74 document(en) met "De zaak" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
De oorlog geeft haar de kans, profiterend van de verwarring er een eigen handel en wandel op na te houden, die haaks staat op de rigide logica van de mannenwereld...Daardoor komt ze in conflict met haar vriendin Clara die deze vrijheid niet neemt, en blijft geloven in het "juiste" van de goede zaak...Ilse Uitterlinden weet de gekke sprongen in de monoloog overtuigend vorm te geven, zodat je als toeschouwer bijna zelf in het verhaal tuint dat ze voor de rechter op het einde opdist

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Maar dat is uiteindelijk maar een kant van de zaak...tradities en in de muziek en de dans wordt die traditie eigenlijk doorlopen, van de ridderlijke, hoofse manieren van de eerste beweging tot de moderne tijd (het heden speelt trouwe voortdurend mee, waardoor...De dansstijl in de Verenigde Staten is veel sterker, er wordt veel meer de nadruk gelegd op lichaamsbeheersing, wat een groot voordeel is, vind ik want op die manier kan je je lichaam plooien op de

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
Dat hielp in elk geval om het karakter van "saaie, akademische zitting" te omzeilen, maar ondanks herhaalde pogingen van de moderator om de zaak min of meer in goede banen te houden, werd dit evenmin...Voor Kamagurka lag het heel eenvoudig: hij doet wat hij doet en als de mensen daar mee lachen, is het hun zaak...Af" Ondertussen werd door iemand in het publiek de vraag gesteld waarom de heren kunstenaars nooit eens iets "af" prezenteerden en het publiek steeds betrokken in hun onderzoek, en daarmee dreef

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
Het eindeloos herkauwen, het vastlopen in de laatste groef zonder ooit dichter bij de kern van de zaak te komen, dat is precies wat de relatie gaande houdt en boeiend maakt; de morele beoordeling...De vloer is bedekt met geelachtig plastiek Bij de aanvang van het stuk maakt Muizelaar een opmerking over de stank van de orchidee, die ogenschijnlijk geen geur kan verspreiden, en dat wordt de...Maar veel later in het stuk, als niemand dat nog verwacht, begint de orchidee plots een deodorant te verspreiden, door middel van een klein motortje aan de voet van de steel

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Zijn scherp inzicht in de manier waarop ideologie werkt en zijn totale ongeloof in het bestaan van de goede zaak of de nobele daad (overleven op de best mogelijke manier is wat hem essentieel...Dat Neoptolemos hem haat -- hij nam de wapenrusting van diens overleden vader in beslag -- raakt hem niet maar is een nuttig gegeven om de haatdragende Philoktetes gm de tuin te leiden...Men kan aannemen dat regisseur Leon Van der Sanden het stuk in zijn tweede laag gelezen heeft als een metafoor voor de kulturele en morele chaos die het menselijk handelen de facto kenmerkt, en dat

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
En aangezien de hoofdoptie van het Kaaiteater blijft eigen produkties te maken, zal er niet veel overblijven van de gastprodukties, die overigens ook het grootste deel van de budgetten opslokken...De bescheidenheid van de diverse subsidies, en de wispelturigheid waarmee ze toegekend worden, is des te meer een bedroevende zaak daar de organizatie moeilijk van slecht beheer kan verdacht worden...goed voor 43 miljoen subsidies, en traden vooralsnog enkel op in de BAM in New York en Théâtre de la Ville in Parijs, maar toch... Meer inlichtingen bij Kaaiteater-onthaal, Trefcentrum "De

Dood-vervelend: "Baa-de" door Tie Drie • 30 november 1988
De loze lust naar nieuwe vormen speelde ook Tie Drie parten in "Baa-de, bekentenissen uit de onderwereld". Baa-de, in een regie van de Senegalese Mudra-leerling Ken Kelountang Ndiaye, gaat over...De rest van de voorstelling, een chaotisch en weinig akkuraat mengsel van vondsten, glijdt als zand door de vingers van de toeschouwer...De opzet van het toneel, een rituale creëren over doodsrituelen, gaat volledig de mist in. Men vergat dat een ritueel enkel bestaat bij de gratie van de deelneming eraan

