Date 1987-02-14

Publication De Standaard

Performance(s) Het stuk stuk

Artist(s) Decorte, Jan

Company / Organization

Keywords decortemedia-explotenvanthiltrandopmerkingengrappigstefeunsediplomeutonherroepelijkeradeltopvoering

Decorte, om te gieren

BRUSSEL -- Wegens het sukses van Jan Decortes "Het stuk stuk" loopt het stuk drie extra dagen in de Beursschouwburg te Brussel. Omdat Mieke Verdin niet meer beschikbaar was voor de rol van "Feunse diplomeut" werd Marcel Vanthilt (van "Arbeid Adelt", ook wel bekend van andere media-exploten) ingehuurd. Onder andere die wisseling in de bezetting heeft de voorstelling geen kwaad gedaan.

Verhaal is er nog altijd niet in deze hilarante opvoering, maar de dode plekken die bij de eerste Belgische opvoering daardoor vielen, zijn nu naadloos opgevuld door een konstante reeks randopmerkingen die Decorte maakt over de gebeurtenissen op de scène en in de zaal, zoals b.v. het feit dat iemand te laat binnenkomt.

Het grappigste aan deze voorstelling is eigenlijk dat -- naast de intrinsieke opzet: een stuk waarvan het plot verloren gegaan is zodat iedereen er wanhopig een eind aan probeert te breien -- Decorte en Co. het niet kunnen laten om hier alweer kommentaar aan toe te voegen over de voorbije reeks voorstellingen, en nog veel explicieter een loopje nemen met het "avant-garde" verleden van de groep. Het stuk raakt nog veel meer, nog onherroepelijker stuk. Waarmee de zaal vaak plat van het lachen was.

Het is misschien onnozel maar je moet het toch gaan bekijken. Ik geloof niet dat iemand er spijt van zal hebben.

Nog vandaag om 20 u. 30 in de Beursschouwburg, A. Ortstraat te Brussel.