281 document(en) met "En/en of en/of of of/of ... of is dat te lang" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
boodschap) die het publiek toelaten zich rustig in zijn fauteuil te installeren en de boodschap wel of niet te slikken, en de artiest toelaten op 'automatische piloot' te spelen (het brengen van geaccepteerde...Hun lichamelijkheid is geperverteerd, hun bewegingen hebben op het ogenblik dat ze plaats vinden geen onmiddellijke oorzaak of doel en worden gevolgd door hun tegengestelde, als om hen teniet te doen...Ik ga in mezelf op zoek naar relevante informatie en breng dan een proces op gang om die gegevens naar buiten te halen en te laten zien

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Het publiek was absoluut niet gewend aan stukken waarin twee figuren aan tafel een halfuur prietpraat zitten uit te wisselen, en de reactie was dat of de figuren, of de acteurs gek waren, of dat het...Ik denk dat het belangrijk is als je toneel speelt - en dat geldt vooral voor regisseurs - voortdurend je vak ter discussie te stellen...Als je geleerd hebt dat de eerste voorwaarde voor theater is dat je zicht- en hoorbaar bent, dan eis ik van mijn acteurs dat ze niet zichtbaar en niet hoorbaar zijn

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Plotseling zegt ze dat ze een huwelijksaanzoek weigerde omdat ze dan niet meer zou zijn wie ze is. Als dan ook de andere vrouw en twee manen de scène opkomen (Erick Clauwens en Mark Willems- en de...En hier zie je ook hoe de houding van mensen verandert en verschuift in een heel concrete, eenvoudige actie, als die maar lang genoeg duurt...en de bedenking overviel dat wie tevreden de zaal binnenging, allicht ook tevreden buitenging en vice versa

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Een idee dat ontaardde in een persoonlijk drama toen de bijval uitbleef, en Van Deene zich meer en meer vragen begon te stellen over de zin en de betekenis van "absolute kunst", van kunst die geen...Een (te) lange reeks dia's illustreert ondertussen dat gesprek terwijl Timmers en Warning "live" allerlei handelingen uitvoeren op de scène...Er worden nogal wat open deuren ingetrapt, maar vooral duurt het allemaal veel te lang, zijn er veel te veel dia's, en zijn de werkelijk goede ensceneringen te spaarzaam om echt te overtuigen

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
LEUVEN - Het Werkteater uit Amsterdam is in België te gast voor een kleine toernee, met "Adio", dat vorig jaar reeds te zien was in 't Stuc, en "De kroning van Poppea", zijn nieuwste produktie, naar...Af en toe onderstreept hij dat gelijk nog eens door propjes te mikken naar de anderen met zijn katapult...21 en 22 11 om 20 u. 15 in Kokatoe (Warandezaal), Parklaan 170 te Turnhout (014-4L94.94). Adio is op 15 en 16 11 om 20 u. 30 te zien in de Beursschouwburg te Brussel (02513.82.90), en op 18 en 19 11 om

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Eddie en May hebben ooit, zonder de precieze toedracht van hun afkomst te kennen, een relatie met elkaar gehad, en kunnen elkaar niet meer loslaten, verbonden door hun geheim...geïnteresseerde observatie van de Amerikaanse "condition humaine". Het is moeilijk te bepalen waaraan dat te wijten is, wellicht ligt het in kleine details zoals de fysieke aanwezigheid van de akteurs die niet...Het gevolg is wel, hoewel er op de vertolking en de regie weinig of niets af te dingen valt, dat het verhaal lichtjes ongeloofwaardig wordt

Open Compagny opent teaterruimte: Nieuwe versie van... • 22 november 1985
Een geslaagde voorstelling is het niet geworden: enkele goede beeldenn worden te lang uitgesponnen en een paar eenvoudige observaties werden omgezet in zo'n gestileerde, ingewikkelde vorm dat van de...Hier en daar zijn er vreemde toevoegingen aan het scènegebeuren, waarvan de betekenis moeilijk te achterhalen valt...Het lijkt erop dat het materiaal dat de akteurs ontwikkelden zo ingedikt werd, en met zo'n moordende ernst geformalizeerd, dat de oorspronkelijke intenties volledig buiten het vallen zijn

