693 document(en) met "Zijn" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Clark zef speculeert over zijn eigen intenties, net zoals zijn publiek...Adorno schreef: "Het toneel is niet bij machte zin of afwezigheid van zin zomaar negatief te behandelen zonder dat daarbij al zijn wezenlijke kenmerken in het geding zijn...Hij situeert zichzelf in zijn eigen traditie, en geeft er, gedwongen door zijn fysieke falen, een ironische commentaar op (cfr

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Maar het is wel zo - dat is me bij dit stuk ook opgevallen - dat vrouwen, omdat ze pas veel later zijn gaan schrijven of erkend werden als schrijvers, dingen verwoorden die mannen al lang verwoord...De dramatische structuur moet dus wel de oorzaak zijn dat die neuroses zo sterk uit de verf komen...Je weet niet eens of je tegenspeler zijn tekst wel kent

Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
BRUSSEL -- Er zijn wellicht weinig farces -- tussenspelen tussen het ernstige werk in -- die zo moeilijk te regisseren vallen als Kalldewey Farce" van Botho Strauss...Mytische en allegorische gedeelten zijn in de tekst zo innig verweven met scènes uit het banale hedendaagse leven dat een regie en acteerwijze moeten worden gevonden die aan beide recht doen...de tekst worden de hoofdfiguren, de man en de vrouw, ten tonele gevoerd als verwaterde en verziekte afspiegelingen van de archetypes "man" en "vrouw" die overgeleverd zijn uit de klassieke tragedies

Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
Na "Bound", zijn vorige Kaaiteaterproductie en zijn optreden verleden jaar in ‘t Stuc te Leuven, krijg je met "Ave Nue" zijn productie voor deze uitgave van het Kaaiteater, een nieuwe invulling van...Daarmee is ook een van de motieven die door de voorstelling liep aangegeven; handen als gebalde vuisten, als kosterende schelp… Waar Paxton in zijn vroegere werk veel aandacht besteedde aan...En zoals in vorige producties zijn er op de achtergrond, als ondertoon bijna, weer heel wat verwijzingen naar het onderscheid natuur-cultuur, zonder dat dit thema expliciet wordt

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Wat de voorstelling structureert, zijn gewoon steeds weerkerende handelingen, niet eens erg veel, en er wordt ook niet geprobeerd ze "perfect" uit te voeren, integendeel...Het lijkt er eerder op alsof de inhoudelijke drager van het stuk - parallel met het soms stuntelige en zeer uitputtende bewegen - de onzekerheid, de incidenten, het geweld zijn (als keerzijde van de...Plotseling zegt ze dat ze een huwelijksaanzoek weigerde omdat ze dan niet meer zou zijn wie ze is. Als dan ook de andere vrouw en twee manen de scène opkomen (Erick Clauwens en Mark Willems- en de

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
aanzienlijk fortuin en start een nogal turbulente levenswijze, waar veel inkt over gevloeid is. Na zijn zelfmoord in 1932 wordt zijn werk niet meer herdrukt, maar zijn leven blijft het voorwerp van tal van...dat gevecht met woorden (soms letterlijk beschreven alsof de schrijver woorden dood slaat) duiken ook andere lijnen op: de schrijver die opgeslorpt wordt door zijn personages, de samenhang met zijn...woord door zijn oog in zijn hersens binnendrong

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
Droulers danst op een sierlijke, erg losse manier waarbij zijn hele lichaam meebeweegt in complexe poses, erg ritmisch of in snel vervloeiende posities als van een stijldanser...toevallige klanken, die soms in te passen zijn in de dansverhalen er soms tegen ingaan...De bewegingen liggen meer dan voor de hand, zijn weinig gecoördineerd en lukraak gerangschikt enkel de muziek valt best mee

Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Nochtans is dit de laatste voorstelling, omdat zoals gemeld de subsidies voor volgend seizoen geschrapt zijn...Klassiek In Rosa’s monoloog in de cel komen al die gebeurtenissen voor, en ze worden door Ilse Uitterlinden uitgebeeld als de clichés die ze in de werkelijkheid ook vaak zijn

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Dat lukt enkel als de bewegingen zeer langzaam uitgevoerd worden: de grote concentratie die daarvoor nodig is maakt de danser zo bewust van zijn motoriek dat hij ze op een bepaald moment kan stil...Het beeld van het dansen wordt daardoor schimmiger, alsof je vooral contouren ziet; en dat roept de schimmige foto's van de sportmanifestaties op, maar wat je hier ziet zijn geen foto's maar tableaux...De gang wordt steeds langer, steeds schaarser verlicht, het lijkt alsof er steeds minder gedanst wordt omdat de dansers vaak nog slechts op een grote afstand in een diep perspectief te zien zijn

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
Perrymore in "The Philanderer" plots komisch wanhopig gesticulerend op de achtergrond voorbij; blijkt achteraf dat ze de ziekte die zijn naam draagt, zijn ontdekking, helemaal niet bestaat...Omdat er geen gerammel met deuren en telefoons (ongeveer zoals de ouderwetse taarten) op scène te zien zijn (het wordt in de tekst al genoeg vermeld…) merk je al snel dat het hele stuk aan die ene...het stuk zien we een aantal aanhangers van die moderne ideeën die lid zijn van een club waar geen mannelijke mannen en geen vrouwelijke vrouwen toegelaten worden

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
De voorstelling opent met de scène waarin Hamlet een aantal acteurs die op bezoek zijn om hem af te leiden van zijn waanzin, het verhaal van de moord op zijn vader laat opvoeren; in het...De koning loopt dan wel ontzet weg, maar dat zou even goed ter wille van het idiote gedrag van zijn stiefkind kunnen zijn...Wel een goede partij voor de twee clowns, Sigrid Vinks en Rudi Bekaert, die hem in al zijn gekke ondernemingen steunen en uiteindelijk, na zijn duel met het ontstemde gezag (vader en moeder, gespeeld

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Tegelijk is er een installatie van Onafhankelijk toneel in een tentoonstelling "Doch Doch", samengesteld door Chris Dercon, waarin de vraag gesteld wordt wat beelden zijn, wat ze betekend hebben...Hij bouwt zijn voorstellingen zo op dat de beelden niet zomaar te slikken vallen, kritisch geanalyseerd moeten worden door de toeschouwer...Deze voorstellingen zijn tevens de laatste in Vlaanderen

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Vreemd genoeg blijkt de buitenwereld toch zijn gewone gang te gaan: er is nieuws én de Tour de France op de buis...De vier bewoners van de studio handelen helemaal niet alsof ze de "laatste der Mohikanen" zijn; integendeel, ze handelen als nogal zwaar aangezette ‘en niet bepaald diepgravende) van burgermannetjes...de vlucht te zijn) als finale escapistische scenario’s opgevoerd

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
Ondanks zijn stilzwijgen genereert hij, enkel door zijn toezicht en de bedekte toespeling dat er iets moet gepresteerd of geleerd worden (wat is niet zo duidelijk), allerhande machtseffekten tussen de...toevallig allerlei verwijzingen ingeschoven worden; die verwijzingen kunnen totaal verschillend van aard zijn, maar laten precies daarom op een puur beeldende manier analogieën zien tussen alledaagse...En dan blijkt dat de kandidaten zo gedesoriënteerd zijn dat ze in hun antwoorden eigenlijk enkel nog gokken naar het juiste antwoord; daarbij gaan ze vooral af op wat de anderen zeggen en hun idee

Jennifer Muller and the Works, hoogvlieger • 7 oktober 1985
Die invloeden zijn onmiskenbaar aanwezig in haar werk: in haar stukken is er steeds een vrij geprononceerde psychologisch-narratieve . ondertoon die verwijst naar de levenswijze van de hedendaagse

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Harry Dewit begon zijn carrière als muzikant op school, in zijn werk met kinderen, en belandde zo vanuit een pop-achtergrond in de improviserende muziek, hoewel hij weinig affiniteit heeft met een...Maar ar zijn ook een aantal nieuwe instrumenten toegevoegd aan het arsenaal; twee sirenes die aan een lucht blazer verbonden zijn, en loeiende geluiden voortbrengen...Dat leidde er in de loop van de repetities toe dat hij steeds meer zijn stem ging gebruiken, want als je begint te zingen, dan stel je je volledig bloot; dan kan je niet meer die afstand tot je werk

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
Om niet gek te worden, gaat hij spitten in zijn herinneringen, maar die herinneringen liggen zover in het verleden dat ze als vreemde objecten geworden zijn, die enkel een doelloze opsomming opleveren...moeite waard is. In zijn dans gebruikt Laurie Booth bewegingen die niet te herleiden zijn tot een of ander gestandaardiseerd bewegingsrepertoire, de meest voor de hand liggende gelijkenis is de dans van...heel bekende bewegingen verwerkt en in een nieuw verband geplaatst zijn doet deze dans "spreken". In essentie is het begeleidend verhaal niet nodig om de logica van deze voorstelling te vatten, maar het

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
LEUVEN -- Voorbij klassiek ballet, voorbij Cunningham en Balanchine, en toch, die zijn aanwezig in de choreografie van Karole Armitage...Parallel met Armitagesgrote controle over haar lichaam (dat geldt minder voor haar partner Joseph Lennon) zijn ook de getoonde beelden erg strenge composities die tegelijk de erotische emotie en de...Er is de veel te snelle beweging, het verkeerde citaat het hoekige, de percussie als permanente stoorzender, het voortdurende uit balans zijn in plaats van het evenwicht van de klassieke dans

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Er is de periode geweest van de Judson-school en andere, waarin iedereen bezig was zijn eigen "ding" te ontwikkelen, iets wat radicaal nieuw was...Alleen er is natuurlijk wel een hoge graad van zelfbewustzijn, en bewust zijn van de zijn van de andere persoon op scène, en van de wegen waarlangs die begeerte ontstaat en zich ontwikkelt We zijn...Met klassiek bedoel ik dan een andere relatie tot de tijd; de emoties zijn even belangrijk als in ander ballet maar er is geen onmiddellijke representatie ervan, er is een afstand tot die emotie; het

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
LEUVEN - "Niwa" of "De Tuin" van Muteki Sha, een mini-dansensemble onder leiding van Natsu Nakajima, stelt zo zijn problemen...trekken -- schokkend en aarzelend bewogen om de levensavond te verbeelden, terwijl het kind-zijn aangegeven wordt door grote ogen trekken en op de hurken rondhobbelen