36 document(en) met "O.-L.-V.-van-vaak-straat 83" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Klapstuk 83 gaf een beeld van de nieuwe dans...Klapstuk '83 gaf - als eerste Vlaamse dansfestival, met dus onvermijdelijk een didactische functie - in een tijdsspanne van drie weken een panoramisch beeld van de recente danstradities...Directe lichamelijkheid Een festival als Klapstuk 83 haalt de problematische kanten van een aantal benaderingen scherp naar voor; hoewel weinig oplossingen aangedragen werden

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
relatie met de toeschouwer aan de hand van werk van Aldo Rossi, Bruce Nauman, Dan Graham, Ludger Gerdes, Thomas Schuttle, Marin Kasimir, Jan Van Oost, Herman Pitz… In "Dubbelportret" een programma van de...leerlinge van Merce Cunningham, zal te zien zijn met "Double Duo", een co-productie van ‘t Stuc met het Maison de la Culture van Grenoble en het festival van Avignon...De organisatie is in handen van ‘t Stuc, met steun van het Festival van Vlaanderen, de KU Leuven en het Ministerie van Cultuur, en zoals programmator Michel Uytterhoeven opmerkt: vooral tegenwerking

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
gekonfronteerd werden vanaf de aanvang van de repetities, was de zaal zelf, een hoge, smalle en lange witte doos met een dak van metalen spanten...aanvankelijke keuze van Booth en Dewit om het kader van de zaal te gebruiken als een metafoor voor een cel waarin herinneringen de motor van het heden en de kreatie zijn, heeft Laurie Booth zich in de selektie van...de voor stellingen zitten ook fragmenten uit Buster Keatons film "Steamship Bill Junior" omdat Keaton een van zijn grote helden is. Het hele koncept wordt in de aankleding van de ruimte sterk

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
LEUVEN - "Niwa" of "De Tuin" van Muteki Sha, een mini-dansensemble onder leiding van Natsu Nakajima, stelt zo zijn problemen...Daar zou het inderdaad over kunnen handelen, maar de behandeling van dat tema is dan wel hopeloos oubollig...De belichting van die scène is er ook volledig op gericht om alles die onwerkelijke, schijnbaar koherente hyper-realiteit van een "waarachtig en diepgravend" gebeuren mee te geven, een koncentraat van

De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
BRUSSEL -- Na "Marie chien noir" (Kaaiteater 83) is Marie Chouinard weer te gast in Brussel, in Plan K, voor de Europese première van "Earthquake in the heartchakra". Ook in dit stuk worden direkte...Je kijkt binnen in de intieme sfeer van iemand die als een kind aan het uitproberen is hoe ver je kan gaan met het uitlokken van allerlei -- goede en slechte -- top-sensaties...De terugkeer van de westerling naar de oerbron is een nogal kitscherig ideaal

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
Judith is een merkwaardige, beeldschone vrouw, die alle mannen afwijst en zeer godsdienstig is. In de loop van het verhaal wordt die extatische relatie met God steeds duidelijker een sublimering van...Haar passie voor hem, en het kind dat ze van hem verwacht kan ze niet aanvaarden, en ze wil sterven...Carine Peeters brengt een vrij goede vertolking van deze complexe figuur, en ook Bert Van Gorp weet een aanvaardbare Holofernes te brengen

Nieuwe ontwikkeling in Paxtons oeuvre: "Flip side"... • 23 januari 1989
Als geen ander kombineert hij een scherp teoretisch inzicht in de eigenheid van beweging, ontstaan door een toetsing van wetenschappelijke en literaire informatie aan zijn eigen ervaringen als danser...Dat werd "Ave Nue". "Flip side" is weer zo'n koreografie in opdracht van Kaaitheater, en wordt gebracht in de eigen repetitiezaal van die organizatie...Nog te zien in de repetitiezaal van Kaaitheater, O.-L.-Vrouw van Vaakstraat 83 in 1000 Brussel, van 24 t.e.m

Leuke dansfantazie: Gertrud en James/Mister and misses... • 17 februari 1990
Het spel van Van Gorp en Peeters brengt op een heel vanzelfsprekende manier een soort komedie voort...Die opbouw is voor een deel ook verantwoordelijk voor de suggestie van een verhaal tussen de twee dansers, al moet je daar dan toch bij opmerken dat het gebruik van stereotiepe poses en danspassen...Het biezonder schaarse klankdekor (het getik van een metronoom en één walsje) en een even sober dekor (een geschuurd vlak op een grijsgelopen plankenvloer met een kader van vijf op zes errond, tegen

"La pluie et l'ennui": teloorgang van pril... • 21 maart 1991
LEUVEN -- Van de danstrilogie De Martins van Carine Peeters en Bert Van Gorp werden vorig jaar al twee delen, Gertrud en James en Mister en Misses Martin voorgesteld; met La pluie et l'ennui wordt de...Af en toe wordt de beweging stopgezet voor een humoristische momentopname van twee mensen die elkaar vinden, in het lezen van Hergé's Blauwe Lotus of in het gulzig binnenspelen van het bruidsboeket...Als ze in de eerste twee delen heel direkt op elkaar reageren, handelingen snel van elkaar oppikken, direkt kwaad worden op apestreken van de ander, dan is er nu meer negatie, elkaar ontlopen, met

Het muffe van teaterspelen • 28 juni 1991
De toeschouwers worden letterlijk in een heel smal richeltje van de zaal van Kaaitheater gestouwd, met vlak voor hun neus een hoop opeengestapelde café-stoelen en een doek...De baas wordt de belichaming zelf van de paranoïede kijk van Bruscon op het leven; we zien hem in feite door Bruscons ogen, als een attribuut van zijn monoloog...Vrouw van Vaakstraat 83 te 1000 Brussel op zaterdag en zondag, telkens om 19