Over een Duitse kladschilder en een joodse... • 9 februari 1989
Tabori's tekst, en de regie volgt hem daarin, speelt daarbij sterk op het feit dat de toeschouwer weet wat de personnages niet weten; de tragiek van het feit dat Schlomo Herzl, door zijn liefdevolle...Want de komedie is uiteindelijk maar een dun laagje vernis over een stuk waarin de tekst, door zijn struktuur van citaten, ook twee visies op de wereld uiteenzet: de joodse en de Duitse (Westerse) en...Op het einde van de voorstelling, als Himmlischt (Fred Goessens) -- een allegorische Himmler -- op beestachtige wijze een kip slacht, komt de voorstelling plots met een ruk naar de kern van de zaak

Sterven en herleven in "La Anqâ" van... • 13 oktober 1989
Dit is een magische wereld, de sordide sfeer van de coulissen (je kan de geuren van het circus bijna ruiken) is een reservoir van wonderlijke dingen, luchtspiegelingen waarvan de volgende dag al niets...De potsierlijke uitdossing van de clown -- een circusdirekteur in vol habijt tot aan het middel met daaronder niets dan een onderbroek -- kontrasteert bijzonder cru met de elegantie van de danseres...Wanneer de clown de koorddanseres vleugels aanmeet, lijkt dat de.gewoonste zaak ter wereld

"Aliud" van Angelika Oei opent Klapstuk '91... • 17 oktober 1991
de eerste helft van de voorstelling cirkelt Rem Lee rond op de scène, als in een tobogan vertragend in de onderste helft van de cirkel en versnellend in de bovenste helft...Deze voorstelling, die al uit de aard van de zaak zelf voortdurend op de rand van de chaos balanceert, wordt, vanaf het moment dat de beweging niet meer honderd procent exact, scherp en afgemeten...Dat Oei de zaken dan nog kompliceert door met de regelmaat van de klok kostuumwisselingen door te voeren waarvan de noodzaak niet echt volgt uit het opzet zelf van de voorstelling, verhoogt het

Royaal Lyrisch • 1 januari 1992
Vanuit haar herwonnen toren laat de prinses een ladder naar beneden naar de begane grond, en voor de verbaasde ogen van de drie prinsen daalt ze majesteitelijk af naar de begane grond...Je leeft je in in het verdriet van de ene prins die door zijn slungeligheid en onhandigheid niet aan de bak komt, of in de teleurstelling van de prinses die merkt dat haar drie bewonderaars...Een goede algemene spanningsboog, een goede timing van de afwisseling van de scènes redt de zaak echter

Ritsema houdt krachtige taal van Muller in... • 21 januari 1992
Het is het verhaal van drie mannen, de "zoon van een slavenhouder" Debuisson, de zwarte Sasportas en de Bretonse boer Galloudec die in opdracht van een zekere Antoine, een leider van de revolutie...Maar hun pure aanwezigheid houdt de zaak net genoeg bij elkaar om de rode draad van het verhaal, dat in steeds nauwere cirkels om het gegeven van het verraad draait, in zijn onverbiddelijke logika te...De regie vermijdt ook de reduktie van het stuk tot de burgerlijke tragiek van mensen die voor een verscheurende keuze staan tussen bij voorbeeld trouw aan een ideaal en lijfsbehoud

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Vreemd genoeg is wellicht niet die duidelijkheid, maar de briljante en bizarre bewegingstechniek, en meer algemeen het geraffineerde estetisme van de voorstelling de oorzaak van de grote impact ervan...En ook de dans heeft een potentieel aan betekenaars van de ervaring van het lichaam die de "inhoud" van de voorstelling ver te buiten gaat...Maar een beetje zicht op de zaak houden zou toch moeten kunnen, wil je niet, zoals hier, je eigen werk ondergraven door het op te hangen aan nogal flauwe algemeenheden zoals het beeld van de

