93 document(en) met "dans le" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Jennifer Muller and the Works, hoogvlieger • 7 oktober 1985
Het dans-ensemble onder leiding van Jennifer Muller, een Amerikaanse die in Europa al vaker te gast was, o.a...De rijkdom in de evolutie van de bewegingen wordt erdoor in een veel te nauw carcan gedrukt, dat veeleer naar de spreektaal verwijst dan naar de dans; maar precies omdat dansen geen spreken is, blijft...Het eerste deel "Lovers" en vooral het derde deel "Kite" bewijzen daarentegen overtuigend -- "vaut le voyage" zou je bijna zeggen -- dat het idioom van de moderne dans ook tot zeer indrukwekkende

De hond, beste in mens: Muziekteater van... • 8 augustus 1986
BRUSSEL -- Muziekteater met veel slapstick, aan dat genre waagt Dito'Dito zich met Ce qu'il y a de meüleur dans Itiomme, c'est le chien

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Zoals aangestipt werd, blijft de belangstelling voor dans bij programmators van receptieve zalen erg groot

Esquisse danst het zware leven: "Le Royaume... • 15 november 1986
ROTTERDAM -- De Franse dansgroep "Compagnie l'Esquisse" was in België al eerder te zien in het raam van het VTC-projekt over Franse dans, en viel toen sterk op door zeer eigenzinnige bewegingstaal en...Dat is duidelijk merkbaar in hun Le royaume millénaire...Dat zijn maar steuntjes voor een dans die op zich al biezonder expressief is. De manier waarop de kompagnie het lichaam gebruikt, geeft op pregnante manier een gevoel van zwaarte, inspanning en lijden

Sprong van de Eiffeltoren: "Récital" van Mark... • 6 februari 1987
Voor deze voorstelling, Récital: Saut dans Ie vide -- Tempête a la tour Eiffel werkt hij samen met de Franse multi-instrumentiste Helene Sage...Vanavond en morgen nog twee kreaties, "Le vertige du réel" van Thierry Genicot en Marie-Jeanne Wijckmans om 20 u en "L'enfer" van Daniel Dobbels om 21 u, in het C.C

Dansprojekt toont werk van jongere koreografen • 18 maart 1987
dit projekt is het de bedoeling ruimere en intensere samenwerking tussen andere kunsttakken en dans te bewerkstelligen, in het biezonder dan door het werken met moderne komponisten, zoals John Adams...Naar mijn gevoel is die eenduidigheid in de dans echter eerder een nadeel dan een voordeel, want dans wordt precies boeiend waar hij doet wat niet met woorden kan verteld worden...nogal naar uitzag dat de dans te veel een andere intensiteit en frazering had dan de muziek, maar het is dan ook wel aartsmoeilijke muziek om een goede koreografie op te maken

Discordia ontdekt: mot in Hugo Claus' myte:... • 2 maart 1988
BRUSSEL - Wie verwacht had dat Maatschappij Discordia voor haar Kaaiteater-produktie Hugo Claus/Eugène Scribe een rechttoe-rechtaan lezing zou geven van De dans van de reiger of Serenade, kwam...De personen uit de Dans van de reiger zijn nog min of meer te herkennen in een akteur: moeder Frieda Pittoors, zoon Jan-Joris Lnmers, vrouw Annet Kouwenhoven en minnaar Titus Muizelaar...Le verre d'eau was het verhaaltje wel min of meer te volgen, maar het totale gebrek aan inkleding reduceerde het tot een door het publiek te rekonstrueren raadseltje

Foto-album van de jaren '60 • 18 oktober 1989
PARIJS - Carbone 14 is het dans-mime-gezelschap van de Franstalige Canadees Gilles Maheu...Hij was al eerder in België te gast met "Le rail". C 14 is een dateringsmetode in de archeologie, en wat hij in zijn nieuwe voorstelling, "Le Rail", is inderdaad een soort van archeologie van de

Bedrieglijke rust van de huiskamer: "Le vide... • 14 december 1989
BRUSSEL -- Weinig verhalende dans- of mimevoorstellingen verstaan de kunst om de anekdotiek van het gebaar, de kausale gebondenheid aan een verhaaltje, te overstijgen...Le vide était presque parfait van Jean-Michel Rabéux en Marc Mérigaux zijn die momenten er wel, en ze zijn gevat in een overtuigend-efficiënte teatrale struktuur...Le vide était presque parfait" is nog te zien in Théâtre 140, Plaskylaan 140 in 1040 Brussel tot en met zaterdag 16 december, telkens om 20 u 30

Leuke dansfantazie: Gertrud en James/Mister and misses... • 17 februari 1990
Grote kunst is dit niet, daarvoor zijn het verhaaltje en de personages te vrijblijvend en de dans te oppervlakkig...Maar toch, "vaut le détour", precies omdat de voorstelling dan ook niet de geringste zelfinbeelding of -overschatting heeft

Een allegorie van macht en waanzin • 1 juni 1990
Het doet op zijn manier denken aan de bordeelfarce van de macht in Genets Le balcon, al gaat Nadj lang niet zover in het doortrappen van alle bodems...Dat valt alleen niet op omdat er zoveel te zien is, omdat er met een ongewone nonchalance en vanzelfsprekendheid bewogen wordt, en omdat Nadj put uit bronnen die met klassieke of moderne dans niet

Michèle Anne De Mey overtuigt maar half • 28 mei 1991
demi-distrait crayonne aux marges d'un ouvrage, et produise, au gré de l'abscence et de la pointe, de petits êtres ou de vagues ramures en regard des masses lisibles, ainsi ferai-je, selon le caprice de...De dans is zo karig dat de spanning van de voorstelling volledig afhangt van de subtiele variaties tussen dansers

Nieuwe dans op oude vormen • 15 december 1992
Voor Le danze...quasi una suite, werd de Italiaanse Adriana Borriello geïnviteerd als choreagrafe, voor Half wrong was dat de New Yorker Stephen Petronio...Het mooie aan deze voorstelling is de voortdurende ambiguïteit die speelt: in de dans krijg je bijna een hulde te zien aan grote klassieke en moderne koreografie, met een typisch Amerikaanse zin voor...Op die manier wordt verwezen naar een wereld waarin de dans nog integrerend deel uitmaakte van het dagelijkse

Needcompany speelt Alberto Moravia • 6 april 1994
FRANKFURT -- "Le voyeur" is het eerste deel van "Snakesong Trilogy", een teaterprojekt van Jan Lauwers met de Needcompany...Ze steunt daarvoor op tekstfragmenten van Alberto Moravia, onder meer uit "Gli indifferenti" en "L'uomo che guarda" (Le voyeur); waaraan de voorstelling haar titel ontleent...Bij Lauwers zijn de teksten, losgesneden uit oorspronkelijke kontekst, de katalysator van een cyclische, associatieve beeldenreeks van teater-, dans- en muziekfragmenten

Er beweegt wat bij De Beweeging: Zesde... • 19 mei 1994
Samen met de Italiaanse Livia Patrizi, die ook in Essen studeerde en later bij Mats Ek danste, brengt zij de dubbelvoorstelling Le rêve/pas perdu...het deel video vindt men veel werk uit de BRTN-serie De dans ontsprongen, naast produkties van Plateau, Konrad Maquestiau en De Beweeging zelf...Koreografen, organizatoren van voorstellingen, leden van de Raad voor de Dans, perslui en een afvaardiging van het Ministerie van Kultuur hebben het dan over Tien jaar dansbeleid in Vlaanderen

Teatrale effekten bij De Beweeging • 9 juni 1994
ANTWERPEN -- Hoe groot het spektrum is van wat onder de noemer "dans" kan worden gevat, werd ook in het Festival De Beweeging weer duidelijk...Samen maakten zij nu de voorstelling Le rêve/pas perdu...Le rêve verwijst naar een kleine koreografie van Maridjan-Koop met Ennio Sammarco die gevat zit tussen twee andere delen, waarvoor vooral Patrizi tekende

Hommage aan de "Ballets russes" : Preljocaj... • 27 oktober 1994
Preljocaj koos een werk uit de eerste periode, Le spectre de la rose uit 1911, en twee werken uit de latere periode, Parade uit 1917 en Noces uit 1923 als inspiratiebron voor drie nieuwe koreografieën...von Weber, voor Karsavina als een jong meisje en Nijinsky als de geest van de roos, geïnspireerd op een vers van Gautier : "Je suis le spectre d'une rose / Que tu portais hier au bal". Preljocaj...Nog te zien in de draaischijf "Modern-klassieke dans" in de opera in Gent en Antwerpen

Mossoux en Bonté betoverd door melancholie • 6 mei 1996
Russell Maliphant toonde op dezelfde avond een stukje zuivere dans, in een duet met James De Maria...Ook het tweede deel, "Le corps et la melancolie" straalt een zelfde onirische, af en toe doodse sfeer uit...Afgezien van de vraag of niet elke choreografie dit doet, is dit werk voor liefhebbers van "pure dans" erg genietbaar

"Le bal moderne": leuke dansles met een... • 25 mei 1996
De avond wordt dan besloten met een "echt" dansfeest met DJ Jeff "Le bal moderne" is doortrokken van een lichte nostalgie naar vroegere tijden, de tijd van (stijl-)danslessen, "bal populaires...Dat zie je ook in het logo van "Le bal moderne": de grafiek verwijst ondubbelzinnig naar de jaren '50...Le bal moderne" vindt nog vier maal plaats in de loop van het festival op verschillende locaties

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Het "Aujourd'hui plus de..." en het "II n'y a plus de...", het "Les temps sont venus de...", het "Nous ne sommes plus dans..." en (...) "Notre destin est..." van Baudrillard verklaren op willekeurige...Met instemming wordt Valéry geciteerd: 'La pensée n'est sérieuse que par le corps...âme sans le corps ne ferait que des calembours et des théories