival ontleent zijn naam aan de oude, uitgebrande kapel van het voormalige Brigittinenklooster die nu wat verweesd geprangd staat tussen de Noord-Zuid-verbinding, een sociaal bouwblok uit de

Huilende Wolf(gang) in Gent • 3 september 2003
Met bittere humor trekt deze voorstelling ten strijde tegen sociaal isolement, vervreemdende omgangsvormen en leeg amusement

Bezeten theater: PODIUMKUNSTEN - Meg Stuart over... • 3 september 2003
Het werk in die energiecirkel zou je kunnen omschrijven als het openbreken van de code van sociaal contact

De week van Sidi Larbi • 24 september 2003
De voorstelling bevraagt zich over de manier waarop het gezin nu nog steeds de basis van ons individueel en sociaal gedrag bepaalt, en stelt zo ook als vanzelf de vraag naar de wijze waarop 'gender

Spanningen van de schoonheid • 29 oktober 2003
Als hij het heeft over de schoonheid van een straathoer neemt hij duidelijk afstand van het academische of sociaal geaccepteerde schoonheidsidee