Gevecht met kale muren: "Muurwerk" van Roxanne... • 16 januari 1986
De illuzie dat er geen toeschouwers waren, enkel de vrouw en haar muren, was opgelost...Haar bewegingstaal is trouwens van die aard dat zij op een ondefinieerbare manier enkel van een vrouw zou kunnen komen (en dat heeft niets te maken met bv...muren, tegen de muren, naar het midden van de ruimte, en ten slotte het feit dat een vrouw alleen in een immense ruimte een uur lang een publiek overtuigend een emotionele inhoud kan doorgeven, maken deze

Mooie plaatjes, soms ook intens en fragiel:... • 20 maart 1986
Dat schijnt te maken te hebben met het feit dat veel van wat zij doen en de manier waarop zij zichzelf voorstellen, heel sterk toegesneden is op de individuele fysionomie, het individuele karakter van...Af en toe geeft dat een moment van fascinatie bij de toeschouwer -- het gevoel dat je even verliefd bent op de akteurs, bij wijze van spreken -- of, en dat gebeurt meer, een lichte geamuseerdheid door...Het magere verhaaltje dat de voorstelling omkadert geeft immers weinig houvast om de vluchtige impressies die opgebouwd en weer afgebroken worden te ondersteunen

Esquisse danst het zware leven: "Le Royaume... • 15 november 1986
ROTTERDAM -- De Franse dansgroep "Compagnie l'Esquisse" was in België al eerder te zien in het raam van het VTC-projekt over Franse dans, en viel toen sterk op door zeer eigenzinnige bewegingstaal en...De beperkte afmetingen van de scène en de beperkte gezichtshoek in de Lantaren in Rotterdam beletten dan ook om het hele gebeuren (want zo kan je het wel noemen) ten volle te volgen; dat euvel zal...Zelf noemen de koreografen Joelle Bouvier en Regis Obadia hun stuk "een visuele opera", een persoonlijke fantazie over een apocalyptisch einde en over de terugkeer naar een lang vervlogen tijdperk

Dansers Kollektief kokketeert met blues • 22 november 1986
Dat is toch zo'n beetje de sfeer die "Dansers kollektief', een Tilburgs gezelschap te gast in 't Stuc, met zijn produktie Blues tracht op te roepen...Dat bewegen oscilleert tussen zeer precieuze, uitdagende en tegelijk afwerende passen met scherpe hakken en heupbewegingen, en zeer nerveuze bewegingen met de armen, hysterisch rondtollen...Af en toe slaagt het danskollektief er zo in, een link te leggen tussen gewelddadigheid, ingehouden frustraties en narcisme op een tamelijk herkenbare manier

BKT brengt indringend stuk over mensenrechten: "De... • 10 december 1986
En inderdaad, aan het decor van dit stuk merkt men dat financiële beperkingen een bredere opzet van de kreaties lelijk in de weg staan...Na gesprekken met de vluchteling heeft ze immers begrepen dat ze iets nodig heeft om in te geloven om te kunnen blijven leven...Nog te zien elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 u. 30 en zondag om 15 u., tot 21 december in het BKT, Kapellemarkt 8, 1000 Brussel

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
Zelfs in . die mate dat het lang niet altijd volstrekt duidelijk is wie wie is, en wat "wel" of "niet" in de tekst thuishoort...En al gebeurt dat dan tot meerder amusement van het publiek, het is ook duidelijk dat Decorte zijn klassieken kent, en dat zijn verhouding ermee zeer complex is. Er valt niets meer mee aan te vangen...Maar daardoor wordt de houding van Decorte als die van een kind, dat teleurgesteld naar een kapot stuk speelgoed staat te kijken, en het van de weeromstuit nog verder in brokken trekt

