45 document(en) met "Jan Decorte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
En er zit ook een soort gespletenheid is het stuk: Jan Bowles was absoluut geen toneelschrijfster, maar ze kon wel fantastisch dialogen schrijven...Iemand als Jan Decorte onderbreekt altijd dadelijk als hij iets niet goed vindt, omdat de eerste indruk voor hem de juiste is. Jij ook

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
kenmerkte, waarin Jan Decorte een gastoptreden verzorgde...Alleen was "Iwanow" de lucide buitenstaander in "Verwanten" terwijl Jan Decorte met deze Hamlet een nooit volgroeid kind op scène zet waarvan de blinde woede- en onlustgevoelens versterkt worden door...Het stuk zit vol met dit soort subversieve humor, dat vooral door de groteske vertolkingen van Sigrid Vinks en Jan Decorte, en door een aantal uitstekende regievondsten van Decorte, als snel, komisch

Dolle pret vóór het voetbal: Jan Decorte... • 6 juni 1986
Met Op een avond in... van Het Trojaanse Paard schijnt Jan Decorte te suggereren dat het probleem ten minste even goed in de omgeving van de teaterrmakers zelf kan gezocht worden; of zelfs dat de...Maar, en dat maakt Op een avond in... zo grappig ("dolle pret" zegt de aankondiging), Jan Decorte geeft over al deze temata geen gortdroge lezing, maar gaat het genre met zijn eigen middelen te lijf...Jan Decorte komt aankondigen dat hij het verkeerde stuk meegebracht heeft, en dat overigens het decor opgebrand is, met twee medewerkers erbij (een minuut stilte die 15 sekonden duurt, want eigenlijk

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Jan Decorte en co trapten op een behoorlijk amusante manier de gevestigde gezelschappen tegen de schenen met een slapstick-versie van "Hedda Gabler". Uiteindelijk toch een uiterst zwakke (en...Medewerkers van Decorte daarentegen, Willy Thomas en Guy Dermul, reeds voor het tweede jaar verenigd onder de naam "Dito'Dito", brachten met "Frans/z" een verrassend en charmant spel met bestaande en...Paul Peyskens is nog zo iemand die vaak in één adem met Decorte vernoemd wordt

Maatschappij Discordia inventarizeert "komedie": Eerste dag in... • 14 januari 1987
Jan Decorte en C° en Maatschappij Discordia zetten de week in, beide met een al wat oudere produktie, resp...Decorte zet in dit stuk een hilarische versie van "Hamlet" als een gestoorde puber met overdreven moederbinding (hij komt tegen zijn moeder in opstand) op de planken, terwijl hij "en passant" als het

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
LEUVEN -- Tijdens de "Week van de onbehaaglijke komedie" werden de tweede en de derde avond gevuld door Kamagurka en Herr Seele met "Werken harder dan gewoonlijk" (dinsdagavond) en HTP of Jan Decorte...Dat is ook min of meer de uitgangspositie van Jan Decorte...Jan Decorte is een existentiële prins (heeft "niets te betekenen" hoor) die, op zoek naar zijn verloofde, het "prinsesje dat van niets weet" -- het arme kind is ontvoerd door het verschrikkelijke

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
Discordia, en Jan Decorte...hilarisch is. Jan Decorte gaf zijn mening op een biezonder apodiktische manier te kennen -- en sloot zich voor de rest van het gesprek op in een absolute "camp-"houding...Lamers' opmerking dat Decorte hiermee op voorhand het gesprek sanctioneerde, en Rijnders' pertinente vaststelling dat je onmogelijk kan doen alsof komedies zomaar uit het niets te voorschijn komen

Decorte, om te gieren • 14 februari 1987
BRUSSEL -- Wegens het sukses van Jan Decortes "Het stuk stuk" loopt het stuk drie extra dagen in de Beursschouwburg te Brussel...randopmerkingen die Decorte maakt over de gebeurtenissen op de scène en in de zaal, zoals b.v...Het grappigste aan deze voorstelling is eigenlijk dat -- naast de intrinsieke opzet: een stuk waarvan het plot verloren gegaan is zodat iedereen er wanhopig een eind aan probeert te breien -- Decorte