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Guy Cassiers: In de periode dat ik mijn eerste stappen zette in de theaterwereld, stonden de receptieve centra, zoals 't Stuc of de Monty, ook in hun kinderschoenen...Nu zijn beide, de theatermakers en de centra, geaccepteerde instituten; de banden tussen de mensen onderling zijn er nog, maar organisatorisch zijn ze uit elkaar gegroeid...De nieuwkomers houden zich ver van de gevestigden uit een soort wrok, terwijl de gevestigden angstvallig aan hun positie vasthouden, met de hete adem van de jonge turken in de nek

Vandekeybus zorgt voor karnaval : "Mountains made... • 30 mei 1994
De zaak loopt echt wel uit de hand: steeds meer dansers springen wild rond met schapevellen en Gharbi maakt amok, tot vier dansers zich op hem storten...Deze en latere filmfragmenten brengen de grote beeldende tema's van de voorstelling samen: een blinde hond en de blinde danser suggereren onzekerheid en angst, de woestijn suggereert verlatenheid...En de pure zottigheid, die zit in de ronduit roekeloze, soms zelfs gewelddadige manier waarop de dansers elkaar te lijf gaan

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
De strenge hofetiquette en de alom aanwezige Inquisitie beperken de bewegingsvrijheid en vrijheid van denken van allen, de koning inbegrepen, zoals zal blijken...Hij wil Carlos ertoe bewegen de Vlaamse zaak te behartigen en Alva's plaats in Vlaanderen in te nemen...Op veel momenten is de vaart van de voorstelling zo groot dat je de intrige nauwelijks nog kan volgen, zelfs al heb je ze min of meer in je hoofd

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Het zijn de voorstellingen waar je na tien minuten al weer zou willen weglopen, als je constateert dat voor de zoveelste keer de truuk met de indringende blik, de trage bewegingen, de zeer...Ook in de voorwerpen en de beelden van de art-déco vind je een zelfde neiging tot mystificatie en fetisjisme die ook zo apert aanwezig was bij de woordeloze, nauwelijks nog bewegende choreografe in de...Ik kon in de voorstelling moeilijk iets anders zien dan een totaal uitgesleten cliché-beeld van de 'vereenzaming van de moderne mens', waarbij de kracht van de scène om zelfs het onbenulligste gegeven

Camus' bezinning over terrorisme simplistisch: "De Rechtvaardigen"... • 11 maart 1996
Vanuit de diepte van de scène worden er beelden op geprojekteerd van een rotsachtige kust waar de baren op stukbreken...Dora (Sara de Bosschere) en Yanek (Luc Nuyens), twee mensen die van elkaar houden, maar door de "goede zaak" moeten verzaken aan hun verlangen naar elkaar en dat daarom projekteren in een...De logika van vergelding en bloedvergieten om tot een betere wereld te komen zal nooit stoppen, ook niet als "de betere wereld" aanbreekt, omdat de logika van het terrorisme een logika van de haat

Danslandschap dreigt te verstarren: "Grote drie" onder... • 28 augustus 1996
De structurele subsidies zijn voor de volgende vier jaar beperkt tot drie groepen: Rosas van Anne Teresa De Keersmaeker, Les Ballets C. de la B. van Alain Platel, Ultima Vez van Wim Vandekevbus...beloftevolle nieuwkomers als Alexander Baervoets lijkt de zaak helemaal hopeloos...Er stond slechts een nieuw werk van Anne Teresa De Keersmaeker op de affiche, Verklärte Nacht, een choreografie die paste in een totaalproject van de Munt rond Schönberg

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
daar, uit de aard van de zaak zelf, moeilijk aan te verhelpen, over een kwestie die de geesten inzake dans danig verdeelt, met name de "eeuwige" tweestrijd tussen "ballet" en "dans", zou heel wat te...de jaren tachtig (en ook niet voorkomen in het al vermelde essay over de jaren dertig). Terwijl er vrolijk voorbijgegaan wordt aan de dans bij onze directe buren, de Nederlanders, die dan toch Van Manen...Het geeft het boek soms de krampachtige toon van de roepende in de woestijn