Koreografie van Opdenacker onaf • 7 februari 1987
Het gaat om een lang duet met veel komische aksenten, en dat intrinsiek veel rijker is dan de beperkte verklaring...Hier en daar zitten er leuke dingen in, goede aanzetten, maar door het gebrek aan training en koördinatie loopt de voorstelling niet echt met het dwingende ritme dat de grappigheid van de bewegingen...Nog te zien vrijdag 20, zaterdag 21, vrijdag 27 en zaterdag 26 februari in de Vlaamse Kameropera, Pastorijstraat 23 te Antwerpen, tel 03-235.20.27

"Tars/zan", van het goede maar een beetje... • 20 februari 1987
BRUSSEL -- Het is een leuke vaststelling dat een al wat ouder gezelschap als het BKT bereid is om het jonge "Dito-Dito" produktie-faciliteiten en een podium te geven om een dan toch vrij experimenteel...te vervelen, maar langzaam op de voorgrond komt, en doorkruist wordt door allerhande, soms visueel zeer mooie en komische, maar af en toe ook wel eens melige intermezzi...Alleen al het futurisme wordt rijkelijk geciteerd, in het inventieve decor van Peter Vermeersch en in de scène waarin allerhande voorwerpen, met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze bewegen en blinken

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
Hij staat al een blad lang te spreken voor hij Kadmos en Tiresias "ziet". - Dat is hier allemaal behouden...Maar ik heb het wel bepaalde emoties meegegeven, en dat heeft te maken met je keuze, je inzicht in de figuur van Dionysos...Tiresias weet ook wel niet wat deze nieuwe godsdienst zal brengen, hij probeert deze Aziatische eredienst te "incultureren". En historische gezien is dat ook werkelijk gebeurd, de Bacchische cultuur

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
van Anthony en Cleopatra krijgen we dan weer staaltjes te zien van het meest stuntelige cabotineren dat denkbaar is. De tematiek van machtsverhoudingen, passie en seks, komt echter op weer een ander...Twee schoonheidsfoutjes hierbij: Lauwers weet van geen ophouden; de voorstelling sleept zich af en toe echt voort en sommige vondsten worden te lang uitgemolken...en het gegrinnik van de anderen daarbij). Dat neemt niet weg dat het geheel soms wild-amusant is, en tegelijk op een interessante manier teatrale, politieke en passionele praktijken met elkaar

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
Die zegging onderstreepte sterk de puur talige kant van het stuk, dat bijna als een abstrakte kombinatoriek van tema's en situaties, in hun wisselende formuleringen, te lezen valt...al eindeloos lang door, en is blijven hangen in de laatste groef van de plaat, die nagenoeg doorgesleten is. Metafoor voor een relatie die "vastgelopen" is, maar dat is geen reden voor Rijnders...Hoe pertinent Rijnders' observaties ook zijn (en soms gaat hij heel ver in het te kijk stellen van de relatiemoeilijkheden). Het is ook dat gekonstrueerde karakter van het gebeuren dat een ironische

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
artiest is. En de enige verdienste van de man is dan ook dat hij erin slaagt iedereen daarvan te overtuigen...van leestekens te voorzien, en om de figuren toch enigszins vlees en bloed te geven...hem, en geeft af en toe door een slag op de tafel te kennen dat de lezing verkeerd is, moet ophouden of mag verdergaan

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
Op de Documenta in Kassel prezenteerde hij de dansfragmenten van het eerste deel, Das Glas im Kopf wird vom Glas en die voorstelling was deze week te gast in de Munt...Het gebruik dat Fabre maakt van ballet, heeft echter lang niet dezelfde kracht als de disciplinaire oefeningen die de fascinatie van zijn vorige werk uitmaakten...Het lijkt mij typisch dat je op de duur erop begint te letten of ze het eigenlijk wel goed doen, en dat is niet steeds het geval