44 document(en) met "sociaal-kritisch" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


OP KOMST - PODIUMKUNSTEN • 27 november 2003
En politiek, dat is voor Sharifi sociaal bewustzijn

Dansen zonder pretentie: Tien jaar 'Bal Moderne'... • 26 december 2003
Want dansen is voor iedereen aantrekkelijk, al lijkt het artistiek en sociaal vooral een jeugdactiviteit

'Ménage' • 12 februari 2004
Ménage' 'Ménage' De BuurtloodsGent Bij het Kortrijkse Theater Antigone deed de regisseur Geert Six de voorbije jaren flink wat ervaring op met sociaal-artistieke werkstukken, waarin

Theater • 18 maart 2004
Vernis' is opgevat als een sociaal-psychologisch experiment

'Sociaal verantwoorde kunst is de dood van... • 29 maart 2004
Sociaal verantwoorde kunst is de dood van de kunst' Kris Verdonck maakt machines van acteurs (tijd) - De kunstenaar Kris Verdonck toont de drievoudige installatie 'Catching whales is easy...Verdonck: 'Op dit ogenblik is het bon ton om sociaal verantwoorde kunst te maken

Op komst Podiumkunsten • 8 april 2004
sociaal-artistieke werkstukken, waarin buurtbewoners werden geëngageerd om samen theater te maken

Theater • 15 april 2004
Collectief Theater Hart maakt sinds vijf jaar sociaal-artistieke projecten waarbij de complexiteit van het leven in Brussel een belangrijke plaats inneemt

Op komst Podiumkunsten • 17 juni 2004
Op komst Podiumkunsten Theater Grande Finale Deluxe VictoriaGent Onder de noemer 'Victoria Deluxe' bundelt het Gentse theaterhuis Victoria een aantal sociaal-artistieke producties...03/235.04.90 Seeking/Seaking Malpertuis Tielt Voor het nagelnieuwe sociaal-artistieke project 'Seeking/Seaking' ging Theater Malpertuis uit Tielt voor de vierde keerj in zee met de...Daar laat ze ons van heel dichtbij zien hoe mimetisme en contaminatie als sociaal proces verlopen

De Kerstman • 24 juni 2004
03/202.91.50). Plus Aveugle que Prévu Espace Delvaux, Brussel Onder de noemer 'De Verblinde Ruimte/Espace Aveuglant' presenteert de Brusselse VZW Marcel sociaal-artistiek werk met mensen

Het publiek op zoek naar zijn personage:... • 30 augustus 2004
De klassieke zaal is dus ook sociaal 'verdacht'. In de afgelopen eeuw verlieten theatermakers dan ook massaal de klassieke zaal

Amperdans heeft vele gezichten • 12 oktober 2004
Je dacht afwisselend aan 19de-eeuws academisme, aan vroege sociaal-realistische schilderijen en aan de puristische vormentaal van Cunningham

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Die gedachte valt moeilijk te rijmen met de specifieke sociaal-maatschappelijke missie van het theater...Dit wil zeggen: men handelt binnen deze ruimtes alsof wat men doet, hoe men voorkomt of waar men voor staat 'niemand aangaat', dus ook geen sociaal feit wordt dat een bredere betekenis kan krijgen...Het klassieke model van de menselijke interactie is... theatraliteit, de plaats waar we in gecodeerde, sociaal bepaalde vormen zoals taal, maar zeker niet enkel taal, met elkaar omgaan

Gedruis en gefluister • 1 juni 2005
Het nieuwe cultureel centrum 'Le Quartz', dat verrees op de plaats van het in de jaren '70 afgebrande oude theater, wordt dan wel niet meer door sociaal-realistische imponeerzucht gekenmerkt, maar

Een toonaangevende architect in de schaduw: ANALYSE... • 9 juli 2005
Die ontwikkeling wordt mee verklaard door zijn gegoede, maar in sociaal en artistiek opzicht progressieve milieu en dito clientèle

Kortrijk investeert in kunstenaars: Kunstencentrum Buda feestelijk... • 9 december 2005
Ook met andere culturele actoren in de stad, zoals sociaal-artistieke organisaties, amateurgezelschappen en zelfs het Cultureel Centrum werden samenwerkingsakkoorden gesloten

CONCRETE ABSTRACTIE: DANS • 1 januari 2006
Van oorsprong een sociaal of religieus ritueel belandde de dans in het westen op het podium als vulmiddel voor ernstiger werk...dat nu een eeuwige dan wel een sociaal relevante waarheid is, doet minder terzake

Superamas stelt vragen over succes en geluk... • 13 oktober 2006
showbusiness en het sociaal aanvaarde beeld van geluk, af met 'Happy/Ending'. 'We vragen ons af hoe je kunt denken dat geluk te koop is en welk lijden je wacht als je toch ongelukkig blijft

Moet er nog experiment zijn? • 30 januari 2007
performers in. Als sociaal experiment was dit dus wel grappig

Minister van Sluipmoord • 3 juli 2007
Cie Soit krijgt centen wegens sociaal-artiestiek en kunsteducatief bezig, en beiden vallen in de prijzen omdat ze onderdak vonden bij Wim Vandekeybus

'Iemand die ons elitair noemt, heeft hier... • 18 september 2007
Jullie gaan met de B-Boy Battle zelfs de sociaal-artistieke toer op