Jan zag eens slurfjes hangen: Jan Decorte... • 16 november 1987
BRUSSEL - Het nieuwe produkt van Jan Decortes huisvlijt borduurt voort op zijn vorige werkje, "Het stuk stuk". Om de "sequel" herkenbaar te houden werd een en ander behouden uit dat stuk, zoals het...prins Jan Decorte...De travestie wordt niet door Decorte zelf waargenomen maar door "nieuw feit" Josse De Pauw, als inspekteur van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
Enerzijds is er een massa ongein en melige grapjes stijl-Jan Decorte, anderzijds heb je af en toe de indruk dat Thomas dan toch wel nog iets anders wil vertellen, maar dat de verschillende

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
Vaste gasten zijn zo al jaren Steve Paxton, Gerardjan Rijnders, Rosas, Needcompany, Jan Decorte, de verschillende ex-leden van Radeis, the Wooster Group en grafisch vormgever Gorik Lindemans...Johan Leysen brengt een tekst van Peter Verburgt, in een regie van Jan Ritsema (Mug-met-de-gouden-tand, Toneelgroep Amsterdam...). De Needcompany plant een nieuwe produktie, ça va, i.s.m

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Daarbij bleek de afwezige Jan Decorte, jàren na zijn Tasso en Lear, nog steeds de horzel te zijn die het geweten van de teatermensen teistert

Lach ermee, ja, lach ermee!: "Naar Vulvania"... • 15 december 1989
BRUSSEL -- Onderbroekenlol, flauwekul, absoluut amateurisme, allemaal omschrijvingen die op Jan Decortes Naar Vulvania perfekt toepasbaar zijn...van de psychedelische trend (door Decorte zelf uit de Brusselse lucht geplukt en tot persoonlijk waarmerk verheven), het wordt allemaal tot een absoluut toppunt gedreven...Het zou best mogelijk zijn om aan dit stuk een volledige teorie op te hangen over de stand van zaken in de kunst volgens Decorte

Decortes kijk op Woyzeck: "Dieje gast is... • 21 december 1990
Op die manier ontstonden ook regelrechte komedies als Kleur is alles en de Aids-trilogie, waar het personage Jan Decortë sterk op het voorplan kwam...Het is eerder alsof Decorte, verveeld met het feit dat men zijn komedies niet serieus neemt, van de weeromstuit dit serieuze werk als een klucht afhaspelt...Het brengt tegenover de Aids-trilogie dan wel niet zoveel meer bij, zodat de tijd dat elke voorstelling van Jan Decorte hoe dan ook een teaterevenement was, voorlopig tot het verleden lijkt te behoren

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Het schema dat Verschaffel uitzet is het schema dat op frappante wijze het werk van Jan Fabre kenschetst...Iemand als Jan Decorte deelt niets mee, getroost zich geen enkele inspanning, speelt zelfs geen enkel personage, hij is gewoon zichzelf maar dan wel - en dat alleen maar omdat hij in het

Keuzen van klein teaterfestival • 22 mei 1992
Maar toch heeft het een frisheid die hier al lang verloren is gegaan, tenzij dan misschien bij iemand als Jan Decorte in zijn laatste stukken

Jong, maar weinig geweld • 25 november 1992
Ondanks regie (?) van Jan Devos, een oude kompaan van Jan Decorte, wordt hier een voorstelling van Schnitzlers Reidans getoond die 19de-eeuws en muf ruikt

Stijloefeningen met Brecht en Einstein • 20 februari 1993
Die meer literair-wetenschappelijke achtergrond levert een soort teater op dat sterk verschilt van het gangbare, al is de invloed van illustere voorgangers als Jan Decorte en Maatschappij Discordia...De parallel met Scènes/Sprookjes van Jan Decorte ligt voor de hand, al moet wel gezegd worden dat deze Bebuquin biezonder rommelig en onzeker in elkaar gezet was

Beursschouwburg vertoont aprilse grillen in maart • 4 maart 1993
Jan Decorte, door de Entoesiasten aangezocht als "verwante ziel" om een voorstelling te maken, brengt voor de tweede maal een bewerking van Shakespeares bloederig drama Titus Andronicus, met de

"De Vere" niet te missen voor wie... • 26 maart 1993
Theeuwen in Jan Decortes Kleur is alles...Tussen de opbouw van de grappen in Slissen en César en die in Kleur is alles ligt niet zo'n groot verschil, maar het effekt is bij Decorte verwoestend voor de taal en de personages die ermee tot leven