693 document(en) met "Zijn" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
Opvallend zijn Childs voorkeur voor het dansen langs diagonalen en het opsplitsen en verdubbelen van het beeld, in "Available Light" wordt dat effect b.v

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
Misschien is dit gewoon meer typerend voor een (Amerikaanse) filosofie over samenleving -- ieder met zijn stekje met zijn bezigheid -. Er zijn meer van deze ambiguïteiten binnen de strakke...Dat lijkt heel speels, als een elfje, of een klein meisje in open lucht dat met geheven armen danst en zich inbeeldt ene ballerina te zijn...beweging met de armen die een --vrijwillig- onbeholpen en vertederende versie van een klassieke balletpositie oproept: (zonder het te zijn). Als de belichting terug omslaat wordt de achtbaan hernomen

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
LEUVEN -- Twee voorstellingen op een avond, het zou een zware brok kunnen zijn...Verbazing als plots Steve Paxton, de gastheer van het festival en een buitengewone danser, op de scène verschijnt en meedanst op de hem eigen wijze: alle delen van zijn lichaam lijken slechts met...Er worden nogal wat open deuren ingetrapt, maar vooral duurt het allemaal veel te lang, zijn er veel te veel dia's, en zijn de werkelijk goede ensceneringen te spaarzaam om echt te overtuigen

Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
LEUVEN -- Het Klapstuk-dansfestival kreeg op de valreep zijn echte klapstuk met "Daphnis é Chloé", een koreografie uit 1982 van Jean-Claude Galotta met zijn Groupe Emile Dubois...Dit is ook geen romantische vertoning waar je in kan "zwelgen". De opvoering wordt getekend door een tedere ironie over de man-vrouw relatie, waarbij vooral de man "in zijn hemd gezet" wordt...Na het eerste duet komt er 'een solodans van Galotta, en het is verbazend te zien hoe iemand die enkel tapdansen leerde, indrukwekkend met zijn lichaam omgaat In deze nerveuze solo komt de live

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
Dit werk van Marc Tompkins, een Amerikaanse choreograaf die in Frankrijk verblijft, is het eerste deel van een geplande serie van drie stukken; de volgende zijn "Trahisons Women" en "Trahisons Human...Tompkins haalde zijn inspiratie uit de fotoseries van de Amerikaan Edward Muybridge, waarin mannen en vrouwen zelden samen afgebeeld worden...Ze zijn pezig, lopen hoekig en zwaar: de dansers bewegen zich steeds volgens rechte, evenwijdige of elkaar kruisende wegen, met een cowboyachtige vastbeslotenheid

Booth en Paxton dansen improvizatie • 2 november 1985
evolueren tot nieuwe "konstellaties". Bijna alle bewegingen zijn te herleiden tot alledaagse handelingen, of toch minstens tot de lichamelijke mekanismen die alledaagse handelingen veronderstellen...Toch is het opvallend, hoeveel verschillen er zijn tussen twee dansers die schijnbaar eenzelfde stijl hanteren...gebruikt Booth zijn gezicht om iets extra's mee te delen aan het publiek Zijn dans is ook veel energieker, bevat meer abrupte wendingen, stilstanden en uithalen met benen en armen; hij beweegt lager

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
Het libretto van Busenello illustreert -- met een zeker simplisme -- hoe de liefde sterker is dan de deugd en het fortuin; het is het verhaal van Nero die zijn vrouw Octavia en zijn veldheer Otho...Hij rookt en drinkt en verandert gaandeweg in een dronken schlemiel die koppig aan zijn ideetjes vasthoudt, overtuigd van zijn gelijk...Seneca (Herman Vinck) had met zijn zelfmoord nog enige waardigheid kunnen vertonen, had Amor zijn vertoning niet bruusk onderbroken, "omdat het allemaal te lang duurt". En hetzelfde gebeurt met de

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Daarin verschillen ze niet van de vader, die zijn hele leven lang geregeld spoorloos verdween, zijn droombeeld van de ideale vrouw najagend, zonder veel bekommernis om zijn werkelijke vrouwen...Hoewel de vader definitief verdween toen zijn dubbele leven aan het licht kwam, blijft hij aan de rand van de scène rondspoken...Het stuk doet zowel in zijn tematiek als in zijn konstruktie denken aan Amerikaanse toneelliteratuur als "In het tuinhuis" of "Tramlijn Begeerte". Het gekke aan de regie van Ger Thijs is dat deze

De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
Hoewel veel invloeden aanwijsbaar zijn, is Chouinards dans niet te herleiden tot een stijl...Een belichting van onderuit verhoogt het effekt, dat zijn climax bereikt als een ventilator, verborgen in het bankje plotseling de papierreepjes als vlammetjes ornhoog doet kronkelen