Wereldkreatie van Meg Stuart • 18 oktober 1991
Het tema van de koreografie is daarmee in enkele minuten afgelijnd: het lichaam behandeld als een juxtapositie van delen waarvan de eenheid als toevallig en bevreemdend ervaren wordt: dis-figure study...Het stuk zit vol van die onthutsende scènes, die onderling, in hun struktuur van gedesintegreerde lichamen, naar elkaar verwijzen...Door hun lompenkledij en hun bijna kaalgeschoren hoofden wordt het beeld van desintegratie en ontmenselijking van de lichaamservaring extra onderlijnd

Ritsema houdt krachtige taal van Muller in... • 21 januari 1992
Het is het verhaal van drie mannen, de "zoon van een slavenhouder" Debuisson, de zwarte Sasportas en de Bretonse boer Galloudec die in opdracht van een zekere Antoine, een leider van de revolutie...Het verhaal van de man in de lift wordt dan een soort synkope, een rustpunt te midden van het verhaal over de drie zendelingen...Nog te zien in de studio van het Kaaiteater, O. L.Vrouw-van Vaakstraat 83, Brussel, van 21 tot en met 25 en van 28 tot en met 31 januari en l februari, telkens om 20 u 30

Konijn, puntmuts en taal • 20 maart 1992
Het publiek is getuige van een ondervraging of een experiment...Onder het fluiten van "het werken is gedaan" legt dit grote konijn, gekleed als een brandweerman, zijn bijl weg...Nog te zien in Brussel, in de studio van het Kaaitheater, O.L.Vrouw van Vaakstraat 83, te 1000 Brussel, tot en met 21 april

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Hét symbool van de voorstelling is trouwens een gekortwiekte kraai, die daarom het geweld van de voorstelling wel over zich moet laten gaan...En ook de dans heeft een potentieel aan betekenaars van de ervaring van het lichaam die de "inhoud" van de voorstelling ver te buiten gaat...Nog te zien vanavond in Brussel, in de studio van het Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83

Wegdromen in wereld van Munoz en Ramis... • 21 oktober 1992
Het aardige van de voorstelling was dat de dans niet louter in funktie stond van het verhaal over de zoektocht van twee individuen naar elkaar; het was integendeel de trefzekere keuze van mimiek en...De dans heeft wat weg van de manier waarop in post-moderne dans met het verschuiven van evenwicht en het op de spits drijven van gewone bewegingen en "klassieke" dansbewegingen gewerkt wordt...Nog te zien vanavond in de zaal van 't Stuc, in de Vlamingenstraat 83 om 20 u 30

Bij de dood (van een broer) • 21 november 1992
Als je daar nog de onderhuids voelbare betrokkenheid van Jansen bij verrekent, dan heb je zo de elementen bij elkaar die het waarmerk vormen van een goede teatervoorstelling...Het terrarium van zijn vader, waarin die een koningssalamander hield, wordt de rode draad van het verhaal...Nog te zien in de studio van het Kaaiteater, O. L. Vrouw van Vaakstraat 83 te 1000 Brussel op 21, 25, 26, 27, 28 november 1992, telkens om 20 u 30

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
De titel van de voorstelling verwijst naar een stuk van Oscar Wilde, waarin hij de gedachte dat de kunst een afbeelding van de wereld is, omkeert...Manipulatie Het tweede deel is een tekst van Julian Barnes over het schilderij De schipbreuk van de Medusa van Géricault...Nog te zien in Kaaitheater, O.L.Vrouw-van-Vaakstraat 83 te 1000 Brussel op 16 januari en verder op 22, 23, 24, 29, 30 en 31 januari, telkens om 20 u. 30

Mannetjesputters onder elkaar: "De meid slaan" van... • 19 februari 1993
Wie kent dat gedicht van Lucebert nog van buiten...Bovendien slagen ze erin, onder meer door het gebruik van teksten van anderen en een langzame opbouw van de rivaliteitsgevoelens, een soort opzichtig exhibitionisme te vermijden...De meid slaan" is nog tot 6 maart elke dag behalve zondag en maandag te zien in de Studio van het Kaaitheater, O.L.Vrouw van Vaakstraat 83 in 1000 Brussel, telkens om 20 u 30

Bert Van Gorp leuk alledaags • 1 april 1993
Niet omdat ze er niets van terecht brengen, maar wel omdat de betrokkenheid op de dans erg verschilt van die van Octavio Campos en Vivianne Rodrigues...Campos en Rodrigues tonen in hun hele houding een sterk bewustzijn van hun voorkomen, het effekt van hun handelen op een publiek...Het heterogene basismateriaal heeft Van Gorp verder versplinterd door de sfeer van het gebeuren voortdurend radikaal te laten omslaan

Ron Vawter in de huid van twee... • 20 april 1993
BRUSSEL -- Wie het werk kent van de Wooster Group, een teatergroep uit New York, kijkt wellicht met enige verbazing naar Ron Vawter, een van de akteurs van die groep...Zo was hij bij voorbeeld een hevig tegenstander van de erkenning van de rechten van homoseksuelen in de jaren '70, hoewel -- en dat is de ironie van zijn leven -- hij privé wel aan zijn eigen...Nog te zien in de Studio van het Kaaitheater, O.-L.-Vrouw van Vaakstraat 83 in 1000 Brussel tot en met zaterdag 24 april, telkens om 20 u. 30