19 document(en) met "Zusters van"


Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
Ritter, Dene, Voss" is ook de naam van een stuk van Thomas Bernhard, bespiegelingen over het leven van Ludwig Wittgenstein en zijn zusters, geschreven met deze drie akteurs voor ogen...Met dat gesprek is trouwens iets vreemds aan de hand, want de zusters "spelen" maar een beetje, vertonen af en toe reakties die lijnrecht tegen de inhoud van de tekst ingaan, maar die wel best te...En dan is er nog een zeer gekke opsplitsing van het gebeuren tussen fysieke aktie (zoals het eten van moorkoppen) die helemaal tegen de achterwand door een verder overbodige Matthias De Koning wordt

"De bacchanten" blijft bij te veel geode... • 10 maart 1987
Aan de hand van de mythe van Bacchus die terugkeert naar zijn geboortestad Thebe -- op zich al de verwerking van een historische gebeurtenis in het vroeg klassieke Griekenland -- geeft hij een...Dat vaderschap wordt door de zusters van Semele, Agave, Autonoë en Ino ontkend, en Dionysos straft hen daarvoor met de bacchische extase...Het is er wel, maar functioneert enkel als middel om de noodzakelijke vrouwenrollen van Agave en haar zusters ten tonele te voeren

Een zeer verstaanbare Tsjechov, in het Hongaars • 2 juli 1987
Op de indrukwekkende internationale affiche prijkt ook een relatief onbekende Hongaarse groep, het Katona Jószef Theater met een voorstelling van Tsjechovs Drie zusters...Al versta je er dan letterlijk geen woord van, na vrij korte tijd krijg je door de hele mimiek, tot en met de manier van bewegen en spreken, door de keuze van de kleding, de manier waarop ze elkaar...De manier waarop in zijn stukken altijd een zweem van groteske vertekening aanwezig is, bij Drie zusters bijvoorbeeld in de manier, waarop Natasja blijft leuteren over hoe schattig haar kinderen zijn

Danstaal als taal van waanzin: "Mercurial States"... • 12 februari 1988
De voorstelling Mercurial States, gemaakt samen met Toby Sedgwick en vertoond in 't Stuc, verschilt van de vorige niet zozeer in de dans zelf, die rechtstreeks afgeleid is van de lichaamsbehecrsing...Aan weerszijden van de scène staan telkens drie tekeningen van Ian Pollock, met kurieuze, vaag Victoriaanse figuren met nogal geprononceerde geslachtsdelen hier en daar...Het merkwaardige van de voorstelling is, dat het je binnen de kortste keren voorkomt alsof je werkelijk begrijpt wat beide heren elkaar aan het vertellen zijn; de uitbeelding van gedachten lijkt

Maatschappij Discordia ondervraagt traditie • 22 september 1990
BRUSSEL -- Maatschappij Discordia's De bronnen is de teatrale "plat de résistance" van het Bruzzle-festival...Drie klassieke moderne teaterteksten: Ubu Roi van Alfred Jarry, Dödsdansen van August Strindberg en Les Bonnes van Jean Genet worden hierin tegen een razend tempo gespeeld...Het resultaat is allerminst een panoramisch-didaktisch overzicht van moderne dramaturgie, maar een gevoel van veelheid en verwarring, nog kracht bijgezet door de onortodoxe muziekkeuze

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
Die opstelling heeft meer weg van een boksring met een jurytafel, of van een tv-studio met technische kabine, dan van een illusoire huiskamer...Indrukken van een reis naar Japan zijn in de voorstelling, in de kledij van Valk, de prezentatiewijze als van de verteller bij stomme Japanse films, in de filmfragmentjes van oude Japanse films...Het gevolg van deze versnippering en partikularizering van fragmenten tekst en beelden is een (gedwongen) andere waarneming van de tekst

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Lieve Arthur draait helemaal rond het gelijknamige personage, al is die alleen in de geesten van drie zusters aanwezig...Naarmate het verhaal vordert, worden de eenvoudige schema's steeds complexer: de motieven van de personages zijn ver van zuiver, en het portret van die lieve Arthur krijgt allengs ook stevige deuken...Zonder echt in de huid van hun personage te kruipen, kan je door de weloverwogen keuze van de afstand die ze letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar in acht nemen en het nadrukkelijke gebruik van

Mime brengt schilderii van Delacroix tot leven • 8 maart 1995
BRUSSEL -- Het gezelschap van Nicole Mossoux en Patrick Bonté en het Franse gezelschap 4 Litres 12 van Michel en Odile Massé bundelden hun krachten voor de voorstelling Les soeurs de Sardanapale...Het is het probleem van alle mimevoorstellingen: de beperking van middelen werkt meestal kontraproduktief, het is steeds hetzelfde arsenaal van buitelingen, tronies en gags dat de dienst uitmaakt...Het resultaat van deze samenwerking haalt daarmee lang niet de kwaliteit van de vroegere voorstellingen van Nicole Mossoux en Patrick Bonté

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Veel waardering was er voor de afbraak van de mythologische heldhaftigheid van het Nederlandse volk ten tijde van de tweede wereldoorlog...Arthur Sonnen: 'Daarvoor moet je bij een man als Peter Stein zijn, de regisseur van Tsjechov's Drie zusters, en het derde bedrijf van De kersentuin...Paul Binnerts: 'Die Ayckbourn van Toneelgroep Amsterdam was een mooi voorbeeld van een "afgestofte", scherp op de inhoud teruggebrachte komedie, zoals Sardou en de vroege komedieschrijvers van de

Drama over incest lost tweespalt niet op • 4 december 1995
Het gevolg is dat er geen logische voortgang van de plot meer is. Hoe verder het stuk gaat, hoe minder de woorden van de personages direkt betrekking hebben op hun handelen of dat van anderen...Hij heeft het voordeel buitenstaander te zijn in het centrale incest-konflikt, een "man in de straat". Tom Van Dyck en Tania Van Der Sanden in de aartsmoeilijke rollen van Noël en Nadia...feitelijke verwekkers van Patrickje, hebben ook hun sterke momenten waarop ze erin slagen tegelijk een verteller, een personage van vlees en bloed en de verbeelding van een mytische figuur te zijn

"Heet en koud tegelijkertijd" : Driemaal Wooster... • 10 april 1996
Hun werk is heet en koud tegelijk en heeft het effect van ijs van 40 graden onder nul waarvan je brandwonden op kan lopen". Bemerk de bijna extatische toon van Heijer: ze geeft goed weer hoe je je...FiniSHed story, te zien van 11 tot en met 15 april, is een herwerkte versie van twee oudere stukken van de groep: Brace up van 1991, gemaakt op basis van de eerste drie bedrijven van Tsjechovs Drie...zusters en Fish story van 1993, dat voor een deel bestaat uit het laatste bedrijf van hetzelfde stuk

Wooster Group zet publiek subtiel op verkeerde... • 23 april 1996
Oorspronkelijk waren ze als een Siamese tweeling aan elkaar geklonken: Fish Story bracht destijds het vierde bedrijf van Tsjechovs Drie zusters samen met The Emperor Jones van O'Neill...Dat leidt tot de vondst om Drie zusters te gaan spelen, zonder dat ze ook maar een jota snappen van hoe zo'n tekst functioneert...hairy ape" van The Wooster Group speelt van 26 tot 28 april, op 30 april,en van l tot 4 mei in het Brusselse Luna-theater, telkens om 20.30 uur

Stan laat gevangenisbrieven grimmig en geestig klinken • 22 november 1996
Het verhaal van de zwarte George Jackson, die voor een vrij onbeduidende roofoverval op zijn negentiende een onbepaalde straf kreeg (van een jaar tot levenslang) vormt de rode draad van de...Het verhaal werd niet geromanceerd, maar houdt zich strikt aan de voordracht van de brieven die Jackson in de gevangenis schreef aan ouders, broers en zusters en medestanders...De acteurs dragen de brieven voor als sympathiserende lezers: De retoriek van hun voordracht is er minder op gericht een portret van Jackson te bouwen -- al gebeurt dat tot op zekere hoogte natuurlijk

Verhaaltje met nasmaak • 10 oktober 2001
Het verhaal van de vier zusters en hun moeder is immers ook een verhaal van de socialisatie van mensen...Het kneusje van de familie, Elisa Cuppini, wordt bijvoorbeeld naar het einde van de voorstelling door haar zusters, en op lichte instigatie van de moeder, gedwongen om een tekst te reciteren, terwijl...Huwelijksklaar De zusters doen echter niet alleen elkaar, maar vooral zichzelf geweld aan door zo op te gaan in hun rol van voorbeeldige zuster

Onpure kunst over pure driften • 11 september 2002
Wij beginnen het gesprek met Ivo van Hove en Oscar van Woensel met een klassieke vraag: waarom dit oude exotische melodrama afstoffen en van nieuwe muziek voorzien...Ik bereid op dit ogenblik Othello van Shakespeare en Drie Zusters van Tsjechov voor, en De zaak Macropoulos van Janacek ging net in première in de Nederlandse Opera...CARMEN van Ivo van Hove, Stef Kamil Carlens en Oscar Van Woensel speelt verschillende malen in Vlaanderen

Theater • 6 november 2003
Drie zusters Bottelarij Brussel Op het Bronksfestival, dat sinds vorig weekend op verschillende locaties in de hoofdstad loopt, gaat zaterdag 'Drie zusters' van Inne Goris in première...Ditmaal ging Inne Goris aan de slag met de Russische klassieker 'De drie zusters' van Anton Tsjechow uit 1901...Daarop zijn beelden van videofilms en live-opnames van de voorstelling zelf of van eerdere opvoeringen te zien

Jérôme Bel maakt paradoxaal theater: Wereldpremière van... • 14 oktober 2004
Als ik Tsjechows 'Drie zusters' zou ensceneren, dan zou ik het niet kunnen opbrengen zijn wereld 'tot leven te wekken'. Ik zou mij integendeel afvragen wat van die zusters geworden zou zijn in een...De keuze voor het Engels lijkt nochtans ingegeven door een economisch principe: het stuk wordt van Singapore tot Berlijn opgevoerd, en Engels is nu eenmaal dé internationale taal van het spektakel...een van zijn laatste stukken bestaat de hele actie uit het langzaam open- en dichtgaan van het toneeldoek, als een hoorbare adem

Rosas danst zich in 'Sister' door 25... • 17 juli 2007
Met dertig van die foto's trok hij naar 31 (ex-)dansers van Rosas met de vraag een nieuwe choreografie te verzinnen die de pose op twee foto's met elkaar verbond...Eén extreem lange, complexe bewegingszin balt de ervaringen van 30 dansers, de geschiedenis van het gezelschap én die van Dunoyer zelf samen...Eerst zie je de foto's van Ikeda, die de ruggengraat van de dans vormen

Orla Barry en Ivana Müller zijn voorstander... • 30 oktober 2008
Ze trad van New York tot Singapore op en deed zowat elk hoekje van Europa aan...Ik proef graag van cinema of van theater, maar ik ben geen cineast of regisseur...Ik hoop dat er op die manier in het hoofd van de kijker beelden ontstaan