211 document(en) met "kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
De titel "Absolute Kunst" verwijst naar de schilder Jan F. Van Deene die in 1911 in parijs de absolute kunst ging uitvinden, het definitieve beeld

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Maar als je spreekt over experimentele kunst dan moet je op een bepaald ogenblik ook de vraag stellen waar je dan eigenlijk wel mee aan het experimenteren bent

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Kunst" Wat "Onafhankelijk Toneel" doet in Absolute Kunst is misschien minder gemakkelijk, maar getuigt evenmin van een sterke selektiviteit in de opbouw...Hij kwam daar samen met zijn vriend Jacob Bendien op het idee "absolute kunst" te maken...Een idee dat ontaardde in een persoonlijk drama toen de bijval uitbleef, en Van Deene zich meer en meer vragen begon te stellen over de zin en de betekenis van "absolute kunst", van kunst die geen

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
LEUVEN -- De kunst staat buiten het leven: een tendens die zich, sinds het ontstaan van de avant-garde als begrip, haarscherp heeft afgetekend...Dit is het cliché par excellence over kunst

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
dat klimaat is de verleiding dan ook groot om te vluchten in gemakkelijk entertainment, in plaats van de konfrontatie met "moeilijke" kunst aan te gaan

"Woont hier A. Hitler?" een open performance • 28 november 1986
een stuk dat duidelijk de origine van de uitvoerders -- beeldende kunst en performance -- verraadt

Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
ingehouden geweld, dat door de kieren naar buiten perst maar tegelijk er onlosmakelijk mee verbonden is. Anne Teresa De Keersmaeker verstaat als geen ander de kunst om dat tema met een onthutsend realisme -- en

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
Om met het eerste te beginnen, het scènebeeld is erg schatplichtig aan konceptuele kunst uit het begin van de jaren '70, meer in het biezonder het werk van iemand als Robert Morris

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
Nu is die kunst "het op scène te laten gebeuren" precies dat wat een akteur goed maakt

Tweede keer, goede keer.: "Trilogie van het... • 7 juni 1988
anderzijds door het stilistische kunst- en vliegwerk van de schrijver zeer vervreemdend werkt, zonder dat die vervreemding opgelost wordt in een nieuw inzicht

Loze diepgang, loze humor: "Ballet in wit"... • 9 september 1988
Het meest ergerniswekkende was nog wel het decor van Annemie Van Kerckhoven, dat werkelijk elke aansluiting mist bij gelijk welke richting in de hedendaagse scenografie of beeldende kunst, of zelfs

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
Zijn referentiekader ligt duidelijk dichter bij alle vormen van beeldende kunst, inclusief fotografie en film, dan bij teater

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
En ten slotte is er nog altijd plaats voor nieuwe ontdekkingen, zoals dit jaar het Russische teater van Anatoli Vasiljev van de "School der dramatische kunst" met Cerceau, die deze zomer met veel

Is dat nu niet om te lachen?:... • 15 november 1988
Een dergelijke bijeenkomst zou nooit belegd zijn, maar Stalins bemoeienissen met de kunst en zijn voorkeur voor pompeus, ongenuanceerd monumentalisme (waarin hij een waardige evenknie van b.v

Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
En passant wordt er, en zonder dat je er echt erg in hebt dat hier een volledige nevenplot ontwikkeld wordt, gesproken over de moderne kunst in het interbellum, wordt teater uit die periode

Jean-Claude Gallotta een week in de Singel:... • 19 november 1988
Gallotta zelf zegt over dans dat het dé kunst van deze tijd is; een manier om door beweging, kledij, kleur, en klank en zonder woorden of zelfs maar een vooropgezette koreografie die door de dansers

"Cerceau" als een late Tsjechov: Intrigerende kennismaking... • 1 december 1988
BRUSSEL -- Tot vandaag is de Russische "School voor dramatische kunst" op uitnodiging van het Kaaiteater in het Théâtre National te gast met "Cerceau", een stuk van Victor Slavkin

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
Uitgangspunt voor dit stuk is het levensverhaal van twee Nederlandse schilders, Van Deene en Bendien, die in 1910 in Parijs de "absolute" kunst, de volledige abstraktie, gingen uitvinden...Oorspronkelijk heette het stuk Absolute kunst, en die eerste versie was te zien op Klapstuk '87

Dito' Dito' met leuke Ibsen, maar loodzware... • 29 juni 1989
Monoloog Zo'n opeenstapeling van ellende, verwerkt tot kunst, het is wellicht materiaal voor een monologue intérieure over leven en kunst, maar die ellende op zich garandeert geenszins dat die...monoloog ook ontroerend of zelfs maar verhelderend is. Dat is Jan Roets dan ook niet gelukt: de tekst doet zich niet voor als een samenhangende verwoording van die interne konflikten die tot de kunst en tot de...eerste geliefde, Irene is. Maar die heeft hij ook verwaarloosd, omdat hij te veel met zijn kunst bezig was

"Das Interview das stirbt" jeugdwerk in gerijpte... • 9 september 1989
Die Reïnkarnation heeft het goddelijke, het onbereikbare als thema, Der Palast het misbruik dat van beelden en kunst gemaakt wordt