Open Compagny opent teaterruimte: Nieuwe versie van... • 22 november 1985
Voorlopig zit een echte programmatie er nog niet in, daarvoor zijn de zalen ook niet voldoende uitgerust, maar er wordt wel naar fondsen gezocht om vanaf '86-'87 een volledige programmatie te brengen...Hier en daar zijn er vreemde toevoegingen aan het scènegebeuren, waarvan de betekenis moeilijk te achterhalen valt...Het lijkt erop dat het materiaal dat de akteurs ontwikkelden zo ingedikt werd, en met zo'n moordende ernst geformalizeerd, dat de oorspronkelijke intenties volledig buiten het vallen zijn

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
ontleend aan Tsjechovs De Meeuw, maar ook in de tragi-komische sfeer en het grijnslachen vanaf de zijlijn blijft Peyskens, ondanks vele drastische ingrepen in de tekst, heel dicht bij zijn voorbeeld...zijn geworden...Rudi Bekaert als de schrijver maakt van zijn personage een eerder loze karikatuur, hoewel zijn houterige gestiek onweerstaanbaar grappig is. Hilde Wils als moeder bevredigt het minst, omdat ze

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
Biezonder veel inhoudelijke samenhang is er niet te bespeuren, er worden geen diepgravende statements gemaakt, maar het is wel duidelijk dat de zes akteurs zelf zich vreselijk aan het amuseren zijn...om in een palazzo terecht te komen; de bewoners zijn de buren die je nooit ziet, maar van wie je alleen de geruchten hoort". De manier waarop de akteurs bewegen en dansen, is een montage -- maar dan

Mooi is nog niet interessant: Ginette Laurin:... • 5 december 1985
De bedoeling zou zijn de ontroering te tonen die drie verschillende vrouwen ondervinden bij een val-aktie

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Met valse sentimentaliteit, gespeelde hulpeloosheid en verontwaardiging probeert hij zijn waardigheid op te houden en de zoon voor zijn wagen te spannen...Deze zoon (Leslie De Gruyter), die er een nogal schimmige levensstijl op nahoudt, veracht zijn vader om diens lafheid en schijnheiligheid...nog: het stuk speelt voortdurend op de grens tussen een psychologische gevalstudie en een mytische uitbeelding van het probleem van het afscheid van de zoon van zijn vader

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Goedhoop wordt, als lastige konkurrent, door zijn vroegere spitsbroeder uit de weg geruimd...Aristophanes was een konservatieve, welgestelde Athener, die in zijn stukken met een grillige fantazie, allerlei nieuwlichterijen op de hak nam (zoals bv...De mogelijkheden van dat procédé zijn echter snel uitgeput, als men niet de hele tekst wil herschrijven

Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
Deze produktie wordt tegelijkertijd in het Nederlands en in het Frans gespeeld, en de dansers zijn van verschillende nationaliteiten...Die dans leunt zwaar op primitieve dansen, hoewel Louafi niet dadelijk een bepaalde kultuur uit zijn spektakel heeft willen uitsluiten...Maar na een uurtje vraag je je toch af waarom bij elke betekenisvolle uitspraak (en bijna alle uitspraken zijn dat) de uitroeptekens bij wijze van spreken aan en uit beginnen te flitsen

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Haar Juste Ciel in de Raffinaderij van Plan K is een aaneenschakeling van korte fragmenten, die geïnspireerd zijn op voorstellingen, ex-voto's en overleveringen uit de katolieke traditie...Het interessante van de voorstelling is vooral dat hier een kwaliteit van beweging, de intrinsieke meerduidigheid, het nauwelijks bepaald zijn tot een bepaald objekt of idee, tot het uiterste...uitgebuit wordt, om een aantal denkbeelden uit te drukken die in woorden op zo'n korte tijdsspanne slechts moeilijk te vatten zouden zijn

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Door de vertraging, en omdat de voetballers geen mannen maar vrouwen zijn (die er "verstand" van hebben), kijk je voortdurend met het ene oog naar observaties over het voetballende lichaam, en met het

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
Max, een weduwnaar, woont met zijn broer Sam en twee van zijn drie zoons, een pooier (zoals later blijkt) en een sloper die van een bokserscarrière droomt, in zijn ouderlijk huis...Daarbij inkasseert Sam, een zwakkeling, geen echte "vent" volgens zijn broer, de meeste klappen, en weet Lenny, de pooier, de zaken het meest naar zijn hand te zetten...Het eindbeeld: Joey ligt met zijn hoofd in de schoot van de wezenloos naar de lucht kijkende Ruth, Max bedelt om haar gunsten, terwijl Lenny goedkeurend zijn aanwinst monstert

Schilderen op dans met licht: "Sans Légende"... • 13 januari 1986
de tijd zijn er de pauzes tussen twee lichtvlakken; door een afdekschuifje vergroot en verkleint de lichtvlek zich en belicht zij grillig als een zoeklicht de danseres...Belicht en bevlekt, want de schilder Moyano projekteert ook zijn primitieve schilderijtjes...De enige beelden die met een been buiten de voorstelling staan, zijn de tekeningen van